ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 23 Μαΐου με 34 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 23 Μαΐου με 34 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή).
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 75,13€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Μάρτιο 2016 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.
3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016 (Β΄ Κατανομή).
4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δύο (2) μήνες για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της υπαίθριας πισίνας του Δήμου.
5. ΄Εγκριση απασχόλησης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 14072/21-04-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρίταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κωτιλίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Επισκευή βλαβών διαρροής νερού στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης στη θέση ¨Βρυόρεμα¨ της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
9. ΄Εγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
«Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου».
10. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
11. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή επικινδύνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας» για το έτος 2016 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 &- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
12. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων», με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.
13. ΄Εγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. για συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών Δήμου – ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή τους.
15. Περί εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Μεγαλόπολης στην οδό Αγίου Γεωργίου» – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
16. Περί εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας της Περιφερειακής οδού από οδό Αγίου Αθανασίου έως Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας» – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
17. Εξέταση του από 13-05-2016 με αριθμ. πρωτ. 6284/13-05-2016 στο Δήμο εγγράφου – αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Βασταίων.
18. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλομένων σε αγροτική οδό της Τ.Κ. Σουλαρίου του Δήμου Μεγαλόπολης
19. ΄Αρση επικινδυνότητας επικινδύνου κτίσματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Νικόλαου Κανελλόπουλου στην Τ.Κ. Χράνων.
20. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης¨ οικ. έτους 2014.
21. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Κύπρου.
22. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Μπελδέκα 116 στην οικία της κας Νικοπούλου Σταυρούλας.
23. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του
δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Βάστα, οικία Ζώη Νικολέτας.
24. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Βάστα, οικία Γαλάνη Ανδρέα.
25. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Μακρυσίου πλησίον της εκκλησίας.
26. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καράτουλα στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου.
27. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, στην οικία Καμουζή Σπύρου.
28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, από οικία Γιαννακόπουλου Γεωργίου προς αλώνια.
29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, από την εκκλησία προς την οικία Θεοδωρόπουλου Σπύρου.
30. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καρίταινας οικισμό Καλυβάκια έξωθεν οικίας Μιχαλοπούλου Παναγιώτας.
31. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Κωτιλίου οικισμό Παλάτου, πλησίον οικίας Χριστόπουλου Χαράλαμπου.
32. ΄Εγκριση δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Κωτιλίου στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
33. ΄Εγκριση ανανέωσης ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της εταιρείας ¨Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.¨, για το έτος 2016.
34. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στις εργασίες του Συνεδρίου της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα «Το προσφυγικό» που διοργανώνεται στη Σάμο, στις 2-3-4 Ιουνίου 2016 – ΄Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ