Δήμος Μεγαλόπολης: Το έργο μας στον τομέα υποδομών ύδρευσης την περίοδο 2015-2018

0
172

Ο Δήμος Μεγαλόπολης την περίοδο 2015-2018 υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί σειρά έργων στα δίκτυα ύδρευσης με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας του πόσιμου νερού και της αναβάθμισης της ποιότητάς του.

Αναλυτικά τα έργα και οι παρεμβάσεις στα συστήματα ύδρευσης και στις υποδομές ύδρευσης έως τον Ιούλιο 2018 είναι τα εξής:

Α. Εγκατάσταση- συντήρηση και ενίσχυση δεξαμενών
1. Κατασκευή δεξαμενής Καρύταινας ( προϋπολογισμός= 72.000,00 € )
2. Προμήθεια φίλτρων δεξαμενής Ίσαρη ( προϋπολογισμός = 14.950,00 € )
3. Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα στη δεξαμένη Μαλλωτών
4. Συντήρηση δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κωτιλίου
5. Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενής – στεγανοποίηση παλαιάς δεξαμενής –συντήρηση δικτύου Ισιώματος Καρυών
6. Επισκευή και συντήρηση δεξαμενής Οικισμού Παλάτου Κωτιλίου
7. Αποπεράτωση εργασιών συντήρησης – υγρομόνωσης δεξαμενής Βελιγοστής
8. Συντήρηση 2ης δεξαμενής Δυρραχίου
9. Αποπεράτωση δεξαμενής Καρύταινας ( π. = 12.000,00 € )
10. Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών Ζώνης

Β. Κατασκευή- Συντήρηση και επέκταση δικτύων ύδρευσης
11. Εκσκαφή καναλιού – Συντήρηση πηγών Λυκαίου
12. Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση φραξίματος αγωγού στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Καρύταινας (προϋπολογισμός = 7.100,00 € )
13. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας (προϋπολογισμός = 7.100,00 € )
14. Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την πηγή Αγίου Δημητρίου προς την υδροσυλλογή στην περιοχή Μεγάλη Βρύση Γιανναίων
15. Επίχωση αγωγών ύδρευσης Ακόβου και Βελιγοστής (προϋπολογισμός = 12.300,00€ )
16. Τοποθέτηση νέων υδροστομίων (προϋπολογισμός = 6.590,00 € )
17. Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
18. Αποκατάσταση βλάβης και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πηγής Σαβαλά
19. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης
20. Αποκατάσταση βλαβών και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τμημάτων του κεντρικού εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Νέας Εκκλησούλας και Μαλλωτών
21. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος
22. Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της Καρύταινας
23. Τοποθέτηση βανών εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ζώνης
24. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αντλιοστασίων και Η/Μ εξοπλισμού Δ.Ε. Φαλαισίας
25. Συντήρηση στο δίκτυο ύδρευσης Λεονταρίου
26. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων φυσικής ροής Βουτσαρά (προϋπολογισμός=7.100,00€)
27. Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Ακόβου και Σκορτσινού
28. Αποκατάσταση βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Λεονταρίου, Σκορτσινού, Βουτσαρά, Καμάρας και Αναβρυτού
29. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Ισιώματος Καρυών
30. Επισκευή – συντήρηση στο κεντρικό εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πηγής Σαβαλά
31. Επέκταση νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης Μεγαλόπολης
32. Αντικατάσταση και επέκταση στο δίκτυο ύδρευσης του κοιμητηρίου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης ( προϋπολογισμός = 7.200,00 € )
33. Άρση επικινδυνότητας ,αποκατάσταση βλαβών και διασφάλιση της δημόσιας υγείας δικτύου ύδρευσης Μεγαλόπολης και Οικισμού Ορεστίου
34. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Ίσαρη
35. Άρση επικινδυνότητας , αποκατάσταση βλάβης και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τμήματος του κεντρικού δικτύου ύδρευσης στην πηγή του Οικισμού Πετροβουνίου στο Ίσαρη
36. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χιράδων
37. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Βάστα
38. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Καράτουλα
39. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Λυκοχίων
40. Επέκταση δικτύου ύδρευσης Πλάκας
41. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Χωρέμη
42. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Γέφυρας
43. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος
44. Τοποθέτηση βανών εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ζώνης
45. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Ζώνης
46. Αντικατάσταση τμήματος σωλήνων αγωγού ύδρευσης από φυσική πηγή Μάρκου προς Ατσίχολο
47. Αντικατάσταση επτά βανών ύδρευσης εντός Μαυριών
48. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας
49. Αντικατάσταση παροχών Οικισμού Ο.Ε.Κ. Λεονταρίου ( προϋπολογισμός = 6.900,00€ )
50. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου Λεονταρίου
51. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Βουτσαρά
52. Αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης και στο δίκτυο ύδρευσης Σκορτσινού
53. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αναβρυτού ( προϋπολογισμός = 12.000,00 € )
54. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δυρραχίου ( προϋπολογισμός = 15.000,00 € )
55. Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Κωτιλίου
56. Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης-δεξαμενής Παραδεισίων
57. Κατασκευή φρεατίου δικτύου ύδρευσης Οικισμού Στρογγυλού Κωτιλίου

Γ. Συντήρηση αντλιοστασίων
58. Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μεγαλόπολης ( προϋπολογισμός= 6.700,00 € )
59. Εξοπλισμός γεωτρήσεων και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων Μακρυσίου
60. Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Χράνων
61. Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων στις δεξαμενές Ακόβου
62. Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Ίσαρη
63. Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Παραδεισίων
64. Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκρομηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Φαλαισίας

Δ. Συστήματα χλωρίωσης
65. Προμήθεια ηλεκτρομαγνητικού επαγωγικού παροχόμετρου συστήματος χλωρίωσης Καρύταινας
66. Προμήθεια ανταλλακτικών χλωριωτών Ακόβου και Καρύταινας
67. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος χλωρίωσης Αναβρυτού
68. Προμήθεια ανταλλακτικών χλωριωτών
Ε.Υδατόπυργοι
69. Επισκευή – συντήρηση υδατόπυργου Βελιγοστής ( π.= 7.150,00 € )

ΣΤ. Καλλιέργεια πηγών
70. Καλλιέργεια πηγών Κουρουνιού ( π. = 12.200,00 € )
71. Συντήρηση και καθαρισμός φυσικής πηγής Λεπτινίου ( π. = 7.190,00 € )

Πολύ πρόσφατα ο Δήμος Μεγαλόπολης πέτυχε την ένταξη για έργα ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 979.600,00 € στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Με την υλοποίησή του τα επόμενα χρόνια θα επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης
Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here