ΑρχικήΑΡΘΡΑΗ απάντηση της ΔΕΗ στο υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας

Η απάντηση της ΔΕΗ στο υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας

Πληροφορίες του Καφενείου της Μεγαλόπολης αναφέρουν ότι το νομικό τμήμα της ΔΕΗ ενημέρωσε το ΣΕΠΕ στην Τρίπολη ότι η απόφαση που έλαβε για τον τρόπο υπολογισμού των δώρων και των προσαυξήσεων είναι λανθασμένη. Αν πράγματι ισχύσει αυτό τότε ανατρέπεται η πολύ θετική απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην καταβολή των ποσών.

Διαβάστε στην συνέχεια την απάντηση της ΔΕΗ στο υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, σχετικά με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει.

Με το από 17.1.2018 Υπόμνημά σας ενημερώνετε τη ΔΕΗ ότι από την επομένη, 18.1.2018, δηλαδή χωρίς κανένα χρονικό περιθώριο και πάντως χωρίς ούτε κατά διάνοια τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών, προκηρύσσετε διαδοχικές στάσεις εργασίας ανά ειδικότητα εργαζομένων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης και στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και Β’.

Με τις κινητοποιήσεις αυτές, σε συνέχεια των μέχρι την 17.1.2018 ανάλογων στάσεων εργασίας, δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία, με άμεση προοπτική την κράτηση (παύση λειτουργίας) των Λιγνιτικών Μονάδων .

Για τα παραπάνω και ως ύστατη προσπάθεια εκ μέρους της ΔΕΗ να επιδειχθεί εκ μέρους σας η αρμόζουσα υπεύθυνη πρακτική σε όφελος της Επιχείρησης, τα συμφέροντα της οποίας διατείνεστε ότι υπερασπίζεστε, καθώς και των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, σας παραθέτουμε τα εξής:

1. Για την πρώτη κατηγορία αιτημάτων που περιλαμβάνει το έγγραφό σας, το ζήτημα του
Τριποτάμου και την κάλυψη των όποιων κενών θέσεων εργασίας, έχουν ήδη
δρομολογηθεί οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της Επιχείρησης, τις οποίες, εφόσον
πράγματι (και όχι προσχηματικά) ενδιαφέρεστε, θα τις είχατε πληροφορηθεί εάν είχατε
επιδιώξει τον επιβαλλόμενο (όχι μόνο από τον νόμο, αλλά πρωτίστως από τη δημοκρατική
δεοντολογία) διάλογο.
Σε ό,τι αφορά στην «περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων», δεν αναφέρεστε σε τίποτα
συγκεκριμένο πλην της καταβολής του δώρου στους οκταμηνίτες εργαζομένους, το οποίο
έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Επιπλέον, η Επιχείρηση αποφάσισε πρόσφατα, όπως καλώς
γνωρίζετε, την αύξηση εφεξής των αποδοχών των εν λόγω εργαζομένων. Για το ζήτημα
αυτό, ήδη έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους οι αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
του προσωπικού της ΔΕΗ.
Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για κινητοποιήσεις για τα θέματα
αυτά.

2. Για τη δεύτερη κατηγορία αιτημάτων, όπως η επαναφορά του 17% του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΗ στο Δημόσιο και η μη πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης και
Φλώρινας, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:
α) Η αποεπένδυση (πώληση) των Λιγνιτικών Μονάδων είναι υποχρέωση της χώρας σε
συμμόρφωση με σχετική τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μετά από δίκες και
προσφυγές της ΔΕΗ περίπου μιας δεκαετίας, και
β) Η μεταφορά του 17% της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ, είχε αποφασιστεί το 2011 από την τότε
κυβέρνηση με προοπτική την πώλησή του για αποπληρωμή του χρέους της χώρας. Σήμερα και
στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας να μην υλοποιηθεί η πώληση αυτή, το ΤΑΙΠΕΔ και κατά
συνέπεια και το 17% μεταφέρθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας,
αποστολή της οποίας είναι η αξιοποίηση και όχι η πώληση των δημόσιων περιουσιακών
στοιχείων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ζητήματα που θέτετε απορρέουν από τις δεσμεύσεις της
χώρας μας ως μέλος της Ε.Ε. ή έναντι των δανειστών. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα
από τις πολιτικές απόψεις και επιδιώξεις του καθενός για τα θέματα αυτά, είναι προφανές
ότι πρόκειται για ζητήματα που υπερβαίνουν την Επιχείρηση, η οποία ωστόσο πλήπεται
και βλάπτεται από τις κινητοποιήσεις σας.

3. Σε ό,τι αφορά στην προοπτική της αποεπένδυσης των Μονάδων της Μεγαλόπολης και της
Φλώρινας, η Διοίκηση της ΔΕΗ για μία ακόμα φορά και με την ευκαιρία αυτήν, δηλώνει
προς κάθε κατεύθυνση ότι:
α) Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα διασφαλιστούν με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο,
πράγμα για το οποίο θα γίνει διάλογος και με τις υπεύθυνες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,
και
β) Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τις τοπικές κοινωνίες,
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους περιβαλλοντικής αποκατάστασης, θα τηρηθούν στο
ακέραιο και με διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα.

Πέραν των ανωτέρω υπογραμμίζεται το γεγονός ότι απ’ την ενδεχόμενη παύση λειτουργίας
των Μονάδων της Μεγαλόπολης, το έλλειμμα της λιγνιτικής παραγωγής, αφενός μεν θα
οδηγήσει στην αύξηση της οριακής τιμής, αφετέρου δε θα καλυφθεί από παραγωγή από
φυσικό αέριο, κυρίως των ανταγωνιστών της ΔΕΗ, οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν τα κέρδη τους,
η δε Επιχείρηση θα υποστεί ζημία πολλών εκατομμυρίων. Είναι προφανές, αντικειμενικά και
ανεξάρτητα από τις προθέσεις σας, ποιος ωφελείται και ποιος βλάπτεται από τις
κινητοποιήσεις σας.
Ενόψει των ανωτέρω οι κινητοποιήσεις σας δεν έχουν καμία ουσιαστική δικαιολόγηση, πλην
ενδεχομένως της προβολής κάποιων γενικών απόψεων. Σας καλούμε λοιπόν να αναλάβετε τις
ευθύνες σας έναντι των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της ίδιας της ΔΕΗ, η
οποία παραμένει στην κατά πλειοψηφία ιδιοκτησία του Δημοσίου, τα συμφέροντα των οποίων
διακηρύσσετε ότι προασπίζεστε και που αντίθετα η μέχρι σήμερα πρακτική σας κάθε άλλο
παρά τα εξυπηρετεί.
Τέλος, δεν παραβλέπουμε να σας επισημάνουμε ότι τα Σωματεία – Μέλη σας οφείλουν από το
νόμο και βέβαια από στοιχειώδη υπευθυνότητα, να ορίσουν το αναγκαίο προσωπικό
ασφαλείας, σύμφωνα με την απόφαση 10/2017 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του ν.
1264/82, πράγμα το οποίο πράπουν όλα τα υπεύθυνα συνδικάτα που δεν επιδιώκουν τη
σύγκρουση για τη σύγκρουση, αλλά την επίλυση:των προβλημάτων.

Γεώργιος Δαμάσκος
Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης ΔΕΗ

δείτε το σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ αλλά και το υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου:

ΔΕΗ-ΓΔΑΝΠΟ 198_18.1.2018 – Επιστολή προς Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αρκαδίας by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Υπόμνημα Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας προς ΔΕΗ – Ιανουάριος 2018 by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ