Επεξεργασία Απορριμμάτων και Κομπόστ, τι πραγματικά γνωρίζουμε για τις μορφές επεξεργασίας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον?

0
725

Η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη είναι ίσως από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να απασχολούν την κοινωνία μας αυτή την εποχή.

Εδώ και αρκετό καιρό προσπαθώ να βρω πηγές ενημέρωσης , έτσι ώστε να προσπαθήσω να καταλάβω τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι μονάδες επεξεργασίας, για να μπορέσω να σχηματίσω μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη άποψη για το αν είναι καλό για τον τόπο μας η όχι.

Με αφορμή την επεξεργασία των απορριμμάτων μάθαμε -και θα μάθουμε πιο πολύ στο άμεσο μέλλον- και καινούργιες λέξεις όπως είναι ΚΟΜΠΟΣΤ – CLO – ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΥΡΟΛΥΣΗ και πολλές άλλες.

Και μόνο που τις ακούμε όλοι μας τρομάζουμε. Τι πραγματικά θα συμβεί στην περιοχή μας ; Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουμε; Πως πρέπει τελικά να διαχειριστούμε τα απορρίμματα μας; Ερωτήσεις που για να πάρει κανείς απαντήσεις πρέπει να κοπιάσει.

Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς για ακόμη μια φορά βλέπω συμπολίτες μας στην Μεγαλόπολη, να έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό στα παραπάνω θέματα μέσα σε μια βραδιά.

Πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε πρώτα από όλα σωστή ενημέρωση. Αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία και μετά το τι θέλει ο καθένας μας.

Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω μερικά στοιχεία και πολλά παραδείγματα , τι ακριβώς κάνει μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων , τι είναι το κομπόστ και το κυριότερο να σας δείξω ποιες τεχνολογίες υπάρχουν.

Πολλοί θα αναρωτηθείτε ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της ανάρτησης μου. Σας απαντάω αμέσως ότι είναι Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Επίσης ακόμα ένας βασικός σκοπός είναι η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων , προκειμένου να γίνουμε όλοι μας πιο σοφότεροι για το μεγάλο αυτό θέμα.

Το πρώτο έγγραφο που θέλω να σας παρουσιάσω είναι 98 σελίδες που παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας των απορριμμάτων πριν την ταφή τους. Παρουσιάζεται συνοπτικά η τεχνική περιγραφή των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας των απορριμμάτων. Στον όρο επεξεργασία περιλαμβάνονται και οι διεργασίες ανακύκλωσης/ανάκτησης και θερμικής κατεργασίας.

Το έγγραφο είναι μια εργασία για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου , δηλαδή είναι μελετημένο ακριβώς για την περιοχή μας.

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε ΕΔΩ

 

Επίσης μπορώ να σας παραθέσω κάποια στοιχεία και για το περιβόητο ΚΟΜΠΟΣΤ , το οποίο μας τρομάζει πάρα πολλούς στην Μεγαλόπολη.

Υλικό τύπου compost-CLO
Το κυριότερο προϊόν της επεξεργασίας ΜΒΕ, είναι ένα χαμηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό, το οποίο όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια δύσκολα μπορεί να απορροφηθεί στην αγορά. Η
ποιότητα του προϊόντος αυτού, εξαρτάται από την συγκεκριμένη ΜΒΕ τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται όλες οι δυνατότητες αξιοποίησης του CLO που παράγεται κατά την ΜΒΕ επεξεργασία των Α.Σ.Α..

 

Πίνακες με Πιθανές χρήσεις του CLO

xriseis compost1 πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγένθυση

xriseis compost2
Σε περίπτωση που καμιά από τις παραπάνω δυνατότητες αξιοποίησης δεν καταστεί δυνατή θα πρέπει το βιοσταθεροποιημένο υλικό να καταλήξει για ταφή σε Χ.Υ.Τ.Α.. Στην περίπτωση
αυτή, ενώ επιτυγχάνεται η εκτροπή της ταφής βιοαποδομήσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α., όπως αυτή απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, εν τούτοις το γεγονός της διάθεσης σε Χ.Υ.Τ.Α. μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων διατηρεί το πρόβλημα της εξεύρεσης, κατασκευής και λειτουργίας χώρων ταφής αποβλήτων. Τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εκτεταμένη χρήση του CLO σε διάφορες εφαρμογές σε εδάφη είναι η χαμηλή ποιότητα του υλικού αυτού, οι αυστηρές προδιαγραφές για την εφαρμογή υλικών στα εδάφη, και ο ανταγωνισμός από άλλα προϊόντα.
Ειδικότερα η χρήση του υλικού αυτού ως compost καλής ποιότητας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους εξής λόγους:
– Οι εμφανείς ακαθαρσίες (π.χ. με γυαλιά και πλαστικά) στο τελικό προϊόν προδιαθέτουν αρνητικά τους χρήστες του υλικού αυτού
– Η παρουσία βαρέων μετάλλων στο υλικό αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ρύπανση του εδάφους και κατά συνέπεια σε επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.
– Οι βιομηχανίες τροφίμων πιέζουν προς την κατεύθυνση της μη χρήσης του υλικού αυτού σε καλλιέργειες
– Το προϊόν αυτό περιέχει σχετικά μικρό περιεχόμενο σε θρεπτικά συστατικά
– Δεν υφίστανται προδιαγραφές (σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο) τόσο για τις διεργασίες επεξεργασίας Α.Σ.Α. για την παραγωγή compost όσο και για το παραγόμενο τελικό προϊόν το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εδάφη. Τέτοιες προδιαγραφές αναμένονται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Η ύπαρξη των προδιαγραφών και προτύπων αυτών θα καταστήσει το CLO περισσότερο αξιόπιστο για χρήση σε εδάφη.
– Οι προδιαγραφές ποιότητας του compost ποικίλουν ευρύτατα από χώρα σε χώρα, ακόμη και μέσα στην ΕΕ, τόσο όσον αφορά στη φιλοσοφία τους όσο και στις παραμέτρους που προσδιορίζονται, τα θεσμοθετημένα όρια τους και τα συστήματα πιστοποίησης .

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του εδάφους, προτείνεται η χρήση compost προερχόμενο από διαλογή οργανικού στην πηγή και όχι η χρήση compost προερχόμενο από μηχανική και βιολογική επεξεργασία των Α.Σ.Α.( Σύμμεικτα Απορρίμματα). Μόνο με διαλογή στην πηγή είναι δυνατή η επίτευξη των προδιαγραφών που απαιτούνται για την παραγωγή compost καλής ποιότητας το οποίο θα βελτιώνει και θα προστατεύει το έδαφος.

Δυνατότητες αξιοποίησης του CLO

Οι μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης του CLO που παράγεται από την επεξεργασία ΜΒΕ των Α.Σ.Α. περιλαμβάνουν κυρίως:
– Τη χρήση ως εδαφοβελτιωτικό σε άγονες ή ξηρές περιοχές, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του εδάφους και να διατηρηθεί η υγρασία του. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η μείωση των κινδύνων πλημμύρων και επέκτασης των φαινομένων τηςερημοποίησης και αλμυρότητας των εδαφών. Η δυνατότητα αυτή είναι εξαιρετικάενδιαφέρουσα για τις Μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα
– Τη χρήση ως υλικό επικάλυψης και τελικής κάλυψης σε Χ.Υ.Τ.Α.. Η χρήση αυτή μπορεί να βρει μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα, όπου η υγειονομική ταφή αποβλήτων αποτελείμέχρι σήμερα τη σημαντικότερη πρακτική διαχείρισης αυτών
Τη χρήση ως υλικό αποκατάστασης ορυχείων , λατομείων ή παλαιών χωματερών. Πρόκειται για αγορά πολλά υποσχόμενη στην Ελλάδα με δεδομένη την πολιτική αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και ανενεργών λατομείων
– Τεχνολογικές χρήσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η χρήση του ως πληρωτικό υλικό σε βιοφίλτρα απόσμησης για την μείωση των οσμών που προκαλούνται από κυρίως από
οργανικές ενώσεις,

Το παραπάνω κομμάτι το έχω επισημάνει γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα στην Μεγαλόπολη , θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Παναγιώτη Μπούρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει να φέρει στην Μεγαλόπολη το κομπόστ που θα παράγει η μονάδα επεξεργασίας στην Παλιόχουνη και να το χώνουν στα Ορυχεία της ΔΕΗ.

Αυτή την στιγμή όμως κανείς μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν αυτό το υλικό θα είναι επικίνδυνο για την περιοχή μας η αν υπάρχει περίπτωση να βελτιώσει την ποιότητα των εδαφών των ορυχείων. Ποιος θα μας το πει αυτό και ποιος θα μας το αναλύσει;

Βρήκα στο διαδίκτυο μια ερώτηση που έγινε σε καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου .
Ρωτήθηκαν ¨Τι υλικό παράγεται από την κομποστοποίηση κλάσματος που προκύπτει από την μηχανική διαλογή σύμμεικτων ΑΣΑ και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;¨

Η απάντηση ήταν:

Από την μηχανική διαλογή σύμμεικτων ΑΣΑ δεν παράγεται κομπόστ αλλά ένα υλικό τύπου-κομπόστ (Compost-like Output). Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι το υλικό αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και είτε καταλήγει να σε ΧΥΤΑ είτε χρησιμοποιείται για εργασίες επικάλυψης (Βλ. παραπομπές Environmental Agency UK, 2010 και European Commission – JRC, 2011)

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην Αγγλία η νομοθεσία δεν επιτρέπει την χρήση κομποστ που προκύπτει από σύμμεικτα απορρίμματα στην γεωργία (Βλ. παραπομπές European Commission – JRC, 2011), δεδομένου ότι κατά την Αγγλική Υπηρεσία περιβάλλοντος η χρήση τύπου κομπόστ από σύμμεικτα ΑΣΑ (CLO) στα εδάφη μπορεί να κρύβει κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και την ανθρώπινη υγεία1(Βλ. παραπομπές Environmental Agency UK, 2009). Στην Πορτογαλία δε οι αρχές έχουν στόχο μέχρι το 2016 να ελαχιστοποιήσουν την κομποστοποίηση υλικού που προκύπτει από σύμμεικτα ΑΣΑ (Βλ. παραπομπές Environmental Agency UK, 2009)

Επίσης βάσει της Οδηγίας 98/2008 επισημαίνεται ότι η χρήση τύπου-κομπόστ για χωματουργικές εργασίας και επικαλύψεις ΧΥΤΑ δεν θεωρείται ανακύκλωση (Βλ. παραπομπές Οδηγία 98/2008/ΕΚ) και δεν προσμετράται στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
Εμείς θα γίνουμε ειδικοί επιστήμονες και θα βγάλουμε την μελέτη και θα πούμε ότι ισχύει το ένα η το άλλο;

Το μέλλον μας , το περιβάλλον που ζούμε και που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές είναι η κληρονομιά που θα αφήσουμε , είναι ότι σημαντικότερο μπορούμε να κάνουμε.

Οι πιο σωστές και οι πιο κατάλληλες αποφάσεις που θα πάρουμε για όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν την πιο δύσκολη πράξη της ζωής μας.

Ας απαιτήσουμε λοιπόν κατ αρχήν την σωστή ενημέρωση, την πιο υπεύθυνη , ας προσπαθήσουμε να έχουμε την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται για να μπορέσουμε να είμαστε κυρίως χρήσιμοι στην κοινωνία μας.

Και μετά ας πάρει ο καθένας τις αποφάσεις του. Με γνώση όμως , όχι με την αμάθεια η ακόμα χειρότερα με ημιμάθεια !!

Σημείωση: Τα χρωματισμένα κείμενα είναι από πηγές μελετών από καθηγητές ειδικούς για το Περιβάλλον.

Δείτε επίσης κάποιες χρήσιμες δημοσιεύσεις
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

δείτε 2 εργοστάσια στην Γερμανία ΕΔΩ

 

σας παραθέτω επίσης για όσους θέλουν να το ψάξουν λίγο παραπάνω και τους εξής συνδέσμους:

  • 1. CEWEP 2006 (Confederation of European Waste to Energy Plants), Energy Report (Status 2001 – 2004) – Results of Specific Data for Energy, Efficiency Rates and Coefficients, Plant Efficiency factors and NCV of 97 European W-t-E Plants and Determination of the Main Energy Results, Dr.-Ing. Dieter O. Reimann, Scientific and Technical Advisor to CEWEP, Update July 2006. (Download)
  • 2. CEWEP 2009 (Confederation of European Waste to Energy Plants), Energy Report (Status 2004 – 2007) – Results of Specific Data for Energy, R1 Plant Efficiency Factors and NCV of 231 European W-t-E Plants, Dr.-Ing. Dieter O. Reimann, Scientific and Technical Advisor to CEWEP, Update March 2009. (Download)
  • 3. Δανέλλης Σπύρος, 2011, Προτάσεις του ευρωβουλευτή ΠαΣοΚ για τη Διαχείριση Απορριμμάτων Κρήτης (Download)
  • 4. Environmental Agency UK, 2009, The use and application to land of MBT compost-like output review of current European practice in relation to environmental protection – Science Report (Download)
  • 5. Environmental Agency UK, 2010, Position Statement on Sustainable management of biowastes – Compost-Like Output from Mechanical Biological Treatment of mixed source municipal wastes (Download)
  • 6. European Commission, 2010, Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη. P-0209/10EL (Σελίδα κ. Δανέλλη: http://tiny.cc/kcbfa) + (Download)
  • 7. European Commission – JRC, 2011, Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment – First Working Document (Download)
  • 8. ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Download)
  • 9. Οδηγία 98/2008/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» (Download)
  • 10. Οικονομόπουλος A, 2011, Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης (Download)

 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here