Δήμος Μεγαλόπολης: Ενημέρωση για την ρύθμιση οφειλών

0
587

ΟΔήμοςΜεγαλόποληςμετάτηνΠράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 145/Α/30-09-2019), σύμφωνα με το άρθρο 6,  ενημερώνει τους οφειλέτες του Δήμου ότι :

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31-12-2019 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 110 τουΝ.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχοςΑ΄) και ορίζεται ότι υπαγωγή στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα , που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται τοσύνολοτωνοφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα  αυτών.

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

  • οι οφειλές που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.
  • οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
  • οι οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα.

Γ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξήσεμηνιαίεςδόσεις μεπλήρηήμερικήαπαλλαγήαπότιςπροσαυξήσειςκαιτουςτόκουςεκπρόθεσμηςκαταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Δ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμωνημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ε. Το ελάχιστοποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό (100).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ( κ. Στυλιανή Θεοφανοπούλου  τηλ. 2791360219).

ΟΔήμαρχος

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here