ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                         
                                          
                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                   ΤΑ Μ.Μ.Ε.

            Σας ενημερώνουμε ότι :

     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 13η του μήνα Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ., , προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:

   
1.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 253.182,52 € Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση μηνός  Ιουνίου  2012.

2.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 484,00 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών αποκλειστικά και μόνο για  τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο κατά το διάστημα από 9/1 έως 31/3 2012.

3.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.078,85 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Πρόστιμα ΚΟΚ από 02/05/2012 έως 02/07/2012.

4.    Αποδοχή ποσού 750,00 € χορηγία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μεγαλόπολης «Καλοκαίρι 2012» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012.

5.    Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση πολιτιστικών εορταστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου (Μονή Ρεκίτσας), Τουρκολέκα (Νικητάρεια), Γέφυρας του Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

6.    Αίτηση της κας Ιωάννας Κουρούση – Γεωργάκα με αριθμ. πρωτ. 12827/13.07.2012 στο Δήμο, για τη χορήγηση άδειας χρήσης  κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία, για την πώληση ποπ – κόρν και μαλλί της γριάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

7.    Αίτηση του κ. Αναστασίου Γιαννακόπουλου του Ανδρέα με αριθμ. πρωτ. 12106/03.07.2012 στο Δήμο, για τοποθέτηση ζαρντινιέρας έμπροσθεν του καταστήματός του επί της οδού Νικηταρά 80.

8.    Αίτηση κατοίκων νέου οικισμού ΄Ανω Γιανναίοι με αριθμ. πρωτ. 13326/23.07.2012 στο Δήμο, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη αναγκών ύδρευσης και καθαριότητας του οικισμού.

9.    Αίτηση του κ. Δημητρίου ΄Ερωτα του Μιχαήλ κ.ά με αριθμ. πρωτ. 19432/7-12-2011  στο Δήμο, περί αποδέσμευσης και αποχαρακτηρισμού  ή καταβολής αποζημιώσεως οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας τους, στο Ο.Τ. 169, του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεγαλόπολης.

10.    Αίτηση  του κ. Βασιλείου Αδαμόπουλου του Παναγιώτη με αριθμ. πρωτ. 12006/28.07.2012 στο Δήμο, σχετικά με  περίφραξη τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας του στον Οικισμό Κοτσιρίδι Τ.Κ. Λεονταρίου.

11.    Αίτηση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ατσιχόλου κ. Ιωάννη Λάλου με αριθμ. πρωτ. 13047/18.07.2012, περί κλεισίματος αγροτικού δρόμου στη θέση «Μελικουκιά» της Τοπικής Κοινότητας.

12.     ΄Ανοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού όψεως Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 150/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

13.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στη βάση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής».

14.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Επισκευή δικτύου ύδρευσης σε  Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».

15.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης».

16.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την κατάργηση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ατσιχόλου» και την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή στεγανού απορροφητικού βόθρου στον περιβάλλοντα χώρο νεόδμητου κτιρίου Ξενώνα Τ.Κ. Ατσιχόλου» Δήμου Μεγαλόπολης.

17.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την κατάργηση του έργου «Συντήρηση κοινοτικών δρόμων – Τεχνικά Οικισμού Σπανέικα Τ.Κ. Πετρ

ίνας» και την εκτέλεση νέων έργων της Τοπικής Κο
ινότητας.

18.    Εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής ΄Υδρευσης Τ.Κ. Λυκαίου» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.

19.    Περί εκτέλεσης του επείγοντος έργου «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων εντός οικιστικής ζώνης Τ.Κ. Ακόβου».

20.    Περί εξόφλησης του 3ου Λογαριασμού του έργου «Εργασίες αναβάθμισης των χώρων υγιεινής του Γυμνασίου και Λυκείου Μεγαλόπολης καθώς και αναβάθμιση των χώρων που στεγάζεται το ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας» – Αίτημα της αναδόχου επιχείρησης «Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε.».

21.    Παράταση της  προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Μελά».

22.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή αντλιοστασίων Τ.Κ. Τουρκολέκα, Ατσιχόλου».

23.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012  για την εγγραφή πίστωσης και την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας Δεξαμενών Πυρόσβεσης.

24.    Περί διενέργειας της προμήθειας – εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίων Τ.Κ. Χιράδων, Μαλλωτών, Φαλαισίας και Βρυορέματος Πετρίνας – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

25.    Περί διενέργειας της προμήθειας εμφιαλωμένου νερού – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της επείγουσας προμήθειας.

26.    Περί διενέργειας της προμήθειας Ψηφιακών Δεδομένων Καλλικρατικού Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

27.    Περί διενέργειας της προμήθειας Ελληνικών & Ευρωπαϊκών Σημαιών –  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

28.     Τροποποίηση της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και τη διενέργεια και επίβλεψη προμηθειών, υπηρεσιών (εργασιών)  και  έργων του Δήμου Μεγαλόπολης.

29.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Επιτροπής κρίσεως καλλιτεχνικής αρτιότητας δωρούμενου μνημείου (ανέγερση μαρμάρινης πλάκας με ονόματα Αγωνιστών 1821-1825-1913-1922 στο Ηρώο) στην Τοπική Κοινότητα Ραψομμάτη.

30.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Επιτροπής κρίσεως καλλιτεχνικής αρτιότητας δωρούμενου μνημείου  (κατασκευή Μνημείου ¨Υπέρ Πατρίδος¨ στην κεντρική πλατεία) στην Τοπική Κοινότητα Μαλλωτών.

31.    Ανανέωση της εγγραφής του Δήμου Μεγαλόπολης, ως συνδρομητής στη ΔήμοςΝΕΤ, για την παροχή υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής για ετήσια χρήση της.

32.    Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής προστίμου πράξης παράβασης σε βάρος του κ. Κων/νου Πουτογλίδη.
                                                                                     
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια