ΑρχικήΑΔΜΗΕΕγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η αλλαγή όδευσης της διασύνδεσης του Κέντρου Υπερυψηλής...

Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η αλλαγή όδευσης της διασύνδεσης του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς 400 KV Αχελώου-Διστόμου

Το πράσινο φως πήρε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η αλλαγή όδευσης της επέκτασης του ηλεκτρικού συστήματος της υψηλής τάσης (400 kV) στην Πελοπόννησο από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ειδικότερα, χθες υπεγράφη από την αρμόδια Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 2014,  ώστε να αλλάξει η διαδρομή του λεγόμενου «Δυτικού Διαδρόμου», παρακάμπτοντας την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων.

Το έργο της διασύνδεσης του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς 400 KV Αχελώου-Διστόμου  έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 98%, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών. Ειδικότερα, οι μοναχές του Μοναστηρίου των Αγίων Θεοδώρων,  το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από την αρχική χάραξη, έχουν καταφέρει με προσφυγές να μπλοκάρουν την τοποθέτηση των δύο τελευταίων πυλώνων, από το σύνολο των 400 πυλώνων του έργου, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί, με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του να έχει καθυστερήσει κατά περίπου δύο χρόνια.

Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε διαφορετική όδευση ενός τμήματος μήκους 2,6 χλμ, στην περιοχή της Ιεράς Μονής, με τη μετακίνηση  δυτικότερα και την τοποθέτηση επτά πυλώνων σε νέες θέσεις, έργο του οποίου οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν χθες.  Το νέο τμήμα θα έχει μήκος περίπου 2,5 χλμ.. Σύμφωνα με την απόφαση, οι θέσεις επέμβασης του έργου είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, και μπορεί να τροποποιηθούν μόνο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Για την …ιστορία

Το έργο του Δυτικού Διαδρόμου, αρχικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ (ο οποίος ενδέχεται να αυξηθεί με την αλλαγή όδευσης) είχε σχεδιαστεί το 2006, υπεγράφη η ΑΕΠΟ το 2014 και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018.

Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μιας νέας αυτεπαγωγής αντιστάθμισης στο ΚΥΤ Αχελώου και εντός του 2020 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών νέων αυτεπαγωγών αντιστάθμισης 400 kV / 70 MVAr (μία στο ΚΥΤ Διστόμου και δύο στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης) και η εγκατάσταση μίας νέας αυτεπαγωγής αντιστάθμισης 400 kV / 100 MVAr στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Επίσης, το 2020 ολοκληρώθηκαν τα Τερματικά Αντιρρίου και Καστριτσίου, η εγκατάσταση των καλωδίων 400 kV Ρίου – Αντιρρίου και η εναέρια γραμμή μεταφοράς 400 kV «ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Σύστημα», εκτός από τους δύο πυλώνες για την εγκατάσταση των οποίων υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις των μοναχών της Ιερά Μονής Αγ. Θεοδώρων Καλαβρύτων.

Οι αντιδράσεις εμπόδισαν την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2020 με αποτέλεσμα τη de facto τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Με την απόφαση του πρωτοδικείου Καλαβρύτων επήλθε παύση των εργασιών για την διέλευση των δύο πυλώνων της γραμμής μεταφοράς 400 kV μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η μοναστική κοινότητα. Οι εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν από την πλευρά της Ιεράς Μονής αποδείχθηκαν μη εφικτές και οι υπηρεσίες του  ΑΔΜΗΕ προχώρησαν στην αναζήτηση μίας εναλλακτικής όδευσης που να είναι τεχνικά εφικτή. Η διαδικασία οδήγησε στον καθορισμό μίας παραλλαγής της όδευσης της γραμμής, για την υλοποίηση της οποίας θα απαιτηθεί η αποξήλωση κάποιων από τους πυλώνες που έχουν εγκατασταθεί και η κατασκευή περισσότερων πυλώνων (επτά) από του δύο που προβλεπόταν να εγκατασταθούν με τη αρχική όδευση.

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου,  βάσει της νέας χάραξης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2023 -2032, το οποίο ετέθη προ ημερών σε δημόσια διαβούλευση, θα είναι τουλάχιστον 20 μήνες, υπό την προϋπόθεση της αποφυγής της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων μέσω της σύναψης συμφωνητικού με τους ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων εκτάσεων. Άρα η ολοκλήρωση της γραμμής μεταφοράς, εκτός απροόπτου, εκτιμάται ότι θα γίνει το β’ εξάμηνο του 2023.

Η σημασία του έργου

Η λειτουργία του «Δυτικού Διαδρόμου» είναι απαραίτητη για τη δημιουργία επιπλέον ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο προκειμένου να «χωρέσει» όλη την παραγόμενη ενέργεια από τη μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, η οποία λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ, αλλά και την είσοδο νέων έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) στο σύστημα, η οποία έχει «παγώσει».

Η Πελοπόννησος παραμένει μια κορεσμένη περιοχή  αναφορικά με τη δυνατότητα σύνδεσης νέων σταθμών παραγωγής «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα λόγια,  η ισχύς που εγχέεται στο σύστημα μεταφοράς προς διακίνηση από αυτό, υπερβαίνει τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των δικτύων της περιοχής.

 Οι περιβαλλοντικοί όροι

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ που εγκρίθηκε χθες, οι διανοίξεις καθώς και οι βελτιώσεις δασικών οδών ως συνοδά έργα θα υλοποιούνται κατόπιν θεωρημένης και εγκεκριμένης αρμοδίως δασοτεχνικής μελέτης, τηρουμένων των προδιαγραφών των αντίστοιχης κατηγορίας οδών και θα αποδοθούν σε κοινή χρήση. Ο φορέας του έργου θα είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα υλικά εκσκαφής  αδρανή υλικά, απορρίμματα, άχρηστα υλικά κλπ.   και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της δασικής βλάστησης.

Επίσης, θα πρέπει να αποκαταστήσει τη δασική βλάστηση που λόγω των έργων θα διαταραχθεί με  φύτευση ή με σπορά των κατάλληλων  ειδών. Μάλιστα, η φροντίδα των φυτών θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία έτη από τη φύτευσή τους, με ευθύνη της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η απόθεση άχρηστων υλικών εντός κοιτών ρεμάτων ή χειμάρρων, ώστε να προστατεύεται ο υδάτινος χώρος και η παρόχθια δασική βλάστηση, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου, καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων και εμφάνισης διαβρωτικών φαινομένων.

Μάχη Τράτσα από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο

δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια