ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ50 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

50 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Στις 25 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ., θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο  Μεγαλόπολης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  σε τακτική συνεδρίαση,  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:

1.      Αίτηση του κ. Γεωργίου Ζαχαρόπουλου του Αλέξανδρου για τη μείωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης
      σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

2.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 311.646,38 € ένατης (θ΄) δόσης τακτικής χρηματικής επιχορήγησης  μηνός Σεπτεμβρίου των
      Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2011

3.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.100,00 € από πιστώσεις  ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της
      μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ Δήμου Μεγαλόπολης.

4.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.166,15 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ για το
      διάστημα από 02/07/2011 έως 01/09/2011.

5.      Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών (Γ΄ κατανομή
     έτους 2011) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
       Μεγαλόπολης.
  
6.      Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον καταγόμενο από την Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου
      Δήμου Μεγαλόπολης ποιητή Ηλία Σιμόπουλο.

7.      Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης  για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης  Οκτωβρίου.

8.      Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης  στη μνήμη του Αεροπόρου Γρ. Βαλκανά στην Τ.Κ.
      Χράνων Δήμου Μεγαλόπολης.

9.      Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη των 14 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση
      «Καταραχούλια» της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης.

10.  Χρηματική Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου Μεγαλόπολης.

11.  Διάθεση πίστωσης ποσού 86.716,25 € από πιστώσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση δράσεων του
      Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011. 

12.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δυτικής Ελλάδας και
      Ιονίου και του Δήμου Μεγαλόπολης για τη διάθεση υπαλλήλων για την υποστήριξη και την υποβοήθηση των στελεχών
      της Δ/νσης Υδάτων και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου στην εξέταση φακέλων,
      στοιχείων και διενέργεια αυτοψίας υποθέσεων για τη χορήγηση αδειοδοτήσεων και γνωμοδοτήσεων.

13.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
     Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Μεγαλόπολης – ΄Εμφαση στην
     Παλαιοντολογία και Εντοπισμό Απολιθωματοφόρων Θέσεων».

14.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την κατάργηση
     του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. ΄Ανω Καρυών» και την εκτέλεση του νέου έργου «Διαπλάτυνση δρόμου
    προς ΄Αγιο Δημήτριο Τ.Κ. ΄Ανω Καρυών» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου    Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

15.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την κατάργηση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βάστα» και την εκτέλεση του νέου έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Βάστα» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

16.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Τενέδου» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου προς ¨Ψηλό Αι Γιώργη¨ Τ.Κ. Καστανοχωρίου» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

18.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση δρόμου προς Αγία Σωτήρα και πηγές ύδρευσης Τ.Κ. Κουρουνιού» Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης. 

19.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Καστανοχωρίου» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

20.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Σούλου» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

21.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ.  Σκορτσινού» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

22.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Σουλαρίου» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

23.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Διευθέτηση – Καθαρισμός κοίτης του ¨Ξερίλα¨ ποταμού παραπλεύρως της γέφυρας Τ.Κ. Βελιγοστής» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

24.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εξασφάλιση πιστώσεων για την καταβολή δαπανών και την εξόφληση εκτελεσμένων  έργων  του Δήμου. 

25.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός παιδικών χαρών» Δήμου Μεγαλόπολης – Ανάκληση της  αριθμ. 400/2011 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.

26.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης της  εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Μεγαλόπολης στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο ¨Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης¨».

27.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Δοκιμαστική άντληση γεώτρησης Δ.Κ. Μεγαλόπολης¨».

28.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την ενίσχυση γραμμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης της οφειλόμενης προμήθειας λαμπτήρων συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δήμου Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

29.   Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης εκπόνησης της Μελέτης του έργου «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κ. Γιανναίων – Καμάρας» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.   

30.   Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκπόνηση της Μελέτης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός  αρδευτικού δικτύου Δυρραχίου» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρεμάτων Μεγαλόπολης» Δήμου Μεγαλόπολης.

32.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Διαπλατύνσεις δρόμων Τ.Δ. Μαραθούσσης» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.

33.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Μαλλωτών» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
34.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βάστα» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
35.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερική οδοποιία (διάνοιξη – συντήρηση δρόμων) Τ.Κ. Βάστα» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.   

36.  ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Μεγαλόπολης» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.   

37.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

38.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή και τοποθέτηση της προμήθειας υλικών (λίθοι λατομείου) για την αντιστήριξη και την προστασία γεφυριού Τ.Κ. Βελιγοστής.

39.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας και τοποθέτησης τεντών στο κοινοτικό κτίριο Τ.Κ. Θωκνίας.

40.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας και τοποθέτησης ¨κλωβού δισκοβολίας¨ στο ανοικτό Στάδιο Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011.

41.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και σπόρων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου.

42.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών χλωριωτών Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης.

43.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας χημικού υλικού (χλώριο κατάλληλο για πόσιμο νερό).

44.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης.

45.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας Σημαιών για την κάλυψη αναγκών  σημαιοστολισμού του Δήμου Μεγαλόπολης.

46.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την ενίσχυση πιστώσεων για την καταβολή τακτικών αποδοχών   και εργοδοτικών εισφορών προσωπικού του Δήμου.

47.  ΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης.

48.  Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος ιδιοκτησίας των κ.κ. Χρήστου Βρυώνη του Δημητρίου και Δημητρίου Βρυώνη του Παναγιώτη  σε κοινή χρήση  Τ.Κ. Νεοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης για διαπλάτυνση δημοτικής οδού.

49.  Προσκύρωση καταργημένης δημοτικής οδού στο Ο.Τ. 259 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης στις όμορες ιδιοκτησίες – Κοινή Αίτηση των κ.κ. Χριστοδουλάκου Θεοδώρας και Μαθέ Παναγιώτας.

50.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων δημοτικών ακινήτων  Τ.Κ. Δήμου Μεγαλόπολης για τη στέγαση των περιφερειακών ιατρείων.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,763ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,329ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ