ΑρχικήΑΡΘΡΑΤο νέο προεδρείο του συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης και τα αναλυτικά αποτελέσματα...

Το νέο προεδρείο του συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης και τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών

Στη Μεγαλόπολη σήμερα, την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης & επί της οδού
Παπαϊωάννου 65, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης που εκλέχθηκαν από τις εκλογικές διαδικασίες των μελών του Συνδέσμου στις 13/10/2017, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου Νίκου Πετρόπουλου, με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του καταστατικού του Συνδέσμου.Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία & των 9 νεοεκλεγέντων ο πλειονοψηφών σύμβουλος ενημέρωσε για την διαδικασία της συγκρότησης η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 17, παρ. 1 του καταστατικού του Συνδέσμου, με μυστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με την μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται & καταλαμβάνουν τις θέσεις ως ακολούθως οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πετρόπουλος Νικόλαος με ψήφους 7 υπέρ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Φίλιππος με ψήφους 7 υπέρ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρόπουλος Δημήτριος με ψήφους 8 υπέρ
ΑΝ/ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σκυριανός Χαράλαμπος με ψήφους 7 υπέρ
ΤΑΜΙΑΣ: Μαργέλος Ηλίας με ψήφους 8 υπέρ
ΑΝ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Τρεμπέλας Κωνσταντίνος με ψήφους 7 υπέρ
ΕΦΟΡΟΣ : Αγγελόπουλος Ευάγγελος με ψήφους 7 υπέρ
ΜΕΛΗ: Μιχόπουλος Ηλίας
Κολίντζας Γεώργιος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δείτε στην συνέχεια τα αναλυτικά αποτελέσματα:

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Στις 13/10/2017 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης, παρουσία Εφορευτικής Επιτροπής προεδρευόμενης από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, Δικηγόρο, κ. Ιωάννη Βλάση.

Τα στοιχεία που κατέγραψε η ΕΦ. ΕΠ. είναι τα εξής: Εγγεγραμμένα, ταμειακώς εντάξει, μέλη: (991) εννιακόσια ενενήντα ένα. Ψήφισαν: (668) εξακόσια εξήντα οκτώ, εκ των οποίων (411) τετρακόσια έντεκα με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα- γραφείο του Συνδέσμου & (257) διακόσια πενήντα επτά με αλληλογραφία. Κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων βρέθηκαν:

Έγκυρα ψηφοδέλτια: (650) εξακόσια πενήντα. Άκυρα ψηφοδέλτια: (16) δέκα έξι. Λευκά ψηφοδέλτια: ( 2 ) δύο.

Από τη διενεργηθείσα καταμέτρηση σταυρών προτίμησης έλαβαν:

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Φρειδερίκου………… (282) σταυρούς
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη……. ( 45) -//-
ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΙΩΤΗ Κατίνα (Καίτη) του Αλεξίου………. (136) -//-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Δημητρίου…….. ( 77) -//-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος του Γρηγορίου……………….. ( 66) -//-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου………………..( 54) -//-
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου…………. (363) -//-
ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου……………………. (127) -//-
ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ Γεώργιος του Βασιλείου ……………………… (202) -//-
ΛΕΦΑΣ Σπυρίδων του Ιωάννη………………………………….( 91) -//-
ΜΑΡΓΕΛΟΣ Ηλίας του Ιωάννη………………………………….(323) -//-
ΜΑΝΤΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου ………………………… (146) -//-
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας του Ιωάννου …………………………. (306) -//-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κων/νου ………………… (414) -//-
ΠΟΥΛΑΚΗΣ Φίλιππος του Βασιλείου …………………….. (392) -//-
ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος του Παναγιώτη ………………(181) -//-
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κων/νου ………………….. (114) -//-
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου ………….. (236) -//-
Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Αθανασίου ………… ( 91) σταυρούς
ΚΑΛΑΘΑΣ Έξαρχος του Παναγιώτη ……………………… (379) -//-
ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ Χαράλαμπος του Μιχαήλ ………………. (309) -//-
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Λάμπρου ……………. (383) -//-
Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Φρειδερίκου…………. (270) σταυρούς
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη……… ( 29) -//-
ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΙΩΤΗ Κατίνα (Καίτη) του Αλεξίου……….. (124) -//-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Δημητρίου………. ( 59) -//-
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος του Γρηγορίου………………..( 58) -//-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου………………… ( 36) -//-
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου………….(334) -//-
ΚΑΛΑΘΑΣ Έξαρχος του Παναγιώτη………………………….(270) -//-
ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ Χαράλαμπος του Μιχαήλ………………….(227) σταυρούς
ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου……………………. (117) -//-
ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ Γεώργιος του Βασιλείου……………………… ( 76) -//-
ΛΕΦΑΣ Σπυρίδων του Ιωάννη………………………………… ( 75) -//-
ΜΑΝΤΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου………………………….. (143) -//-
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας του Ιωάννου………………………….. (285) -//-
ΞΥΔΗ Σοφία του Χρήστου ………………………………………. (192) -//-
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Λάμπρου …………….. (212) -//-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κων/νου ……………… (353) -//-
ΠΟΥΛΑΚΗΣ Φίλιππος του Βασιλείου ………………………. (355) -//-
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κων/νου ……………………. (105) -//-
Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΙΩΤΗ Κατίνα (Καίτη) του Αλεξίου……….. (111) σταυρούς
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος του Γρηγορίου………………. ( 47) -//-
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Αλεξάνδρου…………. (327) -//-
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Αθανασίου…………… ( 19) -//-
ΜΑΝΤΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου……………………………(120) -//-
ΞΥΔΗ Σοφία του Χρήστου ……………………………………… (178) -//-
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κων/νου……………………..(101) -//-

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με βάση τους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται με σειρά προτεραιότητας:

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικοί
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
3. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Αναπληρωματικοί
1. ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΙΩΤΗ ΚΑΤΙΝΑ
3. ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΛΕΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικοί
1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΛΑΘΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
3. ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αναπληρωματικοί
1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΟΣ/ΔΕΗ)
Τακτικοί
1. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΚΑΛΑΘΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικοί
1. ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
2. ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΙΩΤΗ ΚΑΤΙΝΑ
4. ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΛΕΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Τακτικοί
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
Αναπληρωματικοί
1. ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΙΩΤΗ ΚΑΤΙΝΑ

Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ