ΑρχικήΑΡΘΡΑΕνίσχυση 800€ - Πώς θα την πάρετε - Οδηγίες για εργοδότη &...

Ενίσχυση 800€ – Πώς θα την πάρετε – Οδηγίες για εργοδότη & εργαζόμενο

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τα επίδομα των 800 ευρώ σε:

α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,

β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Σύμφωνα με την απόφαση: «Οι δικαιούχοι  υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο παράρτημα, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσει στους δικαιούχους η ενίσχυση των 800 ευρώ είναι τα εξής:

 • Οι εργοδότες πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις στο σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, αναφέροντας τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησής τους με εντολή δημόσιας Αρχής είτε λόγω τουμειωμένου κατά 20% με 30%ή και περισσότερο του τζίρου τους (οι δικαιούχες επιχειρήσεις ορίζονται βάσει ΚΑΔ).
  • Επίσης οι εργοδότες υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει παύσει να υφίσταται από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου ’20 (είτε λόγω απόλυσης – καταγγελίας είτε λόγω οικειοθελών αποχωρήσεων).
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιήσουν την Υπεύθυνη Δήλωση εγγράφως ή ηλεκτρονικά αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν υποβάλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις τηρώντας τα δεδομένα αυτά, τότε θα αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
  • Μετά τη γνωστοποίηση του εργοδότη οι δικαιούχοι μισθωτοί πρέπει να υποβάλουν τις δικές τους Υπεύθυνες Δηλώσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.
  • Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των δικαιούχων εργαζομένων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα, τα δεδομένα του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της Υπεύθυνης Δήλωσης του εργοδότη στην «Εργάνη».
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους από την 1η Μαρτίου έως και τις 20 Μαρτίου, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Καμία απόλυση

Όσοι εργοδότες και επιχειρήσεις (τόσο όσες λειτουργούν όσο και αυτές που έχουν κλείσει λόγω των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού) κάνουν χρήση του μέτρου της χορήγησης των 800 ευρώ για τους μισθωτούς τους ή έναν αριθμό του προσωπικού τους, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν δραστηριότητα, πρέπει να τηρήσουν μια βασική προϋπόθεση: Μέχρι τη λήξη της ισχύος του μέτρου αυτού να μην προβούν σε απολύσεις εργαζομένων τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία «καταπατήσουν» αυτή την υποχρέωση που έχει τεθεί μέσω της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και η οποία, ωστόσο, δεν τους περιορίζει από το να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών ή/και τροποποιήσεις συμβάσεων για όσους και όσες από το προσωπικό τους συνεχίζουν να εργάζονται, θα αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Συνολικά, η δαπάνη για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ αναμένεται να ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ. Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση εφόσον το φαινόμενο της διάδοσης του ιού δεν θα έχει παρουσιάσει ύφεση έως τα τέλη του επόμενου μήνα.

 «SOS» σε σχέση με το «800άρι»:

1) Η υπαγωγή μισθωτών στο μέτρο χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης των 800 ευρώ προκαλεί σημαντικές απώλειες εισοδήματος για τους 8 στους 10, δεδομένου ότι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό πάνω από τα 475 ευρώ τον μήνα μεικτά, άρα περισσότερα από 400 ευρώ καθαρά.
2) Για παράδειγμα, μισθωτός με 1.200 ευρώ τον μήνα μεικτά για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα λάμβανε, εάν δεν είχε υπάρξει το φαινόμενο του κορωνοϊού και δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα κατά της εξάπλωσής του, συνολικά 3.000 ευρώ μεικτά (1.200 ευρώ μισθός για δύο μήνες και 600 ευρώ δώρο Πάσχα), άρα περίπου 2.370 ευρώ καθαρά. Εάν ενταχθεί στο μέτρο, θα περιορίσει το εισόδημά του από την εργασία του κατά 1.570 ευρώ.
3) Σταθεροί στα εισοδήματά τους θα μείνουν περίπου 400.000 μισθωτοί, οι οποίοι αμείβονται με μηνιάτικα κάτω των 475 ευρώ μεικτά.

4) Για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν και τους οποίους δεν θα εντάξει η επιχείρηση στο μέτρο ο εργοδότης μπορεί, με μονομερή απόφαση, να τους απασχολεί μόλις τις δύο από τις τέσσερις εβδομάδες του μήνα και να τους αμείβει ανάλογα (με «μισό μισθό») ή/και να τους τροποποιήσει τις συμβάσεις εργασίας (για παράδειγμα, από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση).
Συνολικά, στο μέτρο αναμένεται να ενταχθούν έως 1.500.000 μισθωτοί. Με το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν, επίσης, έως και 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ