Δήμος Μεγαλόπολης: Το έργο στον τομέα ελέγχου ποιότητας νερού για την περίοδο 2016-2018

0
203

Τα τελευταία χρόνια στο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα του ελέγχου της ποιότητας νερού (πόσιμο νερό) και της ορθολογικής διαχείρισής του, η Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης το οποίο βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

I. Στην εξασφάλιση της καλής ποιότητας και κατά συνέπεια και της δημόσιας υγείας από οποιοδήποτε δυνητικό μικροβιολογικό ή χημικό κίνδυνο.
II. Στην ορθολογική και συμφέρουσα διαχείριση του υδατικού αποθέματος.
III. Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και στην κατασκευή νέων όπου απαιτείται.
Αναλυτικά, κατά την περίοδο: Ιανουάριος 2016-Ιούνιος 2018, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα εξής:

1. ΑΝΑΛΥΣΗ 320 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
Ελήφθησαν και αναλύθηκαν περισσότερα από τριακόσια είκοσι (320) δείγματα νερού στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων, των οικισμών του Δήμου και της πόλης της Μεγαλόπολης. Οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις εκτελέστηκαν από το διαπιστευμένο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα δείγματα νερού που αναλύθηκαν προέρχονταν και από τις πηγές και από τις γεωτρήσεις και ελέγχθηκαν ως προς τη μικροβιολογική και τη χημική τους κατάσταση. Επισημαίνεται ότι έως το τέλος του 2018 η εκτίμηση για τον αριθμό των ελεγχόμενων δειγμάτων νερού για την τριετία 2016-2018 θα ξεπεράσει τα 365 δείγματα!

2. 1.300 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ
Έγιναν περισσότερες από χίλιες τριακόσιες (1.300) μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οικισμών του Δήμου που διαθέτουν σύστημα χλωρίωσης. Οι μετρήσεις έγιναν και συνεχίζονται από εξειδικευμένο συνεργάτη του Δήμου, χημικό με ειδικές σπουδές στον έλεγχο ποιότητας του νερού και στη περιβαλλοντική τεχνολογία. Βασικός σκοπός των μετρήσεων είναι ο έλεγχος και η διασφάλιση της επιθυμητής απολύμανσης του πόσιμου νερού.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Διερευνήθηκε η πιθανή παρουσία και εκτιμήθηκε η συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό των διαφόρων πηγών και γεωτρήσεων του Δήμου Μεγαλόπολης, μέσω εξειδικευμένων
εργαστηριακών αναλύσεων που εκτέλεσε το διαπιστευμένο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επισημαίνεται ότι το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης, έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο για τον προσδιορισμό αυτού του εξαιρετικά επικίνδυνου καρκινογόνου ρύπου στα νερά ύδρευσης, με δυνατότητα μέτρησής του ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Ειδικά για το Δήμο μας, εντός της περιόδου Ιαν. 2016-Ιουν.2018 ελήφθησαν και αναλύθηκαν τριάντα τρία (33) δείγματα νερού, όπου και προέκυψε ότι δεν υφίσταται ρύπανση από εξασθενές χρώμιο. Τέλος σημειώνεται ότι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των επιπέδων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης συνεχίζεται και ότι με την συγκεκριμένη εξέταση στην οποία προχώρησε ο Δήμος μας αναδείχθηκε ως ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που προέβη σε αυτήν την ενέργεια!

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Σε συνέχεια των ευρημάτων και των επιστημονικών προτάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αρκαδίας, η Δημοτική Αρχή προέβη άμεσα στην υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων όπου και όποτε απαιτήθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιθυμητή ποιότητα του νερού ύδρευσης. Ειδικότερα αναφέρεται ότι στο πλαίσιο αυτό εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν δύο νέα υπερσύγχρονα συστήματα χλωρίωσης του πόσιμου νερού (Τ.Κ. Αναβρυτού, Τ.Κ. Λυκαίου) που διασφαλίζουν την επιθυμητή απολύμανσή του, απαλλάσσοντάς το από οποιοδήποτε μικροβιολογικό κίνδυνο.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υλοποιήθηκε πλήθος παρεμβάσεων στις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης, αλλά και η κατασκευή νέων, προκειμένου να παρέχεται στους δημότες και στους επισκέπτες του Δήμου ασφαλές και ποιοτικό νερό, επαρκούς ποσότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Δημοτική Αρχή εντός του διαστήματος Ιαν.2016 – Ιουν.2018 για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων προέβη σε αντικατάσταση πολλών παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης με άλλες νέες, στον καθαρισμό και τη στεγανοποίηση πολλών υδροσυλλογών και δεξαμενών ύδρευσης, στην κατασκευή νέων δεξαμενών πόσιμου νερού, στην καλλιέργεια πηγών ύδρευσης κλπ.
Με αυτό το συστηματικό έργο στην παρέμβαση και στον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού την τριετία 2016-2018 και με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την συνέχεια, ο Δήμος Μεγαλόπολης στον ευαίσθητο τομέα της ύδρευσης προσφέρει στους δημότες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης
Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here