ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Πέμπτη 9 Αυγούστου με 22 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Πέμπτη 9 Αυγούστου με 22 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή της Συνεδρίασης της 2ας/8/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

2. Χαρακτηρισμός του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΠΠΚ) ως Προστατευόμενο Τοπίο της κατηγορίας 5α του Ν. 3937/2011.

3. ΄Εγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Μεγαλόπολης και του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για το έργο: Συνεργασία του Δήμου Μεγαλόπολης και της Βιώσιμης Πόλης για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης στην θεματική του Προγράμματος HORIZON 2020 ¨TRANSITION IN COAL INTENSIVE REGIONS – BUILDING A LOW–CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE (LC)¨»

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – ελαιοχρωματισμού 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

6. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 89/2018 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

7. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αναβρυτού».

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανύψωση στέψης κεντρικού φρεατίου αποχέτευσης έως το ερυθρό υψόμετρο των οδών του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης».

9. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου – Κατάρτιση Ισολογισμών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018».

10. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης σε συνδρομητική ηλεκτρονική βάση πληροφοριών & εφαρμογών – Τράπεζας πληροφοριών ΔήμοςΝΕΤ, για το έτος 2018».

11. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI».

12. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης νέου αντλητικού συγκροτήματος και επισκευής αυτοματισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. ΄Ισαρη».

13. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στέγασης ποδηλάτων, ηλεκτρικών παιδικών αυτοκινήτων και σιδηρών κιγκλιδωμάτων – στηθαίου περίφραξης, στο δημοτικό κυκλοφοριακό πάρκο Τ.Κ. Περιβολίων».

14. Εξέταση της από 30-07-2018 με αριθμ. πρωτ. 9344/30-07-2018 στο Δήμο Ιεραρχικής Προσφυγής του Καραθανάση Ιωάννη του Αποστόλου ενώπιον του Δημάρχου Μεγαλόπολης σχετικά με το υπ΄ αριθμόν 500/12-06-2013 και υπ΄ αριθμόν 1012/23-11-13 έγγραφο της Πολεοδομίας Μεγαλόπολης. 15. ΄Εγκριση κοπής δένδρου μουριάς εντός οικισμού στην Τ.Κ. ΄Ισαρη σύμφωνα με το νόμο 4495/2017 (τεύχος Α΄167/03-11-2017).

16. Περί παραχώρησης της χρήσης του εξωτερικού χώρου του ΟΣΕ Μεγαλόπολης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής ψυχαγωγικής εκδήλωσης, στις 17&18/8/2018 – Εξέταση από 9754/08-08-2018 στο Δήμο Αίτησης του Συλλόγου Νέων Μεγαλόπολης «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ».

17. Περί παραχώρησης του χώρου της κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Μεγαλόπολης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής ψυχαγωγικής εκδήλωσης στις 10/08/2018 στο πλαίσιο της ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9757/08-08-2018 στο Δήμο Αίτησης.

18. Περί παραχώρησης της χρήσης του προαυλίου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΄Ισαρη, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 12 & 15/8/2018 – Εξέταση της από 08-08-2018 Αίτησης του Συλλόγου Απανταχού Ισαραίων.

19. Περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του προαυλίου χώρου Τ.Κ. Τουρκολέκα, για την πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης, στις 14/15-08-2017 & 25/8/2018 (Νικητάρεια) – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9416/31-07-2018 στο Δήμο αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Τουρκολέκα.

20. Περί παραχώρησης της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Πηγές Ευρώτα» Τ.Κ. Σκορτσινού, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής παραδοσιακής εκδήλωσης «ΕΥΡΩΤΕΙΑ 2018», στις 18 Αυγούστου 2018 – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9456/01-08-2018 στο Δήμο Αίτησης.

21. Περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου (Πολιτιστικού Κέντρου) και του περιβάλλοντα χώρου Οικισμού Καμαρίτσας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής παραδοσιακής εκδήλωσης, στις 17/8/2018 – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9727/08-08-2018 στο Δήμο Αίτησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καμαριτσέων «Ο ΣΑΛΑΜΑΝΟΣ».

22. Περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου της πλατείας Τ.Κ. Λεπτινίου, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης – συγκέντρωσης συγχωριανών στις 15 Αυγούστου 2018 – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9726/08-08-2018 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η Λεπτινιώτικη Ρούγα».

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους και την οικονομική τακτοποίησή τους.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια