ΑρχικήΑΡΘΡΑΕργασίες αποκατάστασης των ζημιών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Μεγαλόπολη

Εργασίες αποκατάστασης των ζημιών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Μεγαλόπολη

Εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού του οδοστρώματος σε δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε. Μεγαλόπολης και Δ.Ε. Γόρτυνος, που προκλήθηκαν από τα απρόβλεπτα και έντονα πλημμυρικά καιρικά φαινόμενα της 25-06-2016, ύψος βροχόπτωσης 191 χιλιοστά σε χρονική διάρκεια 4 ωρών, με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας και την αποκατάσταση της βατότητας των δημοτικών δρόμων εκτελούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με απόφαση του δήμαρχου Μεγαλόπολης κ. Παπαδόπουλου εκτελούνται εργασίες καθώς σε πολλά σημεία που τεχνικά διασχίζουν κάθετα το οδικό δίκτυο και που έχουν υποστεί φράξιμο της διατομής τους από τα φερτά υλικά των καναλιών απορροής όμβριων υδάτων, θα επέμβουμε με κατάλληλα μηχανήματα ώστε να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά προς άρση των κινδύνων που σήμερα εγκυμονούν.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με μηχανήματα Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, με δεδομένο ότι τα μηχανήματα του Δήμου μας δεν επαρκούν για την παροχή της ως άνω εργασίας και την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Υφίσταται δεδομένη, άμεση, επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση του δικτύου προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων αλλά και προβλημάτων καταστροφής ιδιωτικών εκτάσεων αλλά και δημοτικών χώρων (δρόμοι, τεχνικά).

Οι θέσεις που θα γίνουν οι καθαρισμοί είναι οι ακόλουθες:

 

Στον Οικισμό Κάτω Μακρυσίου της Τ.Κ. Μακρυσίου και επί της οδού 212 Εκτελεσθέντων, τα όμβρια ύδατα δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στα ερείσματα της οδού με αποτέλεσμα να διανοιχθούν μεγάλα χαντάκια έως και βάθος 1,00 μέτρο, κατά μήκος όλης της οδού. Επίσης δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα σε όλα τα φρεάτια της περιοχής καθώς επίσης και σε όλα τα υπάρχοντα ρέματα που καταλήγουν στη συγκεκριμένη οδό.

Απαιτείται άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν με τον καθαρισμό του οδοστρώματος, την αποκατάσταση των ερεισμάτων της οδού, τον καθαρισμό των φρεατίων και τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων της περιοχής και των ρεμάτων.

Στην Τ.Κ. Ραψομμάτη τα όμβρια ύδατα από το ύψος της Νέας Εθνικής Οδού, μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες θραυστών υλικών και χωμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας αλλά και στα ρέματα που περικλείουν την Κοινότητα. Απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός των δημοτικών δρόμων και των ρεμάτων.

Στην Τ.Κ. Κωτιλίου απαιτείται άμεσα καθαρισμός των ακόλουθων δημοτικών οδών, μετά από κατολισθήσεις και φθορές που προκλήθηκαν στο οδόστρωμα των δημοτικών δρόμων: α) Από Αγία Ελένη έως Τ.Κ. Κωτιλίου, β) Από Τ.Κ. Κωτιλίου έως Πέρα Βρύση, γ) Από Τ.Κ. Κωτιλίου έως Διάσελο – διασταύρωση Άνω Καρυών.

4.Στην Τ.Κ. Κουρουνιού απαιτείται άμεσα καθαρισμός των ακόλουθων δημοτικών οδών, μετά από κατολισθήσεις και φθορές που προκλήθηκαν στο οδόστρωμα των δημοτικών δρόμων: α) Απομάκρυνση κατολισθήσεων και αποκατάσταση οδοστρώματος δρόμου προς Κάτω Βρύση, β) Απομάκρυνση μπαζών στον κεντρικό δρόμο πλησίον οικίας Αδαμόπουλου Ελευθέριου, γ) Απομάκρυνση κατολισθήσεων στο δρόμο προς οικία Ασημακόπουλου, δ) Απομάκρυνση κατολισθήσεων στο δρόμο προς οικία Αδαμόπουλου Γεώργιου, ε) Καθαρισμός πλατείας Βαζυντάρη και δύο ρεμάτων, ζ) Αποκατάσταση δρόμου προς οικία Στασινού, η) Απομάκρυνση κατολισθήσεων από Ηρώων προς οικία

Βαζυντάρη, θ) Απομάκρυνση κατολισθήσεων στον Άγιο Βασίλη και καθαρισμός οδοστρώματος, ι) Απομάκρυνση κατολισθήσεων και αποκατάσταση οδοστρώματος προς Άγιο Ηλία.

Στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης και σε Τοπικές Κοινότητες πλησίον αυτής ( Τ.Κ. Περιβολίων και Τ.Κ. Σούλου), οι οποίες πλήγηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, άμεσα απαιτείται αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα ακόλουθα τμήματα:

Απομάκρυνση δέντρου στον δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Σούλου.

Καθαρισμός του δρόμου από την γέφυρα του ποταμού Ελισσώνα μέχρι την Τ.Κ.

Σούλου.

-Εύρεση και απομάκρυνση των φερτών υλικών που εμπόδιζαν τη ροή του οχετού με φορτηγό στην οικία Μανιάτη, στην Δ.Κ

Μεγαλόπολης.

Καθαρισμός χειρωνακτικά ενός φρεατίου όμβριων υδάτων στην οδό Κύπρου και απομάκρυνση των μπαζών με φορτηγό.

Καθαρισμός του δρόμου εμπρός της οικίας Ζαβαλιέρη.

Άνοιγμα, έλεγχος και διευκόλυνση χειρωνακτικά της ροής των φρεατίων εμπρός του εργοστασίου ξυλείας Σπανάκου.

Καθαρισμός τεχνικού δίπλα από το ασφαλιστικό της ΔΕΗ.

Καθαρισμός τριγωνικής τάφρου δίπλα από το εργοστάσιο ξυλείας Σπανάκου  και απομάκρυνσης των μπαζών με φορτηγό.

Καθαρισμός δύο φρεατίων όμβριων υδάτων στο εργοστάσιο ξυλείας Σπανάκου και απομάκρυνσηςτων μπαζών με φορτηγό.

Άνοιγμα και έλεγχος χειρωνακτικά όλων των φρεατίων από το εργοστάσιο ξυλείας Σπανάκου έως την πίσω πλευρά του εργοταξίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

Καθαρισμός χειρωνακτικά του ενός φρεατίου καθώς και ενός οχετού στην πίσω πλευρά του εργοταξίου του Δήμου Μεγαλόπολης και μεταφορά των φερτών υλικών με φορτηγό.

Καθαρισμός χειρωνακτικά δύο φρεατίων όμβριων υδάτων στην πίσω πλευρά του εργοταξίου του Δήμου Μεγαλόπολης και μεταφορά των μπαζών με φορτηγό.

Καθαρισμός χειρωνακτικά ενός φρεατίου όμβριων υδάτων δίπλα από την αποθήκη του Ο.Σ.Ε.

Μεταφορά και απόθεση χαλικιού με φορτηγό και διάστρωση του κατά μήκος του δρόμου στην πίσω πλευρά του εργοταξίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

Καθαρισμός των λυμάτων περιμετρικά του φρεατίου όμβριων υδάτων στην πίσω πλευρά του χώρου στέγασης της λαϊκής αγοράς της πόλης μας.

Καθαρισμός ρέματος στην οδό 212 εκτελεσθέντων.

Καθαρισμός του γεφυριού στην είσοδο της Τ.Κ. Περιβόλια κοντά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής τόσο χειρωνακτικά όσο και με μηχάνημα.

Καθαρισμός της πλατείας της Τ.Κ. Περιβόλια τόσο χειρωνακτικά όσο και με μηχάνημα.

Καθαρισμός του δρόμου στην οικία Πίσπα στην Τ.Κ. Περιβόλια τόσο χειρωνακτικά όσο και με μηχάνημα.

Καθαρισμός του χώρου πριν και μετά του γεφυριού στην είσοδο του χωριού

Περιβολίων κοντά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

Καθαρισμός χειρωνακτικά και με μηχάνημα της εισόδου και εξόδου του χωριού Περιβολίων από φερτά υλικά καθώς και έλεγχος και καθαρισμός σε όλους τους εσωτερικούς δρόμους του χωριού.

Καθαρισμός με χέρια και απομάκρυνση των φερτών υλικών από το γεφύρι της εισόδου της Τ.Κ. Περιβολίων (κίτρινα κάγκελα)

Φόρτωση και απομάκρυνση των φερτών υλικών από την γέφυρα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στα περιβόλια με φορτηγό.

Ανύψωση των κάγκελων στο γεφύρι δίπλα από το πάρκο.

Φόρτωση και απομάκρυνση των φερτών υλικών από την πλατεία.

Φόρτωση και απομάκρυνση των φερτών υλικών δίπλα από οικία Βαζιντάρη.

Εκσκαφή τριγωνικής τάφρου δίπλα από την οικία Βαζιντάρη.

Φόρτωση και απομάκρυνση των φερτών υλικών από την οικεία Κόκοτα Νικόλαου.

Καθαρισμός εσωτερικού δρόμου από τα Περιβόλια έως τις βρυσούλες από φερτά υλικά.

Καθαρισμός της εισόδου όλων των τεχνικών που κουμπώνουν κάθετα στον κεντρικό αγωγό όμβριων υδάτων από φερτά υλικά.

Μεταφορά και διάστρωση 25κυβικών 3Α λατομείου στο γεφύρι κοντά στο εργοστάσιο ξυλείας Ζώταλη.

Εκσκαφή τριγωνικής τάφρου που καταλήγει στο γεφύρι.

Καθαρισμός γεφυριού μετά το χωρίο περιβόλια από δέντρα μεγάλων διαστάσεων με την χρήση μηχανήματος αλλά και αλυσοπρίονου και μεταφορά με φορτηγό.

Επούλωση λάκκων με χαλίκι στους εσωτερικούς δρόμους της Τ.Κ Περιβολίων.

Καθαρισμός φρεατίου όμβριων υδάτων με τα χέρια στην έξοδο του χωριού.

Απομάκρυνση φερτών υλικών από οικία Πίσπα

Καθαρισμός οικοπέδου εντός του χωριού που είναι γεμάτο από φερτά υλικά(δέντρα, χαλίκι,σκουπίδια) εντός της Τ.Κ Περιβολίων.

Φόρτωση και απομάκρυνση παλαιού κτίσματος που έπεσε από τις πλημμύρες και καθιστά αδύνατη την κυκλοφορία των πεζών μιας και καλύπτει το πεζοδρόμιο καθώς και μέρος του οδοστρώματος.

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ