Ειδικό συνεργάτη ειδικότητας Π.Ε. Περιβάλλοντος θα προσλάβει ο Δήμος Μεγαλόπολης

0
211

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ειδικότητας Π.Ε. Περιβάλλοντος για την παροχή γνώσεων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες: από βιογραφικό σημείωμα, τα σχετικά δικαιολογητικά, τα αποδεικτικά των προσόντων (φωτοαντίγραφα), και – φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
θα κατατίθενται μέχρι τις 12/12/2014 ημέρα Παρασκευή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση

 

Πρόσληψη Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Ειδικότητας Π.Ε. Περιβάλλοντος Δήμος Μεγαλόπολης

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here