Ενημέρωση για τις εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεγαλόπολης

0
229

Οι εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης  για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 10 /5/2018  έως 31/5/2018.

Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στο προνήπιο για τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2015  είναι υποχρεωτική για το Δήμο Μεγαλόπολης.

Δικαιολογητικά εγγραφής :

  1. Αίτηση εγγραφής ( χορηγείται από τη Δομή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ  ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες)   , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού .
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του. ( χορηγείται από τη Δομή )

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών 

Υποβολή αιτήσεων  στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ( Δ/νση : Λυκαίου & Κράννη) από τις 08:00-10:00 και 14:00-15:00 .

Πληροφορίες : Τηλ.  2791025406

Σημείωση: Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ , πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Βρεφονηπιακό Σταθμό , δηλώνοντας ότι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, ώστε να ειδοποιηθούν όταν εκδοθεί η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.

από την ιστοσελίδα dikem.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here