Ενημέρωση για νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

0
319

Προκηρύχθηκαν νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωθείτε τώρα – Δωρεάν προαξιολόγηση!

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • 20.000-200.000 ευρώ
 • ποσοστό επιδότησης 50% έως 65% (με βάσει τις εξαγωγικές επιδόσεις)
 • Διάρκεια υλοποίησης μέχρι 24 μήνες
 • Έναρξη επιλεξιμότητας: 19/12/2018
 • Περίοδος υποβολών από 20/2/2019 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • 3 κλεισμένες χρήσεις
 • 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής
 • Επιλέξιμο ΚΑΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Μηχανήματα – εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 2. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών-διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 3. Συσκευασία – ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 4. Ψηφιακή προβολή
 5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες – τεχνικές μελέτες
 6. Μεταφορικά μέσα
 7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 10.000-150.000 ευρώ
 • ποσοστό επιδότησης 50%
 • Διάρκεια υλοποίησης μέχρι 24 μήνες
 • Έναρξη επιλεξιμότητας: 19/12/2018
 • Περίοδος υποβολών από 27/2/2019 – 9/5/2019

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • 3 κλεισμένες χρήσεις
 • Επιλέξιμο ΚΑΔ
 • 1 τουλάχιστον ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
 • 2 τουλάχιστον ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης
 • 5 τουλάχιστον ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
 3. Μεταφορικά μέσα
 4. Ψηφιακή προβολή
 5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 7. Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020
 • Έως και 100.000 ευρώ ή έως και 600.000 ευρώ
 • ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65%
 • Διάρκεια υλοποίησης μέχρι 3 έτη
 • Περίοδος υποβολών από 3/4/2019 – 3/7/2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις
 • Το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ κτλ
 • Εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 2. Αγορά καινούργιων οχημάτων
 3. Αγορά εξοπλισμού
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 5. Γενικές δαπάνες
 6. Δαπάνες προβολής
 7. Αμοιβές προσωπικού

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα:

Τηλ: 6936966755

[email protected], f: economein

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here