ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΟΣΗΜΟ

0
178

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης πήρε απόφαση να ορίσει 2 πληρεξούσιους δικηγόρους, προκειμένου να προβούν στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και συγκεκριμένα

1) στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ακύρωση α) της με αριθμό Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/06-02-2013, απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατανομή, Διάθεση και Καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ 400/Β/22-02-2013) και β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης,

2) στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης μεθ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης των ιδίων ως άνω πράξεων ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου κατά του ίδιου αντιδίκου

και 3) στη συζήτηση όλων των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων (προσωρινής διαταγής, αίτησης αναστολής, αίτησης ακύρωσης).

Διαβάστε παρακάτω την σχετική απόφαση.

 

Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της επικρατείας

 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here