Οι μαθητές της Αρκαδίας που θα συμμετάσχουν στην IH Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων

0
179

Τρεις είναι οι μαθητές των σχολείων της Αρκαδίας που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της IH Συνόδου της Βουλής των Εφήβων που θα ξεκινήσουν στις 28 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους. Οι μαθητές(τακτικοί έφηβοι βουλευτές) είναι: Μπουγά Ιωάννα από το Λύκειο Μεγαλόπολης, Τζιντή Ιωάννα από το 4ο Λύκειο Τρίπολης και Κωνσταντίνος Πλατανίτης από το Γενικό Λύκειο Τεγέας. Και οι τρεις μαθητές θα λάβουν μέρος στις εργασίες της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.

 

Αναπληρωματικοί έφηβοι βουλευτές είναι: Κυριακή Βασιλείου από το Γενικό Λύκειο Άστρους, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος από Επαγγελματικό Λύκειο Μεγαλόπολης και η Μαρίνα Δεληγιάννη από το Γενικό Λύκειο Λεβιδίου.
Το θέμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που θα αναλύσουν τα παιδιά είναι : «Σχολική βία – Εκφοβισµός (bullying)»
Η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων, παραγωγής και εμπορίου θα αναλύσει το θέμα: «Η οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ποιότητα της
ζωής µας».
Η επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων το θέμα: «Η προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου (internet) και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, my space κ.ά.)»

Tο πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα και αποσκοπεί στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων απέναντι στην αξία «συµµετοχή στα κοινά», καθώς και τη µύησή τους στις αξίες, τους κανόνες και τις πρακτικές της δηµοκρατίας. H «συµµετοχή στα κοινά» αποσκοπεί στην πολιτική κοινωνικοποίηση των εφήβων, στη συνειδητή ένταξή τους στις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες για τη διεύρυνση και εµβάθυνση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στη διαµόρφωση ενός πεδίου δηµόσιου διαλόγου για τη νεολαία, στην προσφορά προς τους άλλους, στη βίωση της δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ως τρόπου ζωής και στη δηµιουργία πολιτισµού σε όλες τις σφαίρες του δηµόσιου και του ιδιωτικού βίου.
Τα στάδια της όλης διαδικασίας έχουν ως ακολούθως:
• Σε κάθε λύκειο της χώρας που συµµετέχει στο πρόγραµµα ορίζονται µε πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων ένας ή περισσότεροι καθηγητές ως σύνδεσµοι του συγκεκριµένου σχολείου µε το πρόγραµµα. Από τη ΙΒ΄ Σύνοδο (2006-2007) η εγγραφή των σχολείων και η επικοινωνία µαζί τους γίνεται ηλεκτρονικά µέσω ειδικής ψηφιακής εφαρµογής.
• Oι σύνδεσµοι καθηγητές ενηµερώνονται διαδικτυακά σχετικά µε τους στόχους του προγράµµατος και τη µέθοδο εργασίας των µαθητών.
• Oι σύνδεσµοι καθηγητές ενηµερώνουν κατά τµήµα σε 3 διδακτικές ώρες τους µαθητές της B΄ τάξης του σχολείου τους για τους σκοπούς του προγράµµατος και τον τρόπο εργασίας όσων µαθητών θελήσουν να µετάσχουν στο πρόγραµµα.
Από τη ΙΕ΄ Σύνοδο η διαδικασία σύνταξης εργασίας πραγµατοποιείται διαδικτυακά στα εργαστήρια Πληροφορικής των σχολείων και διαρκεί δύο ώρες (ωρολογιακές) κατά τη διάρκεια του χρονοπλαισίου που ορίζεται από το πρόγραµµα. Στην ψηφιακή εφαρµογή του προγράµµατος κάθε µαθητής ή µαθήτρια λαµβάνει έναν ειδικό κωδικό που του/της επιτρέπει, να συµµετάσχει σε αυτό.
Μετά την αξιολόγηση των γραπτών ακολουθεί ηλεκτρονική κλήρωση µέσω της οποίας επιλέγονται οι 300 τακτικοί και 300 αναπληρωµατικοί έφηβοι βουλευτές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Απόδηµο Ελληνισµό.
Όσοι κληρώνονται ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές προσκαλούνται στη δεύτερη φάση του προγράµµατος.
Κατά τη φάση αυτή συγκροτείται το σώµα της «Βουλής των Εφήβων» το οποίο χωρίζεται σε επιτροπές, που αντιστοιχούν στις ∆ιαρκείς επιτροπές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Στο πρόγραµµα η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συλλειτουργεί µε την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Οι έφηβοι συζητούν κατά επιτροπή τους προβληµατισµούς και καταθέτουν τις αντίστοιχες προτάσεις. Στη συνέχεια συνεδριάζουν σε Ολοµέλεια, όπου συζητούν τις προτάσεις που ψηφίστηκαν στις επιτροπές.
H Ολοµέλεια δέχεται ή απορρίπτει τις επιµέρους προτάσεις των εφήβων βουλευτών. Tα πρακτικά των επιτροπών και της Ολοµέλειας της «Bουλής των Εφήβων» αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο, και καθίστανται προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο (www.efivoi.gr).
• Oι εργασίες της «Bουλής των Εφήβων» πλαισιώνονται από πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, συναυλίες, επισκέψεις στις εκθέσεις του Ιδρύµατος της Βουλής και της Bουλής των Ελλήνων).
Mε την καθιέρωση της «Bουλής των Εφήβων» ως θεσµού προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους, στο πλαίσιο ενός δηµόσιου και υπεύθυνου διαλόγου, που εξελίσσεται σε ετήσια βάση, να καταγράφουν και να συζητούν τις διαπιστώσεις και τις κρίσεις τους για το παρόν, αλλά και να περιγράφουν το όραµά τους για το µέλλον, στοιχεία απαραίτητα για κάθε σχεδιασµό και προγραµµατισµό της Πολιτείας, αλλά και για την αυτοσυνειδησία της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις εργασίες της «Bουλής των Εφήβων» παρουσιάζονται κάθε χρόνο σηµαντικά και επίκαιρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά και εκφράζονται µέσα από την ευαισθησία της ώριµης νεολαίας της, η οποία µε θάρρος και µε αίσθηµα ευθύνης προτείνει και τις ενδεχόµενες λύσεις τους.

Από το ArcadiaPortal

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here