Ενημέρωση από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μεγαλόπολης για τα οικονομικά στοιχεία της

0
147

Σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε σε τοπικό site , επισημαίνουμε τα εξής:

Βάσει της παρ. 14 άρθρο 10 του Ν. 4071/2012 είναι δυνατή η χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της.

Στο ποσό των 463.000,00€ το οποίο αιτήθηκε η Επιχείρηση για το έτος 2018 , περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους 100.000,00€ που αφορούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των τοπικών του διαμερισμάτων , ποσό που ούτως ή άλλως θα προβλεπόταν στον
προϋπολογισμό του Δήμου για την πραγματοποίησή τους .

Σχετικά με τα πρόστιμα, επιβλήθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 9.15269/οικ.6.2193/3-9-2009 και 1.6671/οικ.6.1179/13.5.2011 Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης και η Επιχείρηση έχει
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή αυτών.

Τέλος , η πραγματική οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης αποτυπώνεται στον Ισολογισμό της , σύμφωνα με τον οποίον η Επιχείρηση παρουσίασε κέρδη για το οικ. έτος 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here