ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                                     
                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                   ΤΑ Μ.Μ.Ε.

            Σας ενημερώνουμε ότι :

     Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:

1.    Περί Μεταφοράς των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για το Σχολικό ΄Ετος 2012-2013.

2.    Ιδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Μεγαλόπολης – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΄Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8».

3.    Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών  για το Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές ¨Κοινότητες¨ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)» του ΥΠΕΚΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013) για την υλοποίηση της πράξης «Πράσινες Αγροτικές ¨Κοινότητες¨- Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης».

4.    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Πελοποννήσου που διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Α΄ και του Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του άρθρου 22  παρ. 3 του Ν.  3614/2007 για την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Πράσινες Αγροτικές ¨Κοινότητες¨- Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης» στα πλαίσια του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)» του ΥΠΕΚΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013).

5.    Εγκριση διάθεσης πίστωσης  – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 6ου Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motto cross.

6.    Αίτηση του κ. Δημητρίου Λαμπρούλη του Χρήστου περί ύπαρξης δημοτικού ή μη  κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της οικίας Νικήτα Μέλλιου στη θέση «Μπουτσουλέικα»  Τ.Κ. Δυρραχίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας.

7.    Αίτηση του κ. Νικήτα Τζιούβελη του Δημητρίου περί αποκλεισμού του δρόμου πρόσβασης   ιδιοκτησίας του στη θέση «Τουρλίτσα»  Τ.Κ. Δυρραχίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας.

8.    Αίτηση του κ. Δημητρίου Σαλεσιώτη του Χρήστου περί παράνομης τοποθέτησης Στάσης του ΚΤΕΛ σε μάντρα της οικίας του στην Τ.Κ. Ραψομμάτη.

9.    Αίτηση του κ. Γεωργίου Καλαντζή του Νικολάου επιβλέποντα Μηχανικού του έργου «Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας» για παραχώρηση χώρου πλησίον του αρχαιολογικού χώρου  για χρήση αποθήκης (εργοταξίου) εργαλείων και μηχανημάτων.

10.    Αίτηση του κ. Παναγιώτη Σαρλά του Κωνσταντίνου περί παραχώρησης του δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) Τ.Κ. Μαράθων Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης, για «Καφενείο – Ψησταριά».

11.    Αίτηση της κας Μαρίας Καραδήμα του Ηλία περί καθορισμού θέσης και χορήγησης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση «Βρύση» στον Οικισμό Δερβένι Τ.Κ. Σουλίου για την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής.

12.    Αίτηση του κ. Αναστασίου Γιαννακόπουλου του Ανδρέα περί τοποθέτησης κολωνακίων  στην πρόσοψη του καταστήματός του για την παρεμπόδιση της στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Χρ. Στράτου 59.

13.    Αίτηση του κ. Ευάγγελου Τσιχριτζή του Κωνσταντίνου για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

14.    Αίτηση του κ. Δημητρίου Περιβολάρη  για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

15.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την ενίσχυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων αυτού, για την καταβολή δαπάνης οικογενειακής παροχής στους υπαλλήλους του Δήμου.

16.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 202 για την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο  «Μελέτες Ωρίμανσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυ

μάτων (ΕΕΛ) Τ.Κ. Λεονταρίου».

17.    Αναμόρφω
ση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την εγγραφή της πίστωσης του ποσού των 50.000,00  € του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μεγαλόπολης» στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

18.    Περί ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού π/σμού 24.600,00 €, για την υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007 -2013.

19.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δικτύου ΄Υδρευσης Τ.Κ. ΄Ισαρη» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012.

20.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την  εκτέλεση του νέου έργου «Επισκευή Υποδομών Δήμου Μεγαλόπολης».

21.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την  εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση Δικτύων ΄Υδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης».

22.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την  εκτέλεση του νέου έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μακρυσίου».

23.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την κατάργηση του έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Βουτσαρά» και την  εκτέλεση του νέου έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βουτσαρά».

24.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την κατάργηση του έργου «Συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου Οικισμού Γούπατα Τ.Κ. Ακόβου» και την  εκτέλεση του νέου έργου «Συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου Οικισμού Γούπατα Τ.Κ. Ακόβου, Τ.Κ. Ακόβου και Τ.Κ. Δυρραχίου».

25.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την  ενίσχυση της γραμμένης πίστωσης και την καταβολή της δαπάνης του συνεχιζόμενου έργου «Κατασκευή Τεχνικών έργων Τ.Κ. Πετρίνας & Οικισμού Καμαρίτσας Τ.Κ. Λεονταρίου».

26.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 για την αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης των έργων «Συντήρηση υδροσυλλογών» και «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» Τ.Κ. Γιανναίων.

27.    Διάθεση πίστωσης ποσού 151.807,19 €  από έκτακτες πιστώσεις ΚΑΠ (άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009) για την καταβολή  δαπανών και την εξόφληση οφειλόμενων έργων του Δήμου.

28.    Αποδοχή της πίστωσης του ποσού των 81.021,80 € για την καταβολή της δαπάνης του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο Μεγαλόπολης» & ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παραλαβή Επιταγών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

29.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παραλαβή Επιταγών από την Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού των 66.700,00 € από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄  Βαθμού της χώρας», που έχουμε αποδεχθεί με την αριθμ. 338/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055).

30.    Ορισμός ειδικού Διαχειριστή για την παραλαβή της Β΄ δόσης επισκευής πυρόπληκτου κτίσματος Τ.Κ. Τουρκολέκα Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

31.    Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Φαλαισίας».

32.    Εγκριση διενέργειας της προμήθειας Υποχλωριώδους Νατρίου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της  προμήθειας.

33.    Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης. 

34.    Εγκριση της αριθμ. 50/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου «Περίφραξη προαυλίου χώρου Παιδικού Σταθμού».

35.    Εγκριση της αριθμ. 57/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2012, για την καταβολή δαπανών και την οικονομική τακτοποίησή του.

36.    Ανανέωση της εγγραφής του Δήμου Μεγαλόπολης, ως συνδρομητής, στην εφημερίδα «ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ