ΑρχικήΑΡΘΡΑΕθελουσία, μαχαίρι σε υπερωρίες και εποχικούς, εισηγείται για τη ΔΕΗ το Υπερταμείο...

Εθελουσία, μαχαίρι σε υπερωρίες και εποχικούς, εισηγείται για τη ΔΕΗ το Υπερταμείο – Τι προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο

Εκτενή αναφορά κάνει το σχέδιο του Ταμείου στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ΔΕΚΟ, (π.χ. υψηλά επίπεδα ανεξόφλητων οφειλών, μείωση μεριδίων, περιορισμένη ρευστότητα), εξαιτίας των οποίων δεν αποκλείει μείωση της λειτουργικής της κερδοφορίας για την περίοδο 2018-2020.

Εκτενής επίσης είναι η αναφορά στο νέο περιβάλλον με το οποίο πρέπει να συμμορφωθεί η ΔΕΗ. Από την επικείμενη μεταβολή του ενεργειακού μείγματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τη στροφή στις ΑΠΕ, έως την υποχρεωτική μείωση μεριδίου της ΔΕΗ σε προμήθεια και παραγωγή σε επίπεδα κάτω του 50% έως τις αρχές 2020, την αποεπένδυση του λιγνιτικού της δυναμικού, και το μετασχηματισμό της χονδρεμπορικής αγοράς στα πρότυπα του Target Model. 

Εξαιτίας των παραπάνω, η διοίκηση της ΔΕΗ καλείται από το Ταμείο να επανεξετάσει το επενδυτικό της πλάνο, να μετασχηματιστεί σε μια σύγχρονη πολυσχιδή ενεργειακή εταιρεία με είσοδο στις αγορές φυσικού αερίου και παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, και φυσικά να βελτιώσει τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ύψους 2,3 – 2,7 δισ. ευρώ).

Καλείται επίσης η ΔΕΗ να αναζητήσει εναλλακτικές για την αναχρηματοδότηση των δανείων που λήγουν το 2019 (1,3 δισ.), όπως και να προχωρήσει σε περιβαλλοντική αναβάθμιση των παλαιών λιγνιτικών της μονάδων (π.χ. Αμύνταιο).

Ενίσχυση χρηματοοικονομικής θέσης

Συνολικά το Ταμείο χωρίζει σε 6 κατηγορίες τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις προς τη ΔΕΗ. Πρώτη είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Εδώ, το Ταμείο επισημαίνει ότι η άμεση εκκίνηση των εν λόγω δράσεων κρίνεται επιβεβλημένη λαμβάνοντας τη κατάσταση της ΔΕΗ και τις εξελίξεις της αγοράς. Εισηγείται λοιπόν την ανάγκη άμεσης αύξησης εσόδων, μέσα από στοχευμένη τιμολογιακή πολιτική και κίνητρα, στοχευμένες δράσεις διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, και τη διεκδίκηση καταβολής ΥΚΩ με διασφάλιση δίκαιων αποζημιώσεων. Εισηγείται ταυτόχρονα τον άμεσο περιορισμό δαπανών μέσα από επανεξέταση του επενδυτικού της πλάνου, εξέταση περαιτέρω δράσεων βελτιστοποίησης μισθολογικού κόστoυς (υπερωρίες, βάρδιες, εποχικές προσλήψεις), και προώθηση προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Στην ίδια κατηγορία άμεσης λήψης μέτρων είναι η αναχρηματοδότηση των δανείων, και η ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και έναρξη συζητήσεων για αναχρηματοδότηση όσων λήγουν εντός του 2019.

Διαχείριση ρυθμιστικών απαιτήσεων

Στο κεφάλαιο αυτό επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ πρέπει να ξεκινήσει άμεσα εκτενή διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές σε Ελλάδα και Ευρωπαική Ενωση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μοντέλο στην αγορά ενέργειας. Εδώ εντάσσεται η ολοκλήρωση της πώλησης λιγνιτικών μονάδων (αποτίμηση, λειτουργική απόσχιση, κλπ), η διερεύνηση πιθανών εξαιρέσεων συγκεκριμένων πελατειακών τμημάτων από τις πωλήσεις ΝΟΜΕ, ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων (π.χ. η πώληση χαρτοφυλακίου πελατών σε ιδιώτες ως μια λύση για ταχύτερη μείωση του μεριδίου λιναικής της ΔΕΗ), αλλά και η διασφάλιση βιωσιμότητας της παραγωγής της. Δηλαδή επανεξέταση αμοιβών επάρκειας ισχύος ή άλλων αποζημιώσεων εφεδρείας για τη διασφάλιση βιωσιμότητας της λιγνιτικής παραγωγής, καθώς και η επανεξέταση του πλαισίου αποζημιώσης των ΥΚΩ για τις επενδύσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατόπιν διασυνδέσεων. 

Εμφαση σε νέα προιόντα και υπηρεσίες

Εκτενή αναφορά γίνεται στην ανάγκη εισόδου της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου και στην παροχή συνδυαστικών προϊόντων εντός του 2018, καθώς επίσης στην εξέταση δυνατοτήτων επέκτασης και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς δίκτυα αερίου (off-grid) και παροχή υπηρεσιών μέσω LNG / CNG, συνδυασμένα με ηλεκτρισμό. Εισηγείται επίσης το Ταμείο τη διάθεση προϊόντων και εφαρμογών smart home και διαχείρισης ενέργειας, όπως και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (εγκατάσταση και συντήρηση) και υπηρεσιών ενεργειακής συμβουλευτικής / εξοικονόμησης ενέργειας (κυρίως B2B)

Εμπορική πολιτική και λειτουργικό μοντέλο

Στην κατηγορία αυτή επισημαίνεται η ανάγκη αναθεώρησης τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής από τη ΔΕΗ με στόχο την διακράτηση “υγειούς” μίγματος πελατών. Επίσης γίνεται λόγος για την ανάγκη ενίσχυσης του τμήματος διαχείρισης ληξιπρόθεσμων, τη βελτίωση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης, την επανεξέταση αξιοποίησης του δικτύου καταστημάτων, μαζί με τη διερεύνηση δυνατοτήτων τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης διαδικασιών. Το ίδιο ισχύει για την αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, τη μείωση του φόρτου εργασίας και του κόστους εξυπηρέτησης στα καταστήματα.

Εμφαση στις ΑΠΕ και άλλες στρατηγικές ευκαιρίες

Ειδικό κεφάλαιο υπάρχει για την πιο δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στην “πράσινη ενέργεια”. Επισημαίνεται η ανάγκη εξεύρεσης των απαιτούμενων κεφαλαίων για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ την επόμενη 5ετία, όπως και για την άμεση έναρξη φέτος σημαντικών επενδύσεων. Καλείται η ΔΕΗ Ανανεώσιμες να αξιολογήσει αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση έργα, και να διερευνήσει ευκαιρίες για αγορά αδειών ή και λειτουργικών έργων ΑΠΕ. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται λόγο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση λιγνιτικών μονάδων, όπως και για τον ανασχεδιασμό της στρατηγικής, του ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωτικής δομής βάσει του target model και της προοπτικής μείωσης της θερμικής παραγωγής στο μέλλον. Επισημαίνεται η ανάγκη επανεξέτασης της κοστολογικής βάσης και της μείωση του κόστους θερμικής παραγωγής και ορυχείων, όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης αναφορά υπάρχει στην διερεύνηση ευκαιριών μέσω στρατηγικών συμμαχιών για επέκταση δραστηριοτήτων και χρηματοδότηση έργων, όπως και η αξιοποίηση στρατηγικών συνεργειών με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του υπερ Ταμείου. 

Εμφαση σε δράσεις λειτουργικής αποδοτικότητας

Η κατηγορία αυτή εστιάζει στην ανάγκη επίτευξης από τη ΔΕΗ οικονομιών κλίμακας σε όλα τα επίπεδα. Οπως η εξέταση σύστασης κεντρικής υποστηρικτικής μονάδας για όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των εταιριών του ομίλου, και η ταυτόχρονη κεντρικοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών (λογιστήρια, προμήθειες, ανθρώπινο δυναμικό, στέγαση, φύλαξη και λοιπές υπηρεσίες). Εισηγείται το Ταμείο την εξέταση εναλλακτικών αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών μονάδων (ΒΕΜ), την καθετοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό, και την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Καλείται επίσης η διοίκηση της ΔΕΗ να ενισχύσει το ρόλο των μονάδων παρακολούθησης της απόδοσης και να αυξήσει την ευελιξία λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται ακόμη ενίσχυση αποτελεσματικότητας του προμηθευτικού έργου, βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων και μείωση του κεφαλαίου κίνησης, όπως και διερεύνηση δυνατοτήτων μείωσης κόστους από την βελτίωση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και του στόλου οχημάτων της επιχείρησης. Στο ίδιο μήκος κύματος απαιτείται η εξέταση μετεγκαταστάσεων για καλύτερη αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων και την αποδέσμευση των μισθωμένων. Επίσης σε επίπεδο προσωπικού, το Ταμείο εισηγείται το σχεδιασμό συστήματος παροχής κινήτρων και τρόπων ανταμοιβής στους εργαζομένους.

από το energypress.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ