Ευχαριστήριο από την Μητρόπολη στον κ. Θεοδωρόπουλο Απόστολο

0
287

Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2019

Πρός Τόν ἀξιότιμον Κ. Θεοδωρόπουλον Ἀπόστολον

Ἀγαπητέ μας Κ. Ἀπόστολε Θεοδωρόπουλε,

Σᾶς ἐκφράζουμε ἐκ βάθους καρδίας τάς θερμάς μας εὐχαριστίας διά τήν πολυδάπανον προσφορά Σας, τό ἐπιβατικόν αὐτοκίνητον, τό ὁποῖον μέ ἴδια ἔξοδά Σας ἀγοράσατε καί χορηγήσατε εἰς τήν πτωχήν  Μητρόπολίν μας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, διά τάς ποικίλλας ἱεραποστολικάς καί φιλανθρωπικάς διακονίας της.

          Πραγματικῶς, κ. Θεοδωρόπουλε, εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό ἕνα τοιοῦτον ἀπόκτημα διά τάς μεταβάσεις μας εἰς τά διάφορα χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας καί μάλιστα εἰς τά σχολεῖα τῶν χωριῶν μας διά τήν διανομήν διαφόρων εἰδῶν.

Ἡμεῖς δέν δυνάμεθα νά ἀνταποκριθοῦμε στις πολλές Σας προσφορές ἐπό ἐτῶν ἤδη στην Μητρόπολή μας, παρά τό νά εὐχόμεθα, ὁ Θεός νά Σᾶς χαρίζει πλούσια τήν εὐλογία Του στήν καλή Σας οἰκογένεια, χαρίζοντάς Σας ὑγεία καί πολλά ἔτη.

Αἰσθανόμεθα ἐπίσης τήν ἀνάγκην νά Σᾶς εὐχαριστήσουμε καί διά τις προσφορές Σας εἰς εἴδη διατροφῆς (κρεάτων, ἰχθύων, διαφόρων τροφῶν, λαχανικῶν καί φρούτων), μέ τά ὁποῖα ἀνταποκρινόμεθα κατά πολύ εἰς τά συσσίτιά μας καί ἀνακουφίζονται οἱ ἀνάγκες τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν τῆς ἐπαρχίας μας.

Μέ πολλή ἐκτίμηση

Καί πολλάς εὐχάς,

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ο   ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ   Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Α  Σ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here