Ερώτηση στην Βουλή για τις ανισότητες στην χορήγηση ασθενειών στους υπαλλήλους της ΔΕΗ

0
279


Την ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα τονίζουν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας, Βασίλης Οικονόμου, Νικήτας Κακλαμάνης και Κώστας Σκρέκας.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χορηγούνται βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ ημέρες κατ’ έτος.

Σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου εργαζομένων της ΔΕΗ, η υπηρεσία τους ζητά οι αναρρωτικές άδειες να υπογράφονται μόνο από ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ. Για το λόγο αυτό ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί εάν ισχύουν οι καταγγελίες του Συλλόγου και εάν ναι, για ποιους λόγους δεν τηρείται η νομοθεσία, εάν υπάρχουν και άλλοι εποπτευόμενοι φορείς του δημοσίου όπου παρατηρούνται αντίστοιχες ενέργειες και εάν προτίθενται να προβούν άμεσα σε σχετικές ενέργειες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους ΥπουργούςΥγείαςΔιοικητικής ΑνασυγκρότησηςΠεριβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Δύο μέτρα και δύο σταθμά» όσον αφορά στις αναρρωτικές άδειες στο δημόσιο;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 3418/2005), «τα ιατρικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις καθώς και οι συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή ιδιώτες ιατρούς». Η πρόβλεψη για γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις από ιατρούς κρατικών φορέων, σύμφωνα με τον προηγούμενο αλλά και στον τελευταίο ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 2315/Β’/19.06.2018), υφίσταται μόνο για τη χορήγηση συγκεκριμένων και περιοριστικά αναφερόμενων παροχών, από τις οποίες συνήθως προκύπτει μεγάλη επιβάρυνση του ασφαλιστικού φορέα (για παράδειγμα σκευάσματα ειδικής διατροφής). Ανάλογες ρυθμίσεις για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας προβλέπονται και στην παράγραφο 2, άρθρο 55 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007) όπως ισχύει, καθώς και με τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27.12.2013 που έχει εκδώσει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ρυθμίζουν το θέμα. Βάσει αυτών, όπως διευκρινίστηκε και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/16653 απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ερώτηση 26 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με αριθμό 4383/15.03.2018, «Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου». Παρά τη σαφήνεια όμως των κείμενων διατάξεων, ενημερωθήκαμε από φορείς, όπως ο σύλλογος εργαζομένων στη ΔΕΗ, ότι συνεχίζεται η πρακτική να μην γίνονται δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν σε αναρρωτικές άδειες ασθενών, εάν δεν υπογράφονται από ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Ισχύουν οι καταγγελίες του Συλλόγου εργαζομένων της ΔΕΗ ότι δεν γίνονται δεκτά τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν σε αναρρωτικές άδειες από όλους τους ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή είναι ιδιώτες ιατροί αλλά απαιτείται γνωμάτευση μόνο ιατρού συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ; Εάν ναι, για ποιους λόγους δεν τηρούνται οι κείμενες διατάξεις; Πρόκειται να προβείτε σε σχετικές ενέργειες ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;
  2. Υπάρχουν και άλλοι εποπτευόμενοι φορείς του δημοσίου όπου απαιτείται γνωμάτευση μόνο ιατρού συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ; Εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί; Προτίθεστε να προβείτε σε όλες τις σχετικές ενέργειες για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων;

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here