Τα σχόλια δικά σας…

1
265

Τά σχόλια δικά σας… Τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη

Εἶναι ἱερό μας χρέος καί ἀνάγκη ψυχῆς οἱ κληρικοί καί οἱ θεολόγοι νά βοηθοῦμε στήν κατήχηση τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, ὁ καθένας μέ τίς δυνάμεις του, μέ τόν τρόπο του, μέ τά χαρίσματά του προσπαθεῖ νά ὑπηρετεῖ αὐτόν τόν σκοπό. Ἄλλοι μιλοῦν μέ μιά γλώσσα αὐστηρά θεολογική, ἄλλοι προσπαθοῦν νά φιλοσοφήσουν, ἄλλοι νά ἐκλαϊκεύσουν, ἄλλοι νά διανθίσουν τόν λόγο τους μέ ἐπίθετα, εἰκόνες καί παραδείγματα, γιά νά γίνουν περισσότερο κατανοητοί. Ὅλοι πάντως ξεκινοῦν μέ ἀγαθή διάθεση καί κινοῦνται ἀπό ἀγάπη καί πρός τόν Θεό καί πρός τόν συνάνθρωπο. Ὅλοι αὐτοί «χωροῦν» μέσα στήν Ἐκκλησία καί εὐλογοῦνται γιά τόν κόπο τους ἀπό τόν Θεό.

Ἐνῶ ὅμως τά θεολογικά θέματα εἶναι τόσο σπουδαῖα καί ἔχουν τόσο ἐνδιαφέρον ἔρχονται κάποιες στιγμές πού ἐνῶ θέλεις νά θεολογήσεις καί νά ἑρμηνεύσεις καταστάσεις πραγματικά μένεις ἄφωνος. Δέν μπορεῖς νά σχολιάσεις παρά νά παραθέσεις τά περιστατικά καί νά ζητήσεις καί ἀπό τούς ἄλλους νά προβληματιστοῦν μαζί σου καί νά ξεκινήσουν ἐντατική προσευχή. Ἀφορμή τῶν προαναφερομένων ἔγινε ἕνα μήνυμα πού μᾶς ἐστάλη ἀπό ἕναν νεαρό ἐπιστήμονα, ἰατρό, πού γιά λίγες μέρες θέλησε νά περάσει τήν ἄδειά του σέ ἕνα νησί τοῦ Αἰγαίου, στήν πατρική του οἰκία.

Παραθέτω αὐτολεξεί τό μήνυμα:
« Τραγική ἡ κατάσταση ἐδῶ μέ τούς μετανάστες! Κοιμοῦνται πάνω στό δρόμο. Περπατοῦν περίπου 50 χιλιόμετρα μέ τά πόδια γιά τό κέντρο τοῦ νησιοῦ ἀπό ἐκεῖ πού βγαίνουν μέ τίς βάρκες. Πληρώνουν 1000 εὐρώ τό ἄτομο τούς Τούρκους γιά νά τούς βάλουν σέ αὐτές τίς βάρκες. Φθάνουν ἐδῶ καί ἀρχίζει γι᾽αὐτούς ἄλλη Ὀδύσσεια… Περάσαμε ἀπό ἕναν στενό δρόμο πού ὅμως δέν χωροῦσαν δύο αὐτοκίνητα γιατί ἀπό τήν μιά πλευρά ἦταν οἱκογένειες ὁλόκληρες ξαπλωμένες γιά νά κοιμηθοῦν μέ κάτι ἀλουμινόχαρτα γιά σκεπάσματα. Ἡ μητέρα μου κατέβηκε κάτω γιά νά τούς ξυπνήσει καί ἕνας μετανάστης μας βοηθοῦσε νά περάσουμε. Ἕνας διερχόμενος ἕλληνας ἀπό τήν ἀπέναντι μεριά ἐξοργίστηκε πού καθυστερούσαμε, ἄρχιζε νά φωνάζει καί πρότεινε νά πατήσουμε τά πόδια τους μέ τό αὐτοκίνητο γιά νά ξυπνήσουν…!!!».

Παρακαλῶ ἄς θεολογήσει καί ἄς σκεφθεῖ ὁ καθένας γιά τό ἀληθινό αὐτό περιστατικό. Τά ἐρωτήματα τίθενται ἀμείλικτα: Πῶς θά μπορέσει αὐτή ἡ χώρα νά ὀρθοποδήσει; Πῶς θά μπορέσει νά ξεφύγει ἀπό αὐτήν τήν κρίση καί νά καταγράψει καί πάλι φωτεινές καί λαμπρές σελίδες; Τά σχόλια δικά σας καί οἱ λύσεις τῆς φοβερῆς αὐτῆς κρίσης ἄς γίνουν ἀντικείμενο μελέτης, προβληματισμοῦ καί διαλόγου μεταξύ ὅλων μας. Κάποια στιγμή πρέπει νά δοῦμε καθαρά τήν ἀλήθεια καί νά παλέψουμε γιά τήν πατρίδα μας.

Facebook Comments

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here