Κλείνει η Εθνική Οδός για Καλαμάτα για να συνδεθεί η νέα γέφυρα στην Τσακώνα

0
485

Από τις 15 έως τις 24 Ιανουαρίου θα κλείσει ο αυτοκινητόδρομος Μεγαλόπολης Καλαμάτας για να γίνουν οι εργασίες σύνδεσης της νέας γέφυρας στην Τσακώνα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από την παλαιά Εθνική οδό.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας αναφέρεται:

Θ Ε Μ Α : « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη] από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600), για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων της τοξωτής γέφυρας Τ4»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600), για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων της τοξωτής γέφυρας Τ4, με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο, προς ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων στο παραπάνω έργο.
Το υπ. αριθ. ΠΑΡ-Τ/503 από 11-01-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», αιτείται την έκδοση Απόφασης, για την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/02/12/24/4992 από 12-01-2016 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Το υπ. αριθ. 68299/16/83325 από 13-01-2016 έγγραφο του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου (θετική εισήγηση).

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη» (προς Καλαμάτα και Αθήνα), από τον Α/Κ Παραδεισίων (χ.θ. 198,600) έως τον Α/Κ Τσακώνας (χ.θ. 210,600), λόγω τέλεσης εργασιών σύνδεσης της γέφυρας Τ4 με τον υπόλοιπο Αυτοκινητόδρομο στο παραπάνω σημείο.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων στο παραπάνω τμήμα, θα εκτρέπεται στην Π. Ε. Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας, απ΄όπου θα πραγματοποιείται και η κυκλοφορία αυτών.

– Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την 15-01-2016 και ώρα 07.00, έως και την 24-01-2016.

– Η ισχύς της ανωτέρω Απόφασης ενδέχεται να παραταθεί, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή, καθώς επίσης και για την ενημέρωση των χρηστών της οδού.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here