Ανοιχτή πρόσκληση προς τα Τοπικά Συμβούλια Νέων και προς κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Ενεργός συμμετοχή των νέων στη διαδικασία αναμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας των ΤΟ.ΣΥ.Ν.

0
172

Φάση 1η : Αποτίμηση λειτουργίας ΤΟ.ΣΥ.Ν., διάγνωση προβλημάτων, διερεύνηση αναγκών, υποβολή προτάσεων

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων συνιστούν ένα σημαντικό θεσμό ενεργούς συμμετοχής και εκπροσώπησης των νέων στις τοπικές κοινωνίες. Βασική συνιστώσα του νέου πολιτικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς είναι η ουσιαστική ενδυνάμωση των ΤΟ.ΣΥ.Ν με κεντρικούς στόχους:
• την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του θεσμού (μαζικότητα)
• τη βελτίωση του θεσμικού-νομικού πλαισίου λειτουργίας τους για την αποτελεσματική σχέση τους με τις δημοτικές αρχές, την τοπική κοινωνία των πολιτών, την εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα με τους φορείς και τις οργανώσεις των νέων
• τη διεύρυνση των δυνατοτήτων δράσης τους και την ενθάρρυνση της δυναμικότερης παρέμβασής τους στις τοπικές κοινωνίες
• την παιδαγωγική και επιστημονική τους υποστήριξη
• την υποστήριξη και διάχυση των δράσεων και των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ν.Γ σε τοπικό επίπεδο.
Η ουσιαστική αναμόρφωση του χαρακτήρα του θεσμού και του πλαισίου λειτουργίας του προϋποθέτει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των πιθανών προβλημάτων, τη διερεύνηση νέων αναγκών και τη διατύπωση καινοτόμων προτάσεων στο πλαίσιο μίας ανοικτής, συμμετοχικής διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
Σ’ αυτή την 1η φάση της διαδικασίας αναμόρφωσης των ΤΟ.ΣΥ.Ν., καλούμε όλα τα Τοπικά Συμβούλια και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχουν ενεργά με την αποστολή των παρεμβάσεών τους γύρω από τη θεματική: αποτίμηση λειτουργίας – διάγνωση προβλημάτων – διερεύνηση αναγκών – υποβολή προτάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στην 1η φάση ορίζεται η 21 Απριλίου 2010, μετά την παράταση.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Παπαδογιαννάκη Μαρία – Μεγγρέλη Ιωάννα
Διεύθυνση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Απασχόλησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας
E-mail: [email protected] , [email protected]
Θέμα e-mail: Συμμετοχή στην 1η Φάση
Τα αποτελέσματα της 1ης φάσης, μετά από μία συστηματική καταγραφή και κωδικοποίηση, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει τακτική, αναλυτική ενημέρωση για τη συνέχεια της διαδικασίας (υπόλοιπες φάσεις) και για τον τρόπο συμμετοχής σας.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here