ΑρχικήΑΡΘΡΑΖήτησαν επικύρωση πρωτότυπου εγγράφου στο ΙΚΑ Μεγαλόπολης!

Ζήτησαν επικύρωση πρωτότυπου εγγράφου στο ΙΚΑ Μεγαλόπολης!

Τα τελευταία 30 και βάλε χρόνια τα πολλά γρανάζια της γραφειοκρατίας του Δημοσίου δημιουργούν προσκόμματα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έρχονται αντιμέτωποι με το παράλογο.

Επιπλέον, περιπτώσεις όπως αυτή που καταγγέλλει ο δικηγόρος Καλαμάτας κ. Λεωνίδας Πετρακόπουλος και παρουσιάζουμε εδώ καταδεικνύουν ότι το λάδι των γραναζιών αυτών και η τροφή τους είναι, ανάμεσα στα άλλα, και η ελλιπής γνώση των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών επάνω σε βασικά ζητήματα.

Το Arcadia Portal επικοινώνησε με τον κ. Πετρακόπουλο, πελάτης του οποίου κατέθεσε στο ΙΚΑ Μεγαλόπολης το πρωτότυπο του υπ’ αριθμόν 009905394 Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως μεταφρασθέν από την αλβανική στην ελληνική γλώσσα, το οποίο δεν έγινε δεκτό από την καθ’ ύλην αρμόδια υπάλληλο, με τη δικαιολογία ότι επιτρέπεται σε αυτήν να παραλαμβάνει μόνο επικυρωμένες φωτοτυπίες των εγγράφων!

Εν ολίγοις, η υπάλληλος δεν έκανε δεκτό το πρωτότυπο έγγραφο και ζήτησε επικυρωμένο αντίγραφό του, ενώ το πρωτότυπο έγγραφο έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ! Και όχι μόνον αυτό, αλλά ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον δικηγόρο κ. Πετρακόπουλο, ζήτησε την επικύρωση του πρωτότυπου εγγράφου…

Στην επιστολή την οποία κοινοποίησε ο κ. Πετρακόπουλος προς την υπηρεσία αλλά και προς όλους τους αρμόδιους φορείς παρελαύνει μπροστά στα μάτια μας μια ασύλληπτη για κάθε νοήμονα άνθρωπο πραγματικότητα: πώς είναι δυνατόν δημόσια υπηρεσία να ζητεί την επικύρωση πρωτότυπου εγγράφου; Πώς είναι δυνατόν να μην κάνει αποδεκτό ένα πρωτότυπο έγγραφο; Και πώς είναι δυνατόν η καθ’ ύλην υπάλληλος να αναγάγει σε «δαιδαλώδες νομικό ζήτημα» το αυτονόητο, όταν ο κ. Πετρακόπουλος της ζήτησε την αιτιολόγηση των απαιτήσεών της…

Ελλάς, το μεγαλείο σου, το μόνο σχόλιο που ίσως αρμόζει στα ελληνικά πράγματα όταν το αυτονόητο πρέπει να αποδειχθεί κιόλας…

Διαβάστε την επιστολή:

ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ”
(υπόψιν κ. Διευθυντή)

Κοινοποιούμενη στους :
1.Κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
2.Κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου,
3.Κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και
4.Κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τριπόλεως
Αρκαδίας

ΑΙΤΗΣΗ
Λεωνίδα Πετρακόπουλου του Ιωάννη,
δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού
Συλλόγου Καλαμάτας (Α.Μ. Δ.Σ.Κ. 414), κατοίκου
Καλαμάτας (οδός Ξενοφώντος αριθμός 9), ως
πληρεξουσίου δικηγόρου του Γιάννη Σέχου
του Σελάμι και της Λιριάνα.

*****
Στις 13-3-2016, ημέρα Παρασκευή, ο ως άνω εντολέας μου προσκόμισε στην υπηρεσία Υμών το πρωτότυπο του υπ’ αριθμόν 009905394 Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως μεταφρασθέν από την αλβανική στην ελληνική γλώσσα, το δε γνήσιο της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου θεωρήθηκε αρμοδίως υπό του κ. Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Κατόπιν τηλεφωνικής κλήσεως αυτού προς εμένα, πληροφορήθηκα μετ’ εκπλήξεως ότι η καθ’ ύλην αρμοδία υπάλληλος της Υπηρεσίας Υμών αρνήθηκε να παραλάβει το πρωτότυπο και την μετάφρασή του. Όταν, “μετά κόπων και βασάνων”, “ευαρεστήθηκε” να μιλήσει μαζί μου τηλεφωνικώς, αρχικώς μεν
ισχυρίσθηκε ότι επιτρέπεται σε αυτήν να παραλαμβάνει μόνον ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του μεταφρασθέντος εγγράφου, εν συνεχεία δε, αφ’ ης αποπειράθηκα να εκθέσω τα αυτονόητα, ότι το πρωτότυπο έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ, και, εν πάσει περιπτώσει, αυξημένη έναντι του ακριβούς
επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου, “υπαναχώρησε” εν μέρει, απαιτούσα, πάντως, επικύρωση του πρωτοτύπου εγγράφου (εάν είναι ποτέ δυνατόν).  Όταν, λοιπόν, επισήμανα σε αυτήν, εκ νέου, ότι δεν νοείται επικύρωση πρωτοτύπου εγγράφου και ζήτησα γραπτή αιτιολογημένη απάντηση των απόψεων της Υπηρεσίας Υμών, δήλωσε σε εμένα ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καθυστερήσει η εξυπηρέτηση του εντολέως μου, προφανέστατα διότι πρόκειται περί “δαιδαλώδους” νομικού ζητήματος!!!

Και δη, εάν αληθεύουν τα λεγόμενα του εντολέως μου (κάτι το οποίο θα ερευνηθεί αρμοδίως), η εν λόγω υπάλληλος τον ενημέρωσε ότι η “ανάμειξη” δικηγόρου θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην περίπτωσή του!!!

Επειδή, λοιπόν, η προσκόμιση ακριβούς επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου αντί πρωτοτύπου λειτουργεί προς διευκόλυνσιν και όχι προς επιβάρυνσιν του
διοικουμένου, εναπόκειται δε στην δική του διακριτική ευχέρεια εάν θα απολαύσει
το προνόμιο αυτό ή όχι. Επειδή οι “απόψεις” περί μη παραλαβής ή επικυρώσεως πρωτοτύπου εγγράφου είναι, καινοφανείς και, επιεικώς, ούτε ερείδονται επί νομοθεσίας τινός ούτε εξηγούνται βάσει κοινής λογικής, χρήζουν δε γνωστοποιήσεως όχι μόνον στα αρμόδια πολιτειακά όργανα αλλά και δημοσιεύσεως σε πανελλήνιας εμβέλειας γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
(εν επιφυλάξει παντός δικαιώματος εμού και του εντολέως μου)

Όπως μέχρι της 3ης μεσημβρινής της 16ης-5-2016, ημέρας Δευτέρας, α) απαντήσετε σε εμένα βάσει ποίας νομοθεσίας η Υπηρεσία Υμών αρνείται να παραλάβει πρωτότυπο έγγραφο, εμμένουσα στην παραλαβή ακριβούς επικυρωμένου φωτοτυπικού αντιγράφου ή βάσει ποίας νομοθεσίας η Υπηρεσία Υμών απαιτεί την επικύρωση πρωτοτύπου εγγράφου, β) γνωστοποιήσετε σε εμένα τα πλήρη στοιχεία (ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και διεύθυνση είτε κατοικίας είτε εργασίας) του κ. Διευθυντή της Υπηρεσίας Υμών και της κ. καθ’ ύλην αρμοδίας υπαλλήλου, προκειμένου να προβώ σε πάσα νόμιμη ενέργεια (σημειωτέον ότι, προκειμένου περί δημοσίου υπαλλήλου, τα στοιχεία αυτά δεν προσκρούουν σε “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα”.

Καλαμάτα, 13-5-2016
Μετά τιμής,
Ο αιτούμενος Δικηγόρος”

Παρατήρηση : Το Ι.Κ.Α. Μεγαλόπολης απέστειλε αυτό το “εξεχούσης νομικής δυσκολίας” (!!!) ερώτημα στην…Διοίκηση (άνευ περαιτέρω διευκρινίσεων), ενώ, ως προς τα αιτούμενα στοιχεία του κ. Διευθυντή και της καθ’ ύλην αρμοδίας υπαλλήλου ζητήθηκε προφορικώς υπό του κ. Διευθυντή η υποβολή αιτήσεως υπό του ως άνω εντολέως μου, της δικής μου αιτήσεως μη δεκτής στερουμένης της οικείας εξουσιοδοτήσεως !!! Εν τοιαύτει περιπτώσει, πώς η ως άνω αίτηση έγινε δεκτή ως προς το ερώτημα και διαβιβάσθηκε αρμοδίως στην…Διοίκηση; Ως προς την υποβολή του ερωτήματος δεν απαιτείτο… εξουσιοδότηση;

Εν κατακλείδι, την στιγμή που νεαρά άτομα με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα μαστίζονται από την ανεργία, ιδού ποιοι αμείβονται (το εάν εργάζονται ή το εάν αντιλαμβάνονται πώς πρέπει να εργάζονται είναι άλλη συζήτηση) διά των φόρων των Ελλήνων φορολογουμένων!!!

Λεωνίδας Πετρακόπουλος,
δικηγόρος Καλαμάτας

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. χαχα. Το ΙΚΑ ΜΜεγαλούποληςβρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Κάθε φορά που πάω εκεί μου έρχονται στο μυαλό σκηνές από την παλιά σατυρική εκπομπή ΑΜΑΝ.που κοροϊδεύαν το ελληνικό δημόσιο. Μονο ο διευθυντής έχει όρεξη για δουλειά και είναι εξυπηρετικος

  2. Τα πρασινομπλέ λαμόγια τόσα χρόνια διόριζαν τους άχρηστους κουτοπόνηρους κομματικούς τους γλείφτες. Και τώρα κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα βλέποντας την ανεπάρκεια, την ανευθυνότητα, την ανικανότητα, την ευθυνοφοβία, την ακαταλληλότητα, την αγραμματοσύνη, την ασχετοσύνη, τη βλακεία, την αχρηστία που έχει συσσωρευτεί στο δημόσιο. Τόσοι ικανοί, έξυπνοι και μορφωμένοι νέοι στην ανεργία και στα ξένα για να βολευτούν τα παιδιά του πρασινομπλέ κομματικού σωλήνα.
    Και η πλάκα είναι ότι πολλοί ελληναράδες νοσταλγούνε τις μέρες της ξεφτίλας… Εμπρός μητσοτακοέλληνα. Επιστροφή στις παλιές ωραίες μέρες. Εσύ θα τους ψηφίζεις και θα κάνεις ότι δουλεύεις κι αυτοί θα σε διορίζουνε και θα κάνουνε ότι κυβερνάνε. Εσύ θα παίρνεις έναν αξιοκρατικό παχυλότατο μισθό κι αυτοί τις αξιοκρατικές τους μίζες. Και θα συνεχιστεί το ίδιο παραμύθι. Οι άχρηστοι και τα λαμόγια…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ