ΑρχικήΑΡΘΡΑΕνημέρωση από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης «Αλφειός 2020»

Ενημέρωση από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης «Αλφειός 2020»

Την Παρασκευή 30/11/2018 πραγματοποιήθηκε στη Μεγαλόπολη, Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας – Μεγαλόπολης – Τρίπολης «Αλφειός Μαίναλο 2020» με μοναδικό θέμα συζήτησης την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρία ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, διαχειριστή του πολλά υποσχόμενου προγράμματος ΤΑΠΤοΚ – Τοπικής Ανάπτυξης  με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Σύλλογος μας πρωτοστάτησε στην δημιουργία ΤΑΠΤοΚ στην Πελοπόννησο και ως εκ τούτου συμμετέχει από σύστασης στην ΟΤΔ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 τόσο σαν μέτοχος όσο και με 2 εκπροσώπους στην 5 μέλη Επιτροπή Σχεδιασμού Διαχείρισης Προγράμματος ( ΕΣΔΠ ).

Τα σοβαρά λειτουργικά  προβλήματα και οι ουσιαστικές παραβιάσεις των Ευρωπαϊκών  κανονισμών με νομικίστικα τεχνάσματα για το ΤΑΠΤοΚ είχαν ήδη εντοπιστεί και συζητηθεί στην ετήσια τακτική ΓΣ του συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2017 ωστόσο νεα γεγονότα έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει  και ανάγκασαν το ΔΣ του συλλόγου να απευθυνθεί εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου καθώς και στον αρμόδιο Γ. Γραμματέα ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομικών, κ.  Κορκολή και να ζητήσει την ακύρωση των τελευταίων αποφάσεων της ΕΣΔΠ.

Τι συμβαίνει όμως :

Μετά από πάνω από 1,5 χρόνο πλήρους απραξίας της επιτροπής (αλλά πλήρους λειτουργίας της εταιρίας) ξαφνικά κληθήκαμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΣΔΠ)  την Παρασκευή 19/10/18 (συνεδρίαση της 24/10/18 με  θέμα την « Διατύπωση Γνώμης για τις προτάσεις εξειδίκευσης δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής» ) χωρίς να αποσταλεί το κείμενο των προτάσεων για μελέτη. Μετά από διαμαρτυρία μας στάλθηκε την Δευτέρα 22/10 το απόγευμα ένα κείμενο 137 σελίδων !!

Ποιος μπορεί σοβαρά να ισχυριστεί ότι θα διαβάσει, μελετήσει και εκφράσει γνώμη για τα θέματα αυτά μέσα σε μια ημέρα ιδιαίτερα δε εάν είναι εκπρόσωπος συλλογικού φορέα του οποίου θα πρέπει να ζητήσει την γνώμη;

Το δυστύχημα είναι ότι και στο παρελθόν οι ελάχιστες συνεδριάσεις της ΕΣΔΠ έγιναν με  ανάλογες διαδικασίες, με χαρακτηριστική περίπτωση την έγκριση της πρότασης που υποβλήθηκε για την ανάληψη του προγράμματος, η οποία είχε αποσταλεί από την διοίκηση της εταιρίας για έγκριση στα Δημοτικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων δήμων, μάλιστα από την Δήμο Μεγαλόπολης πρόλαβε να εγκριθεί, πριν καν έρθει για συζήτηση και έγκριση από την ΕΣΔΠ.

Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι με τέτοιες διαδικασίες και μεθοδεύσεις μπορεί να γίνει πραγματικότητα η ουσία του ΤΑΠΤοΚ που βρίσκετε στις πρωτοβουλίες από κάτω; Πως είναι δυνατόν να λειτουργήσει ουσιαστικά και δημιουργικά μια ΕΣΔΠ η οποία είναι αποκομμένη από την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας και οποία καλείται στην χάση και στην φέξη να αποφασίσει περί σοβαρότατων ζητημάτων;

Μια ακόμη λεπτομέρεια είναι χαρακτηριστική: Στην  πρόσκληση για την συμμετοχή μας την εν λόγω συνεδρίαση της ΕΣΔΠ στις 24/10/2018 διαπιστώσαμε ότι  είχε κληθεί ως μέλος της ΕΣΔΠ ένας πρώην εκπρόσωπος  του συλλόγου μας ο οποίος είχε αντικατασταθεί από τον Ιούλιο 2017 σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ επικυρωμένη από ΓΣ, (επιστολή μας στις 26/07/17 προς της ΟΤΔ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020).

Σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου μας  με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της εταιρίας, ενημερωθήκαμε  ότι στην ΕΣΔΠ βάση του καταστατικού της εταιρίας συμμετέχουν πρόσωπα και όχι εκπρόσωποι φορέων και ότι για αλλαγή των προσώπων αυτών απαιτείται απόφαση Γενική Συνέλευσης της εταιρίας για τροποποίηση του καταστατικού της.

 Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός βασίζεται σε νομικίστικα τεχνάσματα και όχι μόνο δεν ευσταθεί αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα νομιμότητας της λειτουργίας της ΟΤΔ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 για τους παρακάτω λόγους:

Στην πρόταση (πλέον εγκεκριμένο) Σχέδιο  Δράσης και Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ,  στο κεφάλαιο 7.1 Περιγραφή του φορέα Στρατηγικής / ΟΤΔ και στην παράγραφο  ια) Οργανόγραμμα διοίκησης και λειτουργίας (εκπροσώπησή ΦΟΡΕΩΝ στα όργανα διοίκησης και προφίλ/χαρακτηριστικά των Εκπροσώπων, υπό-παράγραφος Εκπροσώπηση Φορέων στην ΕΣΔΠ, αφού αναφέρει τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΣΔΠ  μεταξύ των οποίων και ο Σύλλογος μας με δυο  (2) εκπροσώπους και παρουσιάζει σε σχετικό πίνακα ποσοστών εκπροσώπησης, υπάρχει η παρακάτω  ρητή και κατηγορηματική αναφορά «οι εκπρόσωποι φορέων ορίσθηκαν με βάση απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους βάση θεματικών συζητήσεων και ενημερωτικών συναντήσεων της ΟΤΔ και σχετικών επιστολών του ΔΣ της εταιρίας προς την διοίκηση των φορέων». Πράγματι ο Σύλλογος μας  με email στις 07/10/2016 είχε δηλώσει τα ονόματα των δυο εκπροσώπων του καθώς και των αναπληρωματικών τους.

Εγείρεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα: πότε λέει αλήθεια η διοίκηση της ΟΤΔ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, όταν δηλώνει προς τα εμάς ότι τα μέλη της ΕΣΔΠ είναι άτομα και όχι εκπρόσωποι φορέων ή όταν υποβάλει την πρόταση προς την Διαχειριστική Αρχή όπου δηλώνει ότι τα μέλη της ΕΣΔΠ είναι εκπρόσωποι φορέων και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η αντικατάσταση του εκπροσώπου μας ;

Τα ανωτέρω προβλήματα φέρνουν στην επιφάνεια το ουσιαστικό πρόβλημα που έχει η ΟΤΔ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 από το καταστατικό της,  όπου ουσιαστικά το Δημόσιο (κυρίως μέσω της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου ) κυριαρχεί – σε πλήρη αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού – σε όλη την λειτουργία της εταιρίας περιλαμβανομένης της ΕΣΔΠ, που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε ακριβώς για να περιορίσει αυτή την κυριαρχία.

Πράγματι οι διατάξεις του καταστατικού προβλέπουν πλήρη έλεγχο του διορισμού και της αντικατάστασης των μελών της ΕΣΔΠ είτε από το ΔΣ ( πλήρης κυριαρχία της Περιφέρειας ) είτε από την ΓΣ της εταιρίας (95% κυριαρχία του Δημόσιου ).

Η ΓΣ του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνιας-Μεγαλοπολης-Τρίπολης, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και να νομιμοποιείται από την παρουσία μας αποφάσισε, μετά από διεξοδική και συχνά έντονη συζήτηση, κατά μεγάλη πλειοψηφία, να εγκρίνει την σχετική εισήγηση του Δ.Σ. που προβλέπει αποχή των εκπροσώπων μας από τις συνεδριάσεις της ΕΣΔΠ εάν εγκριθούν οι παράτυπες αποφάσεις της και να συνεχίσει την ενημέρωση προς τις αρμόδιες αρχές και τον κόσμο.

Για τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης «Αλφειός 2020».

 Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γ. Γραμματέας

 Μιχάλης Τσουκιάς                                                                      Φωτεινή Μανιάτη

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ