Πρόσληψη 6 δασοφυλάκων στον Δήμο Μεγαλόπολης

0
425

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ύστερα από την υπ’ αριθ. 172/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με το υπ΄αριθμ πρωτ. 130023/20-06-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (01-07-2017 έως 30-09-2017), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΥΕ Δασοφυλάκων άτομα 6 3μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τζούβελη Θεώνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών (από 23/06/2017 έως 28/06/2017) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here