ΑρχικήΑΡΘΡΑΗ παρουσίαση του business plan της ΔΕΗ

Η παρουσίαση του business plan της ΔΕΗ

Στάσσης: Στην Μεγαλόπολη η Τηλεθέρμανση θα συνδεθεί με την μονάδα φυσικού αερίου

Τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες και τις οικονομικές προοπτικές για το 2020 παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες των τελευταίων 4 μηνών για τη διάσωση της επιχείρησης που είχαν ως αποτέλεσμα:

 • Την αντιστροφή της καθοδικής πορείας της κερδοφορίας της εταιρείας και την επαναφορά των ταμειακών ροών.
 • Την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 420-470 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 150 εκατ. ευρώ το 2018. Υπολογίζεται πως η επίπτωση των μέτρων του Σεπτεμβρίου θα βελτιώσει κατά €100 εκατ. τη λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του έτους.
 • Την άρση της «ουσιώδους αβεβαιότητας» από τον ορκωτό ελεγκτή.
 • Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης από CCC+ σε Β-.

Οι κινήσεις αυτές έθεσαν τα θεμέλια για την έναρξη του σχεδίου μετασχηματισμού που θα περιγράφεται λεπτομερώς στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ανακοίνωσε τους τρεις πυλώνες μέσα από τους οποίους θα υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια:

 • Εφαρμογή του “Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή με την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη των ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας.
 • Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα για την επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.
 • Επέκταση σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας με πελατοκεντρική προσέγγιση τόσο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Aπολιγνιτοποίηση

Το αναλυτικό πλάνο της απολιγνιτοποίησης περιλαμβάνει την απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων ισχύος περίπου 3,4 GW έως το 2023. Συγκεκριμένα αποσύρονται οι μονάδες:

 • 2020: Αμύνταιο 1-2
 • 2021: Καρδιά 3-4
 • 2022: Μεγαλόπολη 3 και Αγ. Δημήτριος 1-4
 • 2023: Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1 και Αγ. Δημήτριος 5.

Ο κύριος Στάσσης ξεκαθάρισε ότι όσον αφορά το πρόγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων αυτό που παρουσίασε σήμερα είναι η πρόταση της ΔΕΗ η οποία όμως θα αξιολογηθεί από τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά την διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικού εφοδιασμού της χώρας. Έθεσε θέμα παράλληλα αποζημίωσης της ΔΕΗ για το γεγονός ότι διατηρεί σε λειτουργία τις λιγνιτικές μονάδες παρότι της δημιουργούν ζημιές λέγοντας ότι η ΔΕΗ διεκδικεί κάποιο μηχανισμό ανάκτησης κόστους για όσο διάστημα συνεχίζουν να λειτουργούν οι λιγνίτες.

Το 2022 εντάσσεται στο σύστημα η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη το αργότερο έως το 2028 και στη συνέχεια θα λειτουργήσει με διαφορετικό μείγμα καυσίμου.

Το πλάνο απολιγνιτοποίησης θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στους εργαζομένους της ΔΕΗ, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Ειδικότερα, σχετικά με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων ο κύριος Στάσσης ανέφερε ότι από τους 4.500 εργαζόμενους που θα περισσεύουν λόγω απολιγνιτοποίησης (την ίδια περίοδο θα προσληφθούν 800 ακόμη εργαζόμενοι) το 60% θα αποχωρήσει μέσω συνταξιοδότησης. Για το υπόλοιπο 40% θα αξιοποιηθεί το εργαλείο της κινητικότητας εντός της Επιχείρησης, της μετάταξης στο Δημόσιο, αλλά και της εθελουσίας εξόδου με πακέτα παροχών στα πρότυπα της εθελουσίας του ΟΤΕ.

Τηλεθέρμανση

Σε σχέση με την κάλυψη των περιοχών που σήμερα θερμαίνονται με τηλεθέρμανση από τους σταθμούς της ΔΕΗ ο κύριος Στάσσης τόνισε ότι δεν θα υπάρξει πολίτης που θα παγώσει το σπίτι του λόγω των αλλαγών που επιλέγει να κάνει η ΔΕΗ. Είπε συγκεκριμένα, ότι στο Αμύνταιο δεν θα κλείσει η μονάδα πριν να λειτουργήσει η νέα τηλεθέρμανση, στη Πτολεμαΐδα θα καλυφθεί από την νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, στη Κοζάνη θα αναζητηθεί λύση πιθανόν με μονάδα τηλεθέρμανσης που θα καίει βιομάζα, φυσικό αέριο ή σκουπίδια και για την Μεγαλόπολη ότι η τηλεθέρμανση θα συνδυαστεί με την μονάδα φυσικού αερίου.

Η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για την εξεύρεση των πλέον κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για την τηλεθέρμανση και θα υποστηρίξει το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών. Δεδομένου ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά πάγια στις περιφέρειες, σκοπεύει να αναπτύξει εκεί δραστηριότητες με σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τις τοπικές οικονομίες.

Νέα μονάδα φυσικού αερίου

Επιπρόσθετα, ο κύριος Στάσσης διατύπωσε την εκτίμηση ότι το ηλεκτρικό σύστημα πιθανότατα θα χωράει 1 -2 νέες επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου. Ωστόσο επειδή οι μονάδες δεν θα είναι κερδοφόρες χωρίς ΑΔΙ θα περιμένει τις σχετικές αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για το πλαίσιο ενίσχυσης και τότε η ΔΕΗ θα εξετάσει το ενδεχόμενο μιας επένδυσής της σε μονάδα φυσικού αερίου πιθανώς σε συνεργασία με ιδιώτες.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης, «Σήμερα η ΔΕΗ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία συμβολής της στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ παρουσίασε επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κυρίως λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τον λιγνίτη. Ωστόσο, το δεύτερο μισό του 2019 καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την πορεία της εταιρείας και να ενισχύσουμε την κερδοφορία υιοθετώντας βιώσιμες δράσεις. Ατενίζουμε τώρα το μέλλον με αυτοπεποίθηση, στοχεύοντας στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις εκτιμώμενες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας».

Στο πεδίο των ΑΠΕ

Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 GW έως το 2024, που θα έλθει με οργανική ανάπτυξη, αλλά και πολλές συνεργασίες.

Συγκεριμένα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ αποκάλυψε ότι στο “portfolio” μονάδων ΑΠΕ ύψους 4.5 GW που είχε σε διάφορες φάσεις ωρίμανσης η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προστέθηκαν πρόσφατα 1.5 GW ακόμα. Αναφερόμενος στις επιδιωκόμενες συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες για την ανάπτυξη ΑΠΕ ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις με πάνω από 10 διαφορετικούς ομίλους και ότι, ακόμα κι αν στις αρχικές συνεργασίες έχει μειοψηφικό ποσοστό η ΔΕΗ μετά την λειτουργία των έργων η ΔΕΗ επιδιώκει να έχει τον έλεγχο των σταθμών ΑΠΕ.

Ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ανακοίνωσε, επίσης, την είσοδο της επιχείρησης στην ηλεκτροκίνηση, με την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.

Στο πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των δικτύων, με εργαλεία όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα GIS κ.ο.κ.

Ο μετασχηματισμός της Εμπορίας περιλαμβάνει, νέα συνδυαστικά προϊόντα και ευέλικτα πακέτα, καθώς και ενεργειακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στο πρότυπο των σύγχρονων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς.

Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται με κατεύθυνση τον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται παγκοσμίως στον κλάδο, με σκοπό να πρωταγωνιστήσει ξανά στην ελληνική αγορά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τέλος, αναφερόμενος στην έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές, ο κύριος Στάσσης τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επείγουσα ανάγκη για έκδοση ομολόγου, όμως μια τέτοια προοπτική θα εξεταστεί σε συνάρτηση με την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τους ξένους οίκους και την αγορά.

από το energypress.gr

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Επιχείρησης και την παρουσίαση του κ. Στάσση:

ΔΕΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16… by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

ΔΕΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ… by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ