ΒΓΗΚΕ Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

0
162


Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την διαχείριση του Τοπικού Πόρου.
Πρόκειται για το γνωστό μας Λιγνιτικό τέλος η Λιγνιτόσημο και στην νέα απόφαση του Υπουργείου υπάρχουν πολλές αλλαγές στην διαχείριση και στο έλεγχο της διάθεσης του. Οι κατανομές στην περιοχή μας έχουν ως εξής… α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας:
1) Ποσοστό 40% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2) Ποσοστό 55% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας διατίθεται στον ενεργειακό Δήμο του Νομού Αρκαδίας που είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης.
3) Ποσοστό 5% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας διατίθεται στον όμορο του ενεργειακού, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Γορτυνίας. Οι αλλαγές
Μια σημαντική αλλαγή είναι στην επιτροπή παρακολούθησης που πλέον αλλάζει τελείως η σύνθεση και οι ρόλοι. Ουσιαστικά ο νομοθέτης βάζει ως Επιτροπές Παρακολούθησης τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια. Αυτό στην πράξη σημαίνει ταύτιση ελεγκτή και ελεγχόμενου(«Γιάννης κερνάει , Γιάννης πίνει» !) Ποιο περιφερειακό ή δημοτικό συμβούλιο θα απορρίψει έργο, όταν το εισηγείται ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης που ελέγχουν την πλειοψηφία ; Βγαίνουν τελείως εκτός οι αναπτυξιακοί – παραγωγικοί – επιστημονικοί φορείς από το σχεδιασμό. Επίσης θεσπίζεται ένα νέο τέλος υπέρ του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων , το οποίο πολλοί το θεωρούν σαν ένα ¨δωράκι¨ του Υπουργείου στους εμπλεκόμενους Δήμους! Είναι καινοτόμος η επιβολή στα Δημοτικά Συμβούλια εισφοράς 2% σε ΝΠΙΔ και μπορεί να ανοίξει πολλά παραθυράκια. Στην επιτροπή ελέγχου λείπουν οι τεχνοκράτες και πλέον μόνο δικαστικοί και πολιτικοί φορείς θα καλούνται να κάνουν τεχνικές εργασίες!!

Διαβάστε παρακάτω όλες τις αλλαγές και την σύγκριση με ότι ήταν σε ισχύ μέχρι σήμερα και τις νέες προτάσεις!! Ειδικοί λογαριασμοί: Ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 2008 Η Δ.Ε.Η., μετά τη διενέργεια της κατανομής των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης από την Επιτροπή Κατανομής, καταθέτει σε τρεις Ειδικούς Λογαριασμούς τα ποσά που αναλογούν σε κάθε Νομό και ενημερώνει εγγράφως τον Υπουργό Ανάπτυξης και τα μέλη της Επιτροπής Κατανομής. Νέα Υπουργική Απόφαση 2012 Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., μετά τη διενέργεια της κατανομής των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης από την Επιτροπή Κατανομής καταθέτει σε δώδεκα Ειδικούς Λογαριασμούς που συστήνονται για το σκοπό αυτό, τα. ποσά που αναλογούν στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες στους πέντε ενεργειακούς Δήμους και στους τέσσερις μη ενεργειακούς και ενημερώνει εγγράφως τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα μέλη της Επιτροπής Κατανομής.
Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.): Ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 2008 .. συντάσσονται με πρωτοβουλία των οικείων Ν.Α. και αφορούν σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η στήριξη των περιοχών αυτών με πρόσθετα έργα, λόγω των μεγάλων, σοβαρών και ειδικής βαρύτητας συνεπειών που υφίστανται από τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Πρόκειται για πρόσθετα έργα που εξασφαλίζουν την προοπτική της συντήρησης του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, κατά την περίοδο σταδιακής ύφεσης των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Ως έργα υποδομής νοούνται εκείνα που στηρίζουν την ανάπτυξη, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, την εξασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Νέα Υπουργική Απόφαση 2012 …καταρτίζονται με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων των δικαιούχων Περιφερειών και Δήμων, εντάσσονται στα επιχειρησιακά τους σχέδια και αφορούν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ενέργειες και έργα υποδομής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996.
Η επεξεργασία, αξιολόγηση, ιεράρχηση των έργων που προτείνονται, για ένταξη στο Ε.Α.Π. και η έγκρισή τους γίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5.
Προτεραιότητα δίνεται στις άμεσα πλη] ]>

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here