ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ35 ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ!

35 ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ!

Στις 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ., θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης,  σε τακτική συνεδρίαση,  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:

1.      Συζήτηση της αίτησης της κας Φωτεινής Μαρκοπούλου σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υπεράσπιση υπαλλήλου του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Μεγαλόπολης.
2.      Αίτηση του κ. Σεραφείμ Τζώρτζη περί υδροδότησης οικίας του εκτός ορίων Τ.Κ. Μακρυσίου.
3.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 311.646,38 € όγδοης  (η΄) δόσης τακτικής χρηματικής επιχορήγησης  μηνός Αυγούστου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2011.
4.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.774,00 €  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

5.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 27.903,00 €  Τελών Διαφήμισης του Υπουργείου Εσωτερικών.

6.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 15.127,00 €  Φόρου Ζύθου του Υπουργείου Εσωτερικών.

7.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθοδοσίας μετατασσόμενων υπαλλήλων από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ.

8.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 240.546,00 € 1η κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
9.      ΄Εγκριση προτεινόμενων θέσεων για την ΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης Πελοποννήσου εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Μεγαλόπολης.

10.  Χρηματική Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου Μεγαλόπολης.

11.  Κατανομή πιστώσεων α) ποσού 36.903,69 € (Α΄ κατανομή έτους 2011) και β) ποσού 36.903,69 € (Β΄ κατανομή έτους 2011) από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2011- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011.

12.  Διάθεση της πίστωσης του ποσού των 83.274,90 € του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011.

13.  Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοτικών δρόμων – Τεχνικά Τ.Κ. Καστανοχωρίου» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

14.  Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κάτω Καρυών» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

15.  Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ραψομμάτη»Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

16.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την κατάργηση γραμμένου έργου και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον παλαιού Τυροκομείου Τ.Κ. Κωτιλίου» Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
17.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την αλλαγή τίτλου έργου και την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Σούλου» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

18.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

19.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Μακρυσίου» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

20.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ. Βελιγοστής» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

21.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Τ.Κ.  Χιράδων» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

22.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Χράνων».

23.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εντύπων.

24.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας υλικών συντήρησης πολυμηχανήματος (ΦΑΧ – Φωτοτυπικό) του Δήμου.

25.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας υλικών συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.

26.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας υλικών (χημικού ρύθμισης PH και ταμπλετών χλωρίου) για τη λειτουργία της Πισίνας Εκμάθησης Κολύμβησης Μεγαλόπολης.

27.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού (ποδήλατα & ηλεκτροκίνητα οχήματα) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

28.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου (μηχανές γκαζόν, αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικών μηχανημάτων κ.ά).

29.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης  του  αυτοκινήτου -Λεωφορείου με αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9908 του Δήμου Μεγαλόπολης.

30.  Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας σωλήνων ύδρευσης και λοιπών υλικών για την τοποθέτηση υπέργειου δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου.

31.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ενός ζεύγους μπασκετών για το κλειστό Στάδιο Δήμου Μεγαλόπολης.

32.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας τεντών στεγάστρου Λαϊκής Αγοράς.

33.  ΄Εγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου στην ηλεκτροδότηση (τοποθέτηση τριφασικής παροχής)  του αντλιοστασίου Λυμάτων.

34.  ΄Εγκριση δαπάνης για διαφημιστική προβολή του Δήμου Μεγαλόπολης στο περιοδικό Έπαθλο.

35.  Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης.
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,829ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,358ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια