ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

0
129

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Επιβολή τέλους ύδρευσης, δικαιώματος σύνδεσης, αντικατάστασης και επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
2. Επιβολή τέλους αποχέτευσης, δικαιώματος σύνδεσης και χρήσης αποφρακτικού μηχανήματος για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
3. Επιβολή τέλους καθαριότητας & φωτισμού για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
4. Επιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτουμένων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
5. Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
6. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
7. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου των εμποροπανηγύρεων Αγ. Κων/νου & Ελένης Δ.Κ. Μεγαλόπολης και Αγίας Θεοδώρας Τ.Κ. Βάστα για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
8. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2012 και εφεξής.
9. Καθορισμός ενιαίου συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας εντός της διοικητικής περιφέρειας Δήμου Μεγαλόπολης.
10. Καθορισμός τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου Μεγαλόπολης και εκτός ορίων οικισμών Δήμου Μεγαλόπολης.
11. Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. για το οικ. έτος 2012.
12. Περί έκθεσης αυθαιρέτου κατασκευής δημοτικών κτισμάτων στην Τ.Κ. Κωτιλίου Δήμου Μεγαλόπολης.
13. Αίτηση του Δημητρίου Μαστραγγελόπουλου του Κωνσταντίνου σχετικά με την παύση εργασιών επί κοινοχρήστου κοινοτικής – αγροτικής οδού στη θέση «Πορί» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Λυκοσούρας.
14. Αίτηση του Βασιλείου Γιαννόπουλου Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ραψομμάτη σχετικά με καταπατήσεις κοινοχρήστων χώρων.
15. Αίτηση του Γεωργίου Βαλκανά του Δημητρίου για τη χορήγηση Οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο «΄Αγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Χράνων.
16. Αίτημα της Δ/νσης Λ.Κ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε. για τη σύνδεση αποχέτευσης κτιρίων της ΔΛΚΜ με Βιολογικό Σταθμό Μεγαλόπολης.
17. Αίτημα του Προέδρου της Τ.Κ. Καρύταινας σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης α΄ ορόφου Δημαρχείου Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, για προσφορά εθελοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
18. Αίτηση – Αναφορά του Αναστασίου Αναστόπουλου σχετικά με τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καρύταινας του Δήμου Μεγαλόπολης.
19. Συζήτηση επί της Αγωγής της Δικηγόρου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κας Μαρίας Χατζημιχάλη του Γεωργίου κατά του Δήμου Μεγαλόπολης για την καταβολή οφειλόμενης δαπάνης αμοιβής στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πρώην Δήμου Γόρτυνος, για παροχή υπηρεσιών του Κληροδοτήματος Χαροκόπου.
20. Αίτηση – ΄Οχληση – Διαμαρτυρία – Δήλωση της Μαρίας Καντέλη του Αθανασίου και της Αθηνάς Καντέλη του Αθανασίου σχετικά με την κατασκευή της συνδετήριας οδού Μεγαλόπολης με τη νέα Εθνική οδό Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.
21. Αίτηση της Ευαγγελίας Σιλβέστρου του Νικολάου για διαγραφή χρεών πυρόπληκτης οικίας στην Τ.Κ. Ανεμοδουρίου.
22. Αίτηση του Ηλία Σωφρονά του Παναγιώτη για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
23. ΄Εγγραφο του κ. Ευάγγελου Γιαννακούρα Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου περί συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στην κατάσβεση των πυρκαγιών.
24. Αποδοχή πίστωσης ποσού 238.881,76 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων του Δήμου.
25. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων το

υ Δήμου αξίας
μέχρι 5.869,41 € για το έτος

2012.
26. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των 5.869,41 € για το
έτος 2012.
27. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2012.
28. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ του Δήμου για το έτος 2012.
29. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2012.
30. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2012.
31. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2012.
32. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2012 και εφεξής.
33. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων Παραγωγών (άρθρο 3 παρ. 6 του π.δ. 51/2006 όπως ισχύει).
34. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
35. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις ¨Βίγλες¨ Τ.Κ. Μαλλωτών Δήμου Μεγαλόπολης.
36. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση πολιτιστικών μορφωτικών εκδηλώσεων «Καρναβάλι Μεγαλόπολης 2012».
37. ΄Εγκριση απολογισμού της ¨Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης¨ οικ. 2011 (για το χρονικό διάστημα 1-1-2011 έως 30-7-2011).
38. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. 2011 της ¨2ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης του 3ου Δημοτικού Σχολείου – 2ου Νηπιαγωγείου¨.
39. ΄Εγκριση απολογισμού οικ. 2011 της ¨4ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης του 1ου Δημοτικού Σχολείου – 3ου Νηπιαγωγείου¨.
40. ΄Εγκριση μείωσης της απόστασης των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ/τος 1125/1980) του προς ίδρυση Κοιμητηρίου Τ.Κ. Τριποτάμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997.
41. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Δήμου Μεγαλόπολης».
42. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Περίφραξη και διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Κ. Μαυριών».
43. Υποβολή πρότασης στην αριθμ. 2469/31.05.2010 Ανοιχτή Πρόσκληση με Κωδικό 20 στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» για την υλοποίηση της πράξης «΄Υδρευση Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης».
44. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την εγγραφή του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Οικισμού Καμαρίτσας Τ.Κ. Λεονταρίου».
45. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την εγγραφή του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεονταρίου και Τ.Κ. Ακόβου Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Μεγαλόπολης».
46. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Παραδεισίων».
47. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη και διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Δ. Μαυριών».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Γ. Κάβουρας
Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here