ΠΡΟΣΛΗΨΗ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

0
161

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει – επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 1.1002/2/2013) στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν έως πέντε μήνες (5) και όχι πέραν της 31/12/2013, ο εξής αριθμός ατόμων:

Τέσσερεις (4) Ημερήσιοι Φύλακες, Δυο (2) Νυχτοφύλακες, (1) Μουσειολόγος / Μουσειοπαιδαγωγός στην ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.1002/2/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη:
– στην ιστοσελίδα www.arogiamke.gr και στα γραφεία του Δικαιούχου.
– σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
– σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
– στα γραφεία της εφορείας Αρχαιοτήτων
– στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού (http://ep.culture.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 29/06/2013 και τελειώνει στις 08/07/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Η Πρόεδρος
Σανιώ Σωτηροπούλου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 1.1002 / 2 /2013

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here