xabilomati9-2-23
spot_img
ΑρχικήΑΡΘΡΑΑνοικτή επιστολή προς Δημοτικούς συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης για την Τηλεθέρμανση

Ανοικτή επιστολή προς Δημοτικούς συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης για την Τηλεθέρμανση

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 19 Μαΐου που έγινε στην Μεγαλόπολη , η Διευθύντρια της Τηλεθέρμανσης κα. Δράκου Νίκη μοίρασε σε όλους μια επιστολή σχετικά με την βιωσιμότητα της Τηλεθέρμανσης. Το Καφενείο της Μεγαλόπολης δημοσιεύει σήμερα αυτή την επιστολή για να λάβουν γνώση και οι πολίτες του περιεχομένου της.

Θέλουμε να να υπενθυμίσουμε ότι αναμένουμε από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης να μας δώσει απαντήσεις στα συμπληρωματικά ερωτήματα που του έχουμε θέσει, όπως επίσης να μας δώσει για να δημοσιοποιήσουμε οποιοδήποτε στοιχείο ή μελέτη έχει στην διάθεση του από όσα αναφέρθηκαν για το Φυσικό Αέριο στην συνέντευξη του αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο. Το Καφενείο της Μεγαλόπολης θα δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που θα μας σταλούν.

Επίσης περιμένουμε από τις αντιπολιτεύσεις να μας στείλουν και αυτές τα δικά τους στοιχεία που ανέφεραν στο συμβούλιο για να είναι προσβάσιμα από όλους.

Διαβάστε ολόκληρη την ανοικτή επιστολή που μοιράστηκε προχθές

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ: «Λειτουργία- Βιωσιμότητα Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης ΑΕ ΟΤΑ Δήμου Μεγαλόπολης, στην μεταλιγνιτική περίοδο ».

        Αξιότιμοι  Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

        Με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις που συντελούνται στην περιοχή μας από την βίαιη σβέση των μονάδων λιγνιτικής παραγωγής, το πέρασμα στην μεταλιγνιτική περίοδο αποτελεί κομβικό σημείο για τον Δήμο μας και ειδικότερα για την Τηλεθέρμανση, ως άμεσα εξαρτώμενη από την λειτουργία της ΔΕΗ στην περιοχή μας.  Τα προηγούμενα χρόνια η λιγνιτική δραστηριότητα είχε συνεισφέρει στην ανάπτυξη των περιοχών του λεκανοπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου  και του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Παράλληλα με την καύση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή αναπτύχθηκαν στις περιοχές αυτές και δίκτυα τηλεθέρμανσης οικισμών που εκμεταλλεύονται την απορριπτόμενη θερμότητα των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης των δικτύων τηλεθέρμανσης στις περιοχές αυτές καλούνται  να βρουν και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις υποκατάστασης, διεκδικώντας την απαραίτητη χρηματοδότηση ανάπτυξης των νέων υποδομών, δεδομένου ότι:

 • στη στήριξη των περιοχών λιγνιτικής δραστηριότητας στοχεύει και το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που συστήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την ενίσχυση περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, εξασφαλίζοντας έτσι και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των τηλεθερμάνσεων, που σήμερα εξυπηρετούν συνολικά πάνω από 55000 νοικοκυριά
 • οι τηλεθερμάνσεις που αξιοποιούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ή/και συνδυάζονται με εγκαταστάσεις συμπαραγωγής αποτελούν έργα προτεραιότητας στην νέα προγραμματική περίοδο (νέο ΕΣΠΑ)  της περιόδου 2021 – 2027

Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης καλείται να προσαρμοσθεί στο νέο περιβάλλον που πλέον διαμορφώνεται. Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης καλείται  να προσανατολισθεί:

 • αφενός στην ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης, με το υπό ένταξη πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου διανομής σε όλη την πόλη,

προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που θα αυξήσει το πελατολόγιό της και θα την ενδυναμώσει

 • αφετέρου στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων παραγωγής θερμικής ενέργειας

έτσι που να διασφαλίζεται η φθηνή παροχή θερμικής ενέργειας στους κατοίκους, αλλά και η βιωσιμότητα της επιχείρησης, όπως είχα επισημάνει με σχετικά έγγραφά μου προς τους αρμοδίους-υπεύθυνους της Διοίκησης του Δήμου και της επιχείρησης, ελλείψει στοιχειώδους ενημέρωσης και συνεργασίας, ως να μην υπάρχουμε ως αποδεικνύεται μέχρι σήμερα, αναγκαστικά κατέθεσα στης 27-2-2020 το αριθμ. Πρωτ.63 έγγραφό μου προς όλους τους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου με συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την φημολογία που αναπτυσσόταν σχετικά με την λειτουργία της ΤΘ στην μεταλιγνιτική περίοδο.

         ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

     Ο Δήμος Μεγαλόπολης με τις αριθμ. 52/95 και 119/95 αποφάσεις τους σύστησε την αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιοχής Μεγαλόπολης (Φ.Ε.Κ 482/31-05-1995) η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάρτιο του 1996.  Από το 1996 έως και το 2006 η Δημοτική Επιχείρηση λειτούργησε τα τμήματα Διοίκησης , Καθαριότητας , Περιβάλλοντος , Τεχνικών Έργων & Τηλεθέρμανσης, και από το 2006 μόνο το τμήμα Τηλεθέρμανσης βάσει των αλλαγών του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

   Το έτος 1998 αξιοποιώντας όλες τις προμελέτες που είχαν εκτελεστεί από τον Δήμο Μεγ/λης ξεκίνησαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου. Αρχικά και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της επένδυσης  με την υπογραφή της 2.10.1998 Σύμβασης πλαίσιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ως εποπτεύων φορέας της ΔΕΗ) παρουσία νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΗ και του Δήμου Μεγαλόπολης (ως εποπτεύον φορέας της Δ.Ε.Π.Υ.Π.Π.Α.Μ) & της Δημοτικής Επιχείρησης. Με σκοπό να διασφαλιστεί η βασική πηγή τροφοδοσίας του συστήματος με την παροχή θερμικής ενέργειας θερμικής από την ανάπτυξη των μονάδων της ΔΕΗ στην περιοχή με σκοπό να παρέχει χαμηλού κόστους θερμική ενέργεια αυστηρά & μόνο στους οικιακούς καταναλωτές, διατυπώνοντας όρους κοινούς & δεσμευτικούς στην ανωτέρω σύμβαση πλαίσιο, όπως αναφέρονται στο προοίμιο, άρθρο 1 παρ.2 και στο άρθρο 3παρ.2 όπου  περιγράφεται ο καθορισμός του τιμολόγιου πώλησης της θερμικής ενέργειας, και οι λοιποί όροι θα καθοριστούν με ειδική συμπληρωματική σύμβαση βάσει του άρθρου 1 παρ.2 & άρθρου 6   η οποία υπογράφηκε την 12-3-2018 για την παροχή θερμικής ενέργειας και διατυπώθηκε και το  άρθρο 3 παρ. 5 ως απόρροια του  άρθρου 3 παρ.1 της Σύμβασης πλαίσιο, όπου ρητά αναφέρεται «εις το μέλλον και εφόσον υπάρξει δυνατότητα τροφοδοσίας από μονάδες της ΔΕΗ θα μελετηθεί η εφεδρική κάλυψη της Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης».

    Σκοπός της επιχείρησης ήταν και είναι να τροφοδοτήσει με θερμό νερό, σταδιακά, όλα τα τμήματα της πόλης, συνεκτιμώντας αφενός τα θετικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την λειτουργία της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης και αφετέρου τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν  από την λειτουργία της για τους καταναλωτές και δημότες της πόλης παρέχοντας χαμηλού κόστους ενέργεια (40-50% χαμηλότερα του πετρελαίου θέρμανσης) συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας αντικαθιστώντας τους συμβατικούς καυστήρες θέρμανσης προσθέτοντας οικονομικά οφέλη σε εθνικό επίπεδο μειώνοντας το κόστος εισαγωγής ανάλογου καυσίμου και περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση ανάλογων ρύπων.

   Μέχρι σήμερα έχει δημοπρατήσει και υλοποιήσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, έργα και υποδομές εκτελούμενου προϋπολογισμού  17 εκατομμυρίων ευρώ κατασκευάζοντας  όλες τις μετασκευές που απαιτούνταν εντός του ΑΗΣ Α’ Μεγαλόπολης, μονάδα ΙΙΙ, για την συμπαραγωγή και παροχή θερμικής ενέργειας  20 MWth στο σύστημα, τον αγωγό μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις του συστήματος, δεξαμενή αποθήκης θερμότητας (60GJ), κτίριο αντλιοστασίου, λεβητοστάσιο εφεδρείας με την εγκατάσταση δυο λεβήτων συνολικής ισχύος 14MWth διπλής καύσης (πετρελαίου και βιομάζας), εγκατάσταση βιομάζας, 40% του δικτύου  διανομής της πόλης και εγκατάστησε 720 θερμικούς υποσταθμούς καταναλωτών εξυπηρετώντας 1070 νοικοκυριά .

   Τα ανωτέρω έργα χρηματοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενέργειας (ΕΠΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΑΠ) της περιφέρειας Πελοποννήσου, από ίδια και δανειακά κεφάλαια.

   Το έτος 2009 η επιχείρηση εντείνοντας τις προσπάθειες της για την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου έργου που θα κάλυπτε όλη την πόλη, κατασκευάζοντας δίκτυο διανομής, και την προμήθεια και εγκατάσταση θερμικών υποσταθμών καταναλωτών, κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης με δικές της δαπάνες, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος  Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί. Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας μετά την κατάθεση των οικονομοτεχνικών μελετών- οριστικών μελετών του ανωτέρω έργου & μεγάλο διάστημα παρέλευσης εκδόθηκε η (με αριθμό C2013/5188.2.8.2013) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την κρατική ενίσχυση του προαναφερόμενου έργου. Στις 24-12-2013 η Τηλεθέρμανση κατέθεσε στην ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης τις επικαιροποιημένες ξανά με δικές της δαπάνες τις οριστικές μελέτες του έργου και τεύχη Δημοπράτησης αναμένοντας  την  έκδοση οριστικής απόφασης ένταξης χρηματοδότησης του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του  ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να μπορέσει να δημοπρατηθεί. Ενέργεια που ποτέ δεν έγινε από τα αρμόδια Υπουργεία.

    Η επιχείρηση σε συνεργασία με τον Δήμο  πραγματοποιούσε συνεχόμενες παρεμβάσεις στα συναρμόδια υπουργεία για την οριστική ένταξη του ανωτέρω μεγάλου έργου. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών ήταν η έκδοση σχετικής πρόσκλησης από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για τις Τηλεθερμάνσεις Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας να υποβάλουν σχετικές προτάσεις χρηματοδότησης  μέχρι 29-03-2019.

     Στα πλαίσια αυτά η επιχείρηση  κατέθεσε εκ νέου με δικές της δαπάνες, πρόταση χρηματοδότησης στο ανωτέρω πρόγραμμα του έργου «επέκταση του δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης-Β΄ ΦΑΣΗ» με αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ολοκλήρωση δικτύου διανομής & την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών καταναλωτών με σκοπό να καλύψει όλη την πόλη της Μεγαλόπολης, εξασφαλίζοντας πλήρως την βιωσιμότητα της επιχείρησης με την αύξηση των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών κατ’ελάχιστο σε 2.000 και προβλεπόμενα έσοδα κατ’ελάχιστο 1.400.000 ευρώ  παρέχοντας κατ’αυτό τον τρόπο την δυνατότητα ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής με περαιτέρω μείωση της τιμής της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας προς τους καταναλωτές και την δυνατότητα πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης.

    Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας εκδόθηκε στης 20/12/2019 η Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11661/20/12/2019 (ΑΔΑ:Ω68Φ46ΜΤΛΡ-ΕΡΠ) σχετική απόφαση του αρμοδίου υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οριστικής ένταξης της πράξης : «Επέκταση Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης – Β΄ ΦΑΣΗ» συνολικού προϋπολογισμού 9.379.326,04 πλέον ΦΠΑ, με ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης 91,67%. Η επιχείρηση ωστόσο προκειμένου να ενταχθεί το έργο είχε εξασφαλίσει πίστωση 3.000.000 ευρώ από το 5ο Ε.Α.Π. βάσει της αριθμ.αποφ.497/29-10-2018 περιφερειακού συμβουλίου(ΑΔΑ6ΚΩ77Λ1-ΣΞ8) της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλύπτοντας το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.

        Η Δημοτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης περιοχής Μεγαλόπολης και νυν Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΕ ΟΤΑ ήταν και είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο που στήριξε εμπράκτως τον  Δήμο, με εργασίες, προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς να λάβει την αναγκαία στήριξη από τους εκάστοτε αρμοδίους και χωρίς να λάβει καμία επιχορήγηση.

    Εκτέλεσε το έργο που της ανατέθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ωστόσο καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας της μέσα στο πλαίσιο μικροσυμφερόντων και μικροπολιτικών πολεμήθηκε με θεμιτά και αθέμιτα μέσα από συγκεκριμένους κύκλους.   Όμως παρόλες τις αντίξοες συνθήκες και τον συνεχή πόλεμο εις βάρος της, η επιχείρηση λειτούργησε με συνέχεια και συνέπεια, παρέχοντας σήμερα θέρμανση σε 1070 νοικοκυριά και έχοντας εγκαταστήσει 720 θερμικούς υποσταθμούς καλύπτοντας την μισή πόλη σε δίκτυο και καταναλωτές, με ετήσια έσοδα πλέον 850.000€ και εισπράξεις 1.2 εκατ., παρά την παγιωμένη θέσπιση δόσεων σε τέλη σύνδεσης και λογαριασμούς καταναλωτών που μόνο η ΤΘ Μεγαλόπολης έχει εφαρμόσει.

   Αξιοποιώντας μέσω της συμπαραγωγής την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια από την μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Α Μεγαλόπολης και θεμελιώνοντας ένα έργο με τις καλύτερα ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα χρησιμοποιώντας δανούς μελετητές στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου εκμεταλλευόμενη την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε συστήματα ΤΘ.

     Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και με αφορμή την εκδοθείσα ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας μετά την συνεδρίαση της αρμόδιας συντονιστικής επιτροπής την 18η Μαρτίου 2020, σχετικά με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις Τηλεθερμάνσεων στην μεταλιγνιτική περίοδο, αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.

      Για τα έργα των υφισταμένων τηλεθερμάνσεων,  σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, προτείνετε συγκεκριμένες δράσεις για την συνέχιση της λειτουργίας τους, παρέχοντας θερμική ενέργεια στους καταναλωτές τους, και ρητά αναφέρεται: «αποφασίστηκαν οι επόμενες ενέργειες και ειδικότερα: Για τα έργα τηλεθερμάνσεων που ήδη λειτουργούν (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο) καθώς και για το συμπληρωματικό έργο των Εργατικών Πολυκατοικιών Πτολεμαΐδας, θα διασφαλισθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) η παροχή του απαιτούμενου θερμικού φορτίου με φυσικό αέριο σε αντικατάσταση

του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τους θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Παράλληλα για την λειτουργικότητα του ανωτέρω συστήματος θα υλοποιηθούν και έργα προσαρμογής (νέα λεβητοστάσια, συμπληρωματικά δίκτυα κλπ). Οι δαπάνες όλων των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).»

       Εξαιρώντας ΜΟΝΟ την Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης μια υφιστάμενη επιχείρηση λειτουργούσα από το έτος 1996 έως σήμερα  και εντάσσοντας την στο ίδιο πλαίσιο αντιμετώπισης με την Φλώρινα όπου δεν υφίσταται καμία επιχείρηση και καμία δραστηριότητα περί Τηλεθέρμανσης δεν έχει αναπτυχθεί όπως σχετικά αναφέρεστε:  «Το έργο της «Τηλεθέρμανσης Φλώρινας», που είναι ενταγμένο στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ανασχεδιάζεται με δεδομένο ότι ο Θερμοηλεκτρικός Σταθμός της Μελίτης πρόκειται να αποσυρθεί και οι εργασίες του δικτύου εντός της πόλης της Φλώρινας δεν έχουν ξεκινήσει. Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικιακής χρήσης όλων των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας, η ΔΕΔΔΑ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, θα κατασκευάσει τα αναγκαία δίκτυα διανομής φυσικού αερίου».

    Για την Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης αποφασίστηκε: «Αντίστοιχα, η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικιακής χρήσης στο Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας θα γίνει με την παροχή φυσικού αερίου, με την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στην πόλη. Όσον αφορά στην παροχή θερμότητας στο υφιστάμενο δίκτυο Τηλεθέρμανσης κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι τη λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου, θα εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία του δικτύου και η ομαλή μετάβαση στο φυσικό αέριο, χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών με κόστος– μετατροπής του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης σε σύστημα φυσικού αερίου Οι δαπάνες όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)».

     Με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις και μετά των ανακοινώσεων της Διοίκησης του Δήμου της ΤΘ και του αρμοδίου υπουργείου για την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου στην πόλη μας,  ως εργαζόμενη πολιτικός μηχανικός (Διευθύντρια) στην Δημοτική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης περιοχής Μεγαλόπολης και νυν Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΕ ΟΤΑ, από το έτος 1996 έως σήμερα και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μεγαλόπολης, σας θέτω τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα που γεννώνται προς Εσάς και την κεντρική ηγεσία του τόπου μας, συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος Και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

-Με ποιό κριτήριο καταργείται ένα έργο πλήρως περιβαλλοντικό με μηδενικούς ρύπους, πλήρως κοινωνικό που συμβάλει σε άνετες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της πόλης μας, με αποδεδειγμένα οικονομικά οφέλη για τα νοικοκυριά προσφέροντας τιμή σταθερά 45% έως 50% κατώτερη του πετρελαίου θέρμανσης, οικονομικά οφέλη σε επίπεδο εθνικής οικονομίας καταργώντας τους οικιακούς καυστήρες πετρελαίου και μειώνοντας αντίστοιχα την εισαγωγή ανάλογου καυσίμου;

– Με ποιό κριτήριο εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο αντιμετώπισης την ανύπαρκτη τηλεθέρμανση Φλώρινας  με την υφιστάμενη λειτουργούσα τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης από το έτος 1996, με πολλαπλό κύκλο εργασιών, επενδύσεις κεφαλαίων, υλικοτεχνικές υποδομές και συγκεκριμένο αριθμό καταναλωτών;

– Με ποιό κριτήριο στον ανασχεδιασμό-αναπρογραμματισμό  αποφασίστηκε η μη υλοποίηση της εγκεκριμένης πίστωσης βάσει της Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11661/20/12/2019 (ΑΔΑ:Ω68Φ46ΜΤΛΡ-ΕΡΠ) σχετικής απόφασης του αρμοδίου υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οριστικής ένταξης της πράξης : «Επέκτασης Δικτύου Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης –Β΄ ΦΑΣΗ» συνολικού προϋπολογισμού 9.379.326,04 πλέον ΦΠΑ, με ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης 91,67%, που θα κάλυπτε όλη την πόλη της Μεγαλόπολης ενώ αντίθετα για την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο υλοποιούνται χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την βασική πηγή τροφοδοσίας του συστήματος τους;

 -Με ποιό κριτήριο η ανωτέρω δεσμευμένη πίστωση για την επέκταση του δικτύου ΤΘ και την ολοκλήρωση του έργου της, θα διατεθούν για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη μας με σκοπό την διάθεση και την εκμετάλλευση από οποιοδήποτε πάροχο ιδιώτη προσφέροντας μηδενικές θέσεις εργασίας και ανεξέλεγκτες τιμές διάθεσης της εισαγόμενης ενέργειας;

Με ποιό κριτήριο δεν αξιοποιούνται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης προτάσσοντας την εναλλακτική δυνατότητα που  μπορεί να υποστηρίξει την προμήθεια χαμηλού κόστους θερμικής ενέργειας και είναι η διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με την νέα μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου Μεγαλόπολη V, ισχύος 811MW, που η ΔΕΗ κατασκεύασε και λειτουργεί δίπλα στην λιγνιτική μονάδα Μεγαλόπολη IV ,αξιοποιώντας τις δεσμεύσεις εν τη γενέσει των ΤΘ του αρμοδίου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ενέργειας και της ΔΕΗ σύμφωνα με την Σύμβαση πλαίσιο, ότι θα παρέχουν χαμηλού κόστους θερμική ενέργεια από μονάδες της που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας ως ελάχιστη προσφορά στους κατοίκους της περιοχής με χρήση αυστηρά οικιακού τιμολογίου;

Με ποιό κριτήριο δεν αξιοποιούνται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, ώστε εναλλακτικά της ανωτέρω δυνατότητας  να εξεταστεί και η λύση, όπως προτείνεται και για τις άλλες ΤΘ, ενός μικτού συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, το οποίο φθάνει στην περιοχή για την τροφοδοσία της μονάδας της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), παρέχοντας την δυνατότητα στην τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης να γίνει αυτόνομος παραγωγός πλήρως απεξαρτημένη από την λειτουργία της ΔΕΗ με χαμηλή τιμή παραγωγής ;

Με ποιό κριτήριο κλείνεται μια κερδοφόρα επιχείρηση με τέτοιο κύκλο δημοσίων επενδύσεων και κεφαλαίων που πρόσφερε στον Δήμο αλλά και στους κατοίκους της πόλης μας από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της;

Με ποιό κριτήριο απαξιώνεται μια κερδοφόρα επιχείρηση που θα μπορούσε να προσφέρει θέσεις  εργασίας και να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας παράλληλες δραστηριότητες (θερμοκήπια, καλλιέργειες, Α.Π.Ε. κ.α.);

– Εν τέλει, από ποία μελέτη έχει καταδειχθεί ως περισσότερο σκόπιμη η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στην Μεγαλόπολη, με ταυτόχρονη απαξίωση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, ενώ, αντίστοιχα, στην Δυτική Μακεδονία έχει κριθεί περισσότερο σκόπιμη η διατήρηση των εν λειτουργία τηλεθερμάνσεων; Ποία τα οικονομικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των εναλλακτικών σεναρίων που έχουν εξετασθεί για την κάθε τηλεθέρμανση, βάσει των οποίων τεκμηριώνονται και αποφασίζονται οι προτεινόμενες επιλογές;

Κύριοι  Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης όπως γνωρίζετε, ήδη διαθέτει λεβητοστάσιο διπλού καυσίμου (βιομάζας – πετρελαίου), που καλύπτει μέχρι σήμερα ανάγκες ως εφεδρεία, κάτι που το Αμύνταιο μόλις τώρα κατασκευάζει
 • Διαθέτει διάταξη αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, της οποίας η δυναμικότητα προβλέπεται να διπλασιαστεί με το ενταγμένο στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργο επέκτασης, όπως και οι άλλες εν λειτουργία τηλεθερμάνσεις, ώστε να διαχειρίζεται με τρόπο ομαλό τις αυξομειώσεις και τους ετεροχρονισμούς της παραγωγής έναντι της ζήτησης θερμικής ενέργειας
 • Με την διασύνδεση στην μονάδα 5 της ΔΕΗ φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου,  Ή, εναλλακτικά, με την εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης με φυσικό αέριο (ΣΗΘΥΑ), ως νέας μονάδας βάσης, αυτόνομης, ως τις μοναδικές οικονομικά βέλτιστες λύσεις, για την επιχείρηση και τους καταναλωτές της, επιλογές δηλαδή που θα υιοθετηθούν και από τις εν λειτουργία τηλεθερμάνσεις στην Δυτική Μακεδονία(Κοζάνη), εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό έναντι του φυσικού αερίου τιμολόγιο.
 • Η τηλεθέρμανση είναι υποδομή μεταφοράς θερμικής ενέργειας προερχόμενης από οποιοδήποτε καύσιμο ή οποιαδήποτε πηγή απορριπτόμενης θερμότητας. Όπου υπάρχει διατηρείται ως δίκτυο υποδομής μιας πόλης. Δεν υπάρχει πουθενά στον Ευρωπαϊκό χώρο αντίστοιχο παράδειγμα απαξίωσης μιας ολόκληρης υποδομής δικτύου και εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης.
 • Δεν θα κλείσει η ΤΘ  όταν καταστρατηγούνται οι σκοποί της, θα λειτουργεί με ανύπαρκτη πηγή τροφοδοσίας και ανύπαρκτους πελάτες;

Κλείνοντας, Η Μεγαλόπολη επί σειρά δεκαετιών θυσίασε το φυσικό της περιβάλλον, τα εδάφη της, τον ορυκτό της πλούτο, τον αρχέγονο υδροφόρο ορίζοντα της, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια λειτουργίας της ΔΕΗ.

Οι κάτοικοι της έζησαν επί σειρά δεκαετιών σε ρυπογόνες συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα μόνιμα προβλήματα στην υγεία τους (αναπνευστικά, θυρεοειδούς κ.α.) και στην ποιότητα ζωής τους.

Η πόλη οδηγήθηκε εντέχνως σε μαρασμό ακολουθώντας συγκεκριμένες πολιτικές για να διανθήσουν παράπλευρες πόλεις όπως Τρίπολη και Καλαμάτα. Αποτέλεσμα η ανεργία να έχει εκτιναχθεί στα ύψη, επενδύσεις ανύπαρκτες, επιχειρείν και καινοτομία έννοιες άγνωστες για τους αρμοδίους.

Οι εναπομείναντες κάτοικοι έχουμε αναφέρετο δικαίωμα σε μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον και έχουμε κάθε δικαίωμα λόγου σε ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ για τον τόπο μας.

Γα όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να επανεξετασθούν οι επιλογές για την πόλη μας.

Κάνω έκκληση  σε όλους τους αρμοδίους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για να μην γίνουμε αρωγοί μικροπολιτικών και αντιπαραθέσεων που τόσο στιγμάτησαν τον τόπο μας και αποδεδειγμένα μόνο ζημίες έχουν προκαλέσει και ειδικά στη Τηλεθέρμανση επί σωρεία ετών.

Με εκτίμηση,

                                                       ΝΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

                                                  Π.Γ.Δ. ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.  ΟΤΑ

Συνημμένα σας καταθέτω σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης  Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς διερεύνηση σας.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμπαραγωγής ηλεκτρικής, θερμικής υψηλής απόδοσης ( Σ.Η.Θ.Υ.Α.)

Στην συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με φυσικό αέριο η διαδικασία έχει ως εξής:

– Στην κεντρική εγκατάσταση της τηλεθέρμανσης πρέπει να φθάσει αγωγός φυσικού αερίου ή να τροφοδοτείται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο το οποίο θα μεταφέρεται εκεί σε δεξαμενές και θα γίνεται τοπικά αποσυμπίεση.

– Λόγω του μικρού μεγέθους της εγκατάστασης η μονάδα συμπαραγωγής θα είναι μηχανές εσωτερικής καύσης αντί μονάδα συνδυασμένου κύκλου (αεριοστροβίλου – ατμοστροβίλου -περίπτωση Κοζάνης).

– Το φυσικό αέριο τροφοδοτεί την μηχανή εσωτερικής καύσης (η μηχανή εσωτερικής καύσης είναι ουσιαστικά μηχανή αυτοκινήτου ή καραβιού).

– Η μηχανή κινεί γεννήτρια και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια η οποία και διοχετεύεται – πωλείται στο σύστημα ηλεκτρισμού.

– Το νερό της τηλεθέρμανσης χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες 70 – 110°C για την ψύξη του κινητήρα και την ψύξη του λαδιού, ενώ τα καυσαέρια του κινητήρα με θερμοκρασία περί τους 400°C πριν πάνε στην καμινάδα οδηγούνται από εναλλάκτη ανάκτησης και θερμαίνουν το νερό της τηλεθέρμανσης ενώ αυτά ψύχονται στους 100°C.

Η παραπάνω περιγραφή συνιστά την Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Είναι υψηλής απόδοσης διότι πάντα λειτουργεί βάσει της ζήτησης θερμικής ενέργειας και δεν λειτουργεί μόνο για ηλεκτροπαραγωγή. Ως υψηλής απόδοσης είναι επιλέξιμη στο ΕΣΠΑ.

Όταν με τον παραπάνω τρόπο καλύπτεται ενεργειακά η τηλεθέρμανση σε ποσοστό τουλάχιστον 75%, τότε η τηλεθέρμανση θεωρείται αποδοτική και είναι επιλέξιμη στο ΕΣΠΑ.

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ:

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ:

Τιμή Αναφοράς ΤΑ (πίνακας 1, α/α21 άρθρου 4 του Ν4414/2016, όπως ισχύει με την απομείωση του Μαρτίου του 2020): ΤΑ = 78 + ΠΤ ευρώ/MWh

Προσαρμογή Τιμής ΠΤ = (ΜΤΦΑ – 26) x ((1-(n-ne)/nhr)/ne), όπου n=67%, ne=35%, nhr=81% (πίνακας παρ. 1δ άρθρου 4 του Ν4414/2016)

ΜΤΦΑ = 50 ευρώ/MWh (μέση τιμή χρέωσης φυσικού αερίου – εκτίμηση)

Η ΠΤ = 41,48 ευρώ/MWh

Προσαύξηση λόγω τηλεθέρμανσης 15% στο σταθερό σκέλος της ΤΑ (παρ. 1ε άρθρου 4 Ν4414/2016)

Βάσει των παραπάνω η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ για σταθμούς ισχύος 1 – 5MW γίνεται:

ΤΑ = 78 x 1,15 (λόγω τηλεθέρμανσης πόλεων) + 41,48, ΤΑ = 131,18 ευρώ / MWh

Εφόσον η επένδυση χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν υπάρχει απομείωση της ΤΑ (παρ.7 άρθρου 3 Ν4414/2016) λόγω επιδότησης κεφαλαίου

Πόσο στοιχίζει η θερμική ενέργεια της τηλεθέρμανσης:

Η τηλεθέρμανση αγοράζει 1 MWh ΦΑ προς 50 ευρώ (βλέπε παραπάνω, ΜΤΦΑ 50 ευρώ/MWh, προ ΦΠΑ)

Στην εγκατάσταση ΣΗΘΥΑ, με ολικό βαθμό απόδοσης έστω 90% και ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 40%, έχουμε:

Παραγωγή 1MWh x 40% = 0,40 MWh ηλεκτρική ενέργεια

Παραγωγή 1MWh x (90%-40%) = 0,50 MWh θερμική ενέργεια για την τηλεθέρμανση.

Η επιχείρηση αγοράζει την 1MWh ΦΑ με 50 ευρώ.

Η επιχείρηση πωλεί ηλεκτρική ενέργεια 0,40 MWh και εισπράττει 0,40 x TA = 0,40 x 131,18 = 52,472 ευρώ.

Η επιχείρηση έχει όφελος 52,472 – 50 = 2,472 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 0,50 παραγόμενες MWh, δηλαδή 2,472 / 0,5 = 4,94 ευρώ/MWh.

Η επιχείρηση, εφόσον δεν απομειωθεί η ΤΑ λόγω επιδότησης κεφαλαίου, θα έχει ανάκτηση κόστους με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής  θερμικής ενέργειας.

Ισοζύγιο ενέργειας και κόστους στην τηλεθέρμανση:

Έστω 80% θερμική ενέργεια είναι από την ΣΗΘΥΑ και 20% θερμική ενέργεια είναι απευθείας από τους εφεδρικούς λέβητες με καύση ΦΑ και βαθμό απόδοσης λεβήτων 85%. Το μέσο ειδικό κόστος θερμικής ενέργειας διαμορφώνεται ως εξής: Κ = 0,80 x (-4,944) + 0,20 x (50/0,85) = 7,81 ευρώ/MWh. Με θερμικές απώλειες δικτύων τηλεθέρμανσης 25%, το κόστος ενέργειας φθάνει στον καταναλωτή με 7,81 / 0,75 = 10,41 ευρώ/MWh. Με καλή διαχείριση των θερμοδοχείων το κόστος μπορεί να μειωθεί περισσότερο με αύξηση της θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ.

Αυτή είναι και η τεκμηρίωση ότι η τηλεθέρμανση με ΣΗΘΥΑ είναι βιώσιμη.

Κόστος μονάδας ΣΗΘΥΑ, χονδρικά υπολογίζεται με 1000 ευρώ/KW.Εδώ για αιχμή περί τα 10 – 12 MW, με το έργο στην πλήρη ανάπτυξη, η ισχύς της ΣΗΘΥΑ για σχεδόν 100% κάλυψη σε συνεργασία με τα θερμοδοχεία δεν θα ξεπεράσει τα 5MW(εκτιμώντας ότι τα 5MW θα είναι ικανά  για την λειτουργία, άρα επένδυση 5 εκ. ευρώ).Κόστος αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις ΤΘ 1.5-2εκατ. περίπου (βάση του κοστολογίου αγωγού Φλώρινας 40χλμ.αγωγού 11εκατ.).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ η μονάδα ΣΗΘΥΑ συμφέρει την ΤΘ διότι έχει παραπλήσιο κόστος μετασκευών αν συνδεθούμε με την μονάδα 5 της ΔΕΗ (εκτίμηση κόστους μετασκευών και αγωγού μεταφοράς 7εκατ), παραπλήσια τιμή διάθεσης 10,41 ευρώ/MWh όταν η εκτίμηση της τιμής διάθεσης αν συνδεθούμε στην μονάδα 5 της ΔΕΗ θα είναι περίπου 12 ευρώ/MWh  βασιζόμενη στην κοστολόγηση παραγωγής της ΔΕΗ, έναντι  σημερινής τιμής διάθεσης από την ΔΕΗ 6 ευρώ/MWh.

Συγκριτικό πλεονέκτημα, με την εναλλακτική λύση της ΣΗΘΥΑ είναι ότι γινόμαστε οι ίδιοι αυτόνομοι παραγωγοί και δεν εξαρτόμαστε σχετικά με την λειτουργία μας από την  λειτουργία της υφισταμένης μονάδας της ΔΕΗ.

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. διαβαζω την εισαγωγη και γελαω. Πολυ ωραια η κατασταση στη ΘΕΩΡΙΑ. στην πραξη δεν ειναι ακριβως ετσι αλλα αυτο ειναι αλλη κουβεντα.
  Εδω βλεπουμε οτι η τηλεθερμανση μπορει ανετα να μετατραπει σε μοναδα καυσης αεριου αντι να ξανασκαψουμε και να ξαναπληρωσουμε εκκατομυρια για να φτιαξουμε δικτυο Φ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,580ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,301ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ