Ερωτήσεις στο Περιφ.Συμβούλιο για τον κόμβο Καρκαλού και την συγκρότηση επιτροπών για απόκτηση επαγγελματικών αδειών

0
416

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Στρατηγάκο Ηλία

Θέμα: «Διαμόρφωση Κόμβου Καρκαλού Δήμου Γορτυνίας»
Κύριε Πρόεδρε,
Στην Εθνική οδό Τριπόλεως – Πύργου ο κόμβος Καρκαλού αποτελεί κεντρικό σημείο στην κυκλοφορία των πολιτών της περιοχής αλλά και των επισκεπτών της.
Κρίνουμε σκόπιμη και αναγκαία την επισήμανση ορισμένων θεμάτων από πλευράς οδικής ασφάλειας κυρίως στα παρακάτω σημεία:
Ο συγκεκριμένος κόμβος είναι χωρίς φωτισμό αν και είναι επί της Εθνικής οδού.
Δεν υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο προστασίας των πεζών.
Δεν υπάρχει καμία κυκλοφοριακή διευκόλυνση των διερχομένων οχημάτων, με εγκεκριμένη διαγράμμιση.
Οι κυκλοφοριακές και πληροφοριακές πινακίδες – πέρα από τις μη εγκεκριμένες – είναι ακατάστατα τοποθετημένες και δημιουργούν προβλήματα στις νόμιμες ενημερώσεις και σημάνσεις.
Η επικινδυνότητα της στροφής προς Πύργο είναι πάρα πολύ μεγάλη λόγω του ότι υπάρχει μικρός οικίσκος επί της Ε.Ο., η έκταση του οποίου είναι από χρόνια τελεσίδικα απαλλοτριωμένη.
Από τα παραπάνω συνάγεται μια επικίνδυνη κατάσταση κυκλοφοριακής ασφάλειας για κάθε διερχόμενο.

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

Προτίθεται να προχωρήσει έγκαιρα σε μια ευαισθητοποιημένη παρέμβαση εκπονώντας κυκλοφοριακή μελέτη με διαγραμμίσεις, διαμορφωμένα πεζοδρόμια ασφαλείας, νόμιμες πινακίδες σήμανσης, μαζί με έναν σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό στον συγκεκριμένο κόμβο και στην συνέχεια την κατασκευή του.

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Στρατηγάκο Ηλία
Θέμα: «Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών για απόκτηση επαγγελματικών αδειών».
Κύριε Πρόεδρε,
Με τον Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» καθορίσθηκαν οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων (μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, μηχανημάτων έργου, υδραυλικών, ψυκτικών, κλπ). Η έκδοση των κατά περίπτωση επαγγελματικών αδειών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκρότησε Εξεταστικές Επιτροπές για κάποιες ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων (υδραυλικοί, ψυκτικοί, μηχανημάτων έργου) και έχουν διεξαχθεί θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για απόκτηση αδειών.
Επίσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ζητήσει με έγγραφα της από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την έκδοση ΚΥΑ του άρθρου 5 παρ. 8 του Νόμου 3982/2011 ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης υποψηφίων σε όμορες Περιφέρειες λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλων εργαστηρίων και εξοπλισμού στην Περιφέρεια για κάποιες ειδικότητες (Αρχιτεχνίτες – Εργοδηγοί 4ης ειδικότητας, ηλεκτρολόγοι, κλπ).
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει δυνατότητα για συγκεκριμένες ειδικότητες να διεξαχθούν εξετάσεις απόκτησης αδειών και έχει ανατεθεί σχετική προετοιμασία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Αργολίδας, όμως δεν έχει μέχρι σήμερα συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή ή Επιτροπές για διενέργεια εξετάσεων.
Επειδή η συγκρότηση των Εξεταστικών Επιτροπών προϋποθέτει και σχετική πρακτική προετοιμασία για τη διενέργεια των εξετάσεων η όποια καθυστέρηση παρατείνει τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί.

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

• Πότε σκοπεύει να συγκροτήσει τις αρμόδιες Επιτροπές και πότε προβλέπεται να διεξαχθεί η εξέταση υποψηφίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Αρχιτεχνίτη και Εργοδηγού μηχανικών εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, & 3ης ειδικότητας καθώς και Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α και Β τάξης

Τρίπολη 6-11-2017

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Σταύρος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here