ΑρχικήΑΡΘΡΑΠαναγιώτης Μπούρας: Απαντήσεις στην Δημοτική Ενότητα για ΧΔΒΑ, Πωλήσεις Μονάδων ΔΕΗ και...

Παναγιώτης Μπούρας: Απαντήσεις στην Δημοτική Ενότητα για ΧΔΒΑ, Πωλήσεις Μονάδων ΔΕΗ και Απόβλητα

Η σύσσωμη παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα δημιουργούσε ισχυρές πιέσεις στις μεθοδεύσεις της Πολιτείας να ξεπουλήσει τις μονάδες και το ορυχείο της Μεγαλόπολης.

Απάντηση, στο πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Ενότητα», με τίτλο «Νέα Δεδομένα στην πώληση του ενεργειακού κέντρου και του ΕΣΔΕΑ, μετά την απόφαση του ΣτΕ για το ΧΔΒΑ».

Επειδή, και σε αυτό το Δ.Τ., όπως και το προηγούμενο που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή, γίνονται σκοπίμως άστοχες, παραπλανητικές και ψευδείς αναφορές, που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις, αναγκάζομαι για άλλη μια φορά να παρέμβω, προκειμένου να θέσω τα πράγματα στην αληθινή τους διάσταση:

  1. Όπως ανέφερα και στην πρώτη παρέμβασή μου, η υπόθεση Χ.Δ.Β.Α. αντιμετωπίσθηκε με σθένος, κατά την 1η και 2η θητεία μου ως Δήμαρχος Μεγαλόπολης, μαζί με τους συνεργάτες μου, τους κοινωνικούς φορείς και ολόκληρη την κοινωνία, φέρνοντας αυτό το αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα, πριν ακόμα εκδοθεί η ΚΥΑ ΕΠΟ κατασκευής του Χ.Δ.Β.Α. (2011), καταφύγαμε στην Επιτροπή Αναφορών, η οποία αποτελεί εποπτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εξετάζει αναφορές από πολίτες για παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την προσωπική αναφορά που απέστειλα το 2008, η Επιτροπή Αναφορών αμέσως μερίμνησε για τον έλεγχο των καταγγελιών μου, δηλαδή για τη μεθόδευση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος να δημιουργήσουν Χ.Δ.Β.Α. στο ΛΚΜ, με το πρόσχημα της απόθεσης αμιαντοτσιμέντου, προκειμένου να δημιουργήσει ουσιαστικά χώρο απόθεσης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε βάρος της Ελλάδας, για την ανεπαρκή πολιτική διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

Η Επιτροπή Αναφορών, έως και την έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ ΕΠΟ (2011), συνεδρίασε αρκετές φορές για να εξετάσει την υπόθεση. Παραβρέθηκα σε μια από τις συνεδριάσεις της, κατόπιν πρόσκλησης, προκειμένου να εκθέσω δια ζώσης τα στοιχεία της αναφοράς μου. Επιπλέον, φρόντισα να αποσταλούν και συμπληρωματικά στοιχεία (τέλος του 2010), προς ενίσχυση της αναφοράς μου.

Το Σεπτέμβριο του 2013, επίσημη αποστολή της Επιτροπής Αναφορών επισκέφθηκε τη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο εξέτασης και άλλων αναφορών για υποθέσεις που αφορούσαν την Ελλάδα, προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στα Ορυχεία και ενημερώθηκε για την υπόθεση, σε ευρεία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έκδοση της ΚΥΑ ΕΠΟ, τον Ιούλιο του 2011, και την προσφυγή του Δήμου στο ΣτΕ το Σεπτέμβριο του 2011, για την ακύρωσή της, η Επιτροπή Αναφορών δεσμεύτηκε ότι θα διατηρήσει ανοικτή την αναφορά μου μέχρι να εκδικασθεί η προσφυγή στο ΣτΕ. Αυτή η δέσμευση αναφέρεται σε σχετικές ενημερώσεις της Επιτροπής προς τα μέλη της (ΣΧΕΤ. 1).

Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ αναβλήθηκε δεκάδες φορές, από το 2009, που ορίσθηκε η πρώτη δικάσιμος, έως το 2018.

Ενδιάμεσα, τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή Αναφορών συνεδρίασε για άλλη μια φορά. Σε αυτή τη συνεδρίαση, πράγματι μετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου, από τρείς (3) δημοτικούς συμβούλους της νυν δημοτικής πλειοψηφίας. Επί της ουσίας, η παρουσία τους δεν πρόσθεσε κάτι περισσότερο στην υποστήριξη της υπόθεσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή Αναφορών διατήρησε τη δέσμευσή της να εξετάσει την υπόθεση, μετά την εκδίκασή της στο ΣτΕ, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Κατά συνέπεια, η αναφορά στο Δ.Τ. της «Δημοτικής Ενότητας», περί της συμμετοχής των μελών της, ως δημοτικών συμβούλων, στην ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, γίνεται μόνον για να δημιουργήσει εντυπώσεις και τίποτα περισσότερο. Δεν προσέφερε κάτι παραπάνω η συμμετοχή τους.

Είναι δε τέτοια η προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η αλήθεια, που αποφεύγεται να αναφερθεί πότε έγινε η προσφυγή στο ΣτΕ, φθάνοντας στο σημείο να υπονοήσουν ότι το υπόμνημα που κατατέθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ, ήταν δική τους επινόηση και όχι νομικό εργαλείο που εκπονήθηκε από τους έγκριτους νομικούς που υποστήριξαν το Δήμο.

Μόνο ως ανέκδοτο μπορώ να εκλάβω αυτές τις συμπεριφορές.

 

  1. Όσον αφορά στον ισχυρισμό ότι δύναται να ακυρωθεί η πώληση του ενεργειακού κέντρου Μεγαλόπολης μετά την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση της ΚΥΑ ΕΠΟ κατασκευής του Χ.Δ.Β.Α., η αλήθεια έχει είναι η εξής:

 

Στις 27 Απριλίου 2018 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία τροποποιείται-ανανεώνεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εκμετάλλευσης του ΛΚΜ, βάσει επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (ΣΧΕΤ. 2).

Σε αυτή την Υπουργική Απόφαση, αναφέρεται (σελ. 18) ότι: «δ1.19. α) Έργα ή δραστηριότητες που βρίσκονται ή σχεδιάζονται εντός του χώρου του λιγνιτωρυχείου ή πλησίον αυτού,  με αυτοτελή και ανεξάρτητη λειτουργία,   (ΑΗΣ, ΒΙΟΠΑ, ΧΔΒΑ Θωκνίας, φωτοβολταϊκά πάρκα, χώρος διάθεσης γύψου και τέφρας των ΑΗΣ Μεγαλόπολης στη Θωκνία, πίστα μοτο-κρος , χώροι αναψυχής ή άλλων χρήσεων κ.λ.π), κατασκευάζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις οικείες κείμενες διατάξεις καθώς και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται για αυτά με τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών ΌρωνΓια τις εκτάσεις εγκατάστασης των προαναφερόμενων έργων-δραστηριοτήτων δεν θα ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης, αλλά οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν για αυτά τα έργα-δραστηριότητες με τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που θα εκδοθούν για αυτά».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΧΔΒΑ Μεγαλόπολης αναγνωρίζεται ως αυτοτελής και ανεξάρτητη εγκατάσταση, που λειτουργεί με ειδικότερους περιβαλλοντικούς όρους, δηλαδή με αυτούς που προβλέπονταν στην ακυρωμένη, πλέον, ΚΥΑ ΕΠΟ του 2011. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η ακύρωση της ΚΥΑ ΕΠΟ κατασκευής του ΧΔΒΑ δεν επηρεάζει την ισχύ της νέας Υπουργικής Απόφασης για την εκμετάλλευση του ΛΚΜ και κατ’ επέκταση, δεν επηρεάζει το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων και του ΛΚΜ.

Πρόκειται για ένα αφήγημα της «Δημοτικής Ενότητας» για να κρύψει την αδράνειά της!

 

Κι αυτό γιατί, επί της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα τοπικά συμφέροντα (εκτροπή Ελισσώνα, ανάπτυξη ορυχείου πλησίον του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης κοκ) η Δημοτική Αρχή Μεγαλόπολης δεν προσέφυγε στο ΣτΕ για την ακύρωσή της, παρά τη ρητή δέσμευσή της από την αρίθ. 72/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης. (ΣΧΕΤ. 3).

 

  1. Όσον αφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), η αλήθεια έχει ως εξής:

Το ΕΣΔΕΑ εγκρίθηκε με KYA στο τέλος του 2016. Η δημοσίευσή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κοινωνίας μας. Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο, προβλέπεται η χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη. Η ακριβής θέση της σχετικής εγκατάστασης δεν προσδιορίζεται με συντεταγμένες, δηλαδή δεν είναι ακριβώς οριοθετημένη η θέση της, η οποία εκτιμάται βεβαίως ότι προορίζεται να είναι εντός του ΛΚΜ.

Ο ΧΔΒΑ, σε αντίθεση με το ΧΥΤΕΑ, σύμφωνα με την ακυρωμένη ΚΥΑ ΕΠΟ και την ΜΠΕ που τη συνόδευσε, ήταν προσδιορισμένος με συντεταγμένες, όπως ήταν σαφής η περιγραφή των εγκαταστάσεών του. Η ακύρωση της ΚΥΑ ΕΠΟ κατασκευής του ΧΔΒΑ δεν συμπαρασύρει και την πρόβλεψη του ΕΣΔΕΑ για κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΕΑ, καθώς μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να κατασκευασθεί σε άλλη θέση από αυτή στην οποία ήταν χωροθετημένος ο ΧΔΒΑ, (ειδικά τώρα, που παραδίδονται σε ιδιώτες τα ορυχεία, χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά τους για τη χρήση τους) όπως επίσης μπορεί να προβλέπει άλλες εγκαταστάσεις από αυτές που προβλέπονταν για το ΧΔΒΑ.

Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη του ΕΣΔΕΑ για ΧΥΤΕΑ στη Μεγαλόπολη παραμένει ισχυρή και θα έχει επιρροή η ακυρωμένη ΚΥΑ ΕΠΟ του ΧΔΒΑ, εάν η Δημοτική Αρχή προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του ΕΣΔΕΑ, κατ’ εφαρμογή της αρίθ. 46/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΣΧΕΤ.4). Έχει κάνει κάτι τέτοιο;  Στο Δ.Τ. της «Δημοτικής Ενότητας» δε γίνεται σχετική αναφορά, αλλά αντίθετα αποφεύγεται να απαντηθεί εάν έγινε προσφυγή, εάν έγινε δεκτή από το ΣτΕ και τέλος αν έχει ορισθεί δικάσιμος.

 

  1. Η «Δημοτική Ενότητα» επαναλαμβάνει την αήθη κατηγορία περί «λιποταξίας», προσβάλλοντας όχι μόνον εμένα, αλλά και το σύνολο της παράταξής μου, δηλαδή τόσο τους δημοτικούς συμβούλους που παραιτήθηκαν μαζί μου, μετά την ψήφιση του επαίσχυντου νόμου για το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων και του ΛΚΜ, όσο και τους επιλαχόντες δημοτικούς συμβούλους που αρνήθηκαν, πλην ενός, να τους αντικαταστήσουν. Προσβάλλει δε και τους λοιπούς συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιλαχόντων αυτών που έπραξαν το ίδιο.

Πράττει θλιβερό λάθος να χαρακτηρίζει ως «λιποτάκτες» ένα τόσο μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, προκειμένου να αποβάλλει το άγος της άρνησης της Δημοτικής Αρχής να συμμορφωθεί με τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραιτηθεί τα μέλη του, εφόσον ψηφιζόταν ένας τέτοιος άδικος και καταστροφικός για την περιοχή μας νόμος. Πρόκειται για μέγιστο ηθικό ατόπημα η ατολμία της σημερινής πλειοψηφίας, για το οποίο κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες!

Η σύσσωμη παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα δημιουργούσε ισχυρές πιέσεις στις μεθοδεύσεις της Πολιτείας να ξεπουλήσει τις μονάδες και το ορυχείο της Μεγαλόπολης. Δυστυχώς, η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να αντιληφθεί αυτό το στόχο και η πίστη της ότι η κίνησή μας είχε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή να «χάσει» την εξουσία που έχει, την αγκύλωσε στη σημερινή της στάση. Ευελπιστεί ότι από τις συγκυρίες και μόνον, χωρίς τη λήψη αποτελεσματικών δράσεων, αυτό το ξεπούλημα δε θα ολοκληρωθεί!

Περιχαρακωμένη στην καρέκλα της εξουσίας, πιστεύει ότι δίνει τον αγώνα από τον οποίο εμείς «λιποτακτήσαμε», παραμένοντας απλός παρατηρητής των εξελίξεων, χωρίς να έχει κάνει τίποτα έως σήμερα.

Δυστυχώς, με την εφαρμογή αυτού του Νόμου, ήδη έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα στη λειτουργία των μονάδων και του ΛΚΜ, που επηρεάζουν και το προσωπικό του ενεργειακή κέντρου… Αποφεύγεται δε, να γίνεται λόγος για τις λοιπές «πρόνοιες» του Νόμου, που αφορούν στην κατάργηση του λιγνητόσημου και την αντικατάστασή του με ένα νέο Τέλος, με άγνωστο έως σήμερα τον τρόπο διαχείρισής του και πάντως βέβαιο το φορέα διαχείρισής του, ήτοι την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με το Δήμο Μεγαλόπολης αμέτοχο… Ούτε σε αυτή τη περίπτωση έκανε κάτι η σημερινή Δημοτική Αρχή και η παράταξη που την πλαισιώνει!

 

Τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές, μου ήταν ξένες όσο υπηρέτησα το Δήμο. Γιατί για εμένα πολιτική δεν είναι ο καταστροφικός συμβιβασμός και οι υπόγειες διαδρομές, αλλά η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε κόστος, για ένα βιώσιμο μέλλον για την περιοχή μας. Το απέδειξα ουκ ολίγες φορές!

Αφήνω στην κρίση των πολιτών να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Παναγιώτης Γ. Μπούρας
π. Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Δείτε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις:
Ο Δήμος Μεγαλόπολης για την ακύρωση από το Σ.Τ.Ε. της ΚΥΑ ΤΟΥ 2011 για τον Χ.Δ.Β.Α. Μεγαλόπολης
Παναγιώτης Μπούρας: Παρέμβαση με αφορμή το δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαλόπολης για την απόφαση του Σ.Τ.Ε. για τον Χ.Δ.Β.Α.
Δημοτική ενότητα: Νέα δεδομένα στην πώληση του ενεργειακού κέντρου και του ΕΣΔΕΑ μετά την απόφαση του ΣΤΕ για τον Χ.Δ.Β.Α.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτει ο κ. Μπούρας:

ΣΧΕΤΙΚΟ 1

ΜΠΟΥΡΑΣ – ΣΧΕΤ. 1_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΔΒΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

ΣΧΕΤΙΚΟ 2

ΜΠΟΥΡΑΣ – ΣΧΕΤ. 2_ΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ ΟΡΩΝ_ΛΚΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

ΣΧΕΤΙΚΟ 3

ΜΠΟΥΡΑΣ – ΣΧΕΤ. 3 72-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΚΜ by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

ΣΧΕΤΙΚΟ 4

ΜΠΟΥΡΑΣ – ΣΧΕΤ. 4 46-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΣΔΕΑ_ΧΥΤΕΑ by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ