Διαμαρτυρίες για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον ΑΗΣ Β΄ΔΕΗ Μεγαλόπολης

0
428

Τα 2 σωματεία εργαζομένων στον ΑΗΣ Β΄Μεγαλόπολης διαμαρτύρονται για τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία των μονάδων 4 & 5 .

Συγκεκριμένα το Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγαλόπολης και την Τ.Δ.Ε. – ΕΤΕ ΔΕΗ κυκλοφόρησαν τα έγγραφα που σας δημοσιεύουμε στην συνέχεια…

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β

Αύγουστος 2016

Θέμα: Έλλειψη Προσωπικού στίς Μονάδες 4 καί 5 ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Συνάδελφοι καί Συναδέλφισες,
Τα μικροατυχήματα, η 12ωρη συνεχόμενη εργασία, τα προβλήματα λειτουργίας λόγω παλαιότητας τής εγκατάστασης, οι δολιοφθορές σε τμήματα τής εγκατάστασης, το εργασιακό άγχος και η υπέρμετρη πίεση σε βάρος των εργαζομένων συνθέτουν το παζλ τής σημερινής κατάστασης στις μονάδες ΑΗΣ 4 και 5 Μεγαλόπολης.
Προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την έλλειψη προσωπικού σε όλους σχεδόν τούς τομείς και των 2 μονάδων και γίνονται εντονότερα κατά την χορήγηση κανονικών αδειών και για τα οποία έχει ενημερωθεί επανειλημμένα η Διεύθυνση και η Διοίκηση τής Επιχείρησης από την ΤΔΕ ΕΤΕ ΑΗΣΜ Β’ αλλά δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση για την επίλυση τους.
Επειδή η χρόνια αυτή κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και της εγκατάστασης η ΤΔΕ ΕΤΕ ΑΗΣΜ Β, ποτέ στο παρελθόν αλλά ούτε και τώρα δεν πρόκειται να παραμείνει θεατής των καταστάσεων και των προβλημάτων γιατί είχε ήδη αποφασίσει, (αλλά και μετά την συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο τής ΕΤΕ ΔΕΗ), τον τρόπο δράσης της στο μέλλον και θα συγκαλέσει με νεώτερη ανακοίνωση της σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της προς Ενημέρωση για τις περαιτέρω κινήσεις της.
ΕΚ ΤΗΣ ΤΔΕ

 

ΣΟΣ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε.Η Μεγαλόπολης που εδρεύει στην Μεγαλόπολη (Πολυβίου 4) με Α.Φ.Μ. 099158387 όπως εκπροσωπείται νόμιμα

Προς

  1. Τον κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η Α.Ε.) και νομίμου εκπροσώπου της εκ της θέσης του, εδρεύοντα στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30)
  2. Τον κ. Λαμπρόπουλο Λάμπρο, Διευθυντή του ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Β εκ της θέσης του, εδρεύοντα στην Μεγαλόπολη (ΑΗΣ Μεγ/λης – Β)

Κοινοποιούμενη

  1. Στον κ. Σκουρλέτη Πάνο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκ της θέσης του, εδρεύοντα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 119)

 

Με την παρούσα το Δ.Σ του Σωματείου Ορυχείων – Σταθμών (Σ.Ο.Σ.) Δ.Ε.Η Μεγαλόπολης, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την μη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας στις Μονάδες των ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Η μη κάλυψη έντεκα (11) θέσεων εργασίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε σημαντικές θέσεις εργασίας του Τομέα Λειτουργίας της 4ης Μονάδας και η μη κάλυψη έντεκα (11) θέσεων εργασίας της 5ης Μονάδας στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Β δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Μονάδων λόγω σημαντικής καταπόνησης των εργαζομένων με την συνεχόμενη υπερωριακή τους απασχόληση καθώς και από την κάλυψη θέσεων μονίμων μηχανοτεχνιτών – επιτηρητών με εργάτες με 8μηνη σύμβαση.

Ιδιαίτερα την περίοδο χορήγησης των κανονικών αδειών τα προβλήματα αυτά γίνονται εντονότερα. Στα προγράμματα εργασίας σε εναλλασσόμενες φυλακές (βάρδιες) παραμένει κενή φυλακή με αποτέλεσμα η κάλυψή της να γίνεται με υπερωριακή απασχόληση και ως εκ τούτου να προκύπτουν δώδεκα έως και είκοσι 12ωρα το μήνα.

Επειδή η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, παραμένει ίδια τα τελευταία 2-3 χρόνια και από τύχη μόνο δε θρηνήσαμε μέχρι σήμερα θύματα.

Επειδή δεν μπορεί να συνεχίζεται η καταστρατήγηση των Συλλογικών Συμβάσεων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη μη κάλυψη των κενών θέσεων σε σημαντικές θέσεις εργασίας του Τομέα Λειτουργίας της 4ης και 5ης Μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Β.

Καταγγέλλουμε την ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση ως παράνομη και καταχρηστική εκ μέρους της Διοίκησης και της Ιεραρχίας της Επιχείρησης και ζητάμε:

  • Την κάλυψη των κενών θέσεων του Τομέα Λειτουργίας της 4ης και 5ης Μονάδας καθώς και των κενών θέσεων της 3ης Μονάδας και των Τομέων Συντήρησης με τον άμεσο προγραμματισμό και έγκριση προκήρυξης για πρόσληψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού από τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκύψει από την συνταξιοδότηση εργαζομένων των ετών 2013 – 2014 – 2015.
  • Την πλήρη εφαρμογή προγράμματος 5 φυλακών στις εναλλασσόμενες φυλακές (βάρδιες).
  • Την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Σας καλούμε και για τελευταία φορά όπως αποκαταστήσετε πλήρως τη νομιμότητα επί των ζητημάτων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, άλλως,

Σας Δηλώνουμε ρητά τέλος ότι σε περίπτωση που και μετά την επίδοση της παρούσας αγνοήσετε αδικαιολόγητα πλέον τις για πολλοστή φορά πιο πάνω σοβαρές επισημάνσεις μας, ως έχοντες έννομο συμφέρον και για την προστασία των μελών μας, θα προσφύγουμε ενώπιον της οικείας Εισαγγελικής Αρχής όπως και ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας, μηδέ εξαιρουμένης και της απεργιακής κινητοποίησης.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε καθένα από εκείνους στους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Μεγαλόπολη 2 – 8 – 2016

Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ. Δ.Ε.Η. ΜΕΓ/ΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ Γεώργιος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΔ/ΑΝ.Π.Ο.: κ. Δαμάσκο Γεώργιο

ΓΔ/Π: κ. Κοπανάκη Ιωάννη

Διευθυντή ΔΕΘ: κ. Παναγιάρη Ευάγγελο

Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων Αρκαδίας του Σ.ΕΠ.Ε.

ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η. – Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here