3 ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ Β΄ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

0
39

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Υπηρεσία: ΑΗΣΜ Β΄

Εδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ειδικότητα: Εργάτης (ΥΕ)

Διάρκεια σύμβασης: 60 ημερομίσθια

Αριθμός ατόμων: 3

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν μέχρι 19.08.2011 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :

1. Εντοπιότητα

2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.

3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος,
αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).

4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες του Δ/Ο Τομέα και θα απασχοληθούν αποκλειστικά για την καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων του Σταθμού .

Λ. Λαμπρόπουλος
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγ/λης Β’

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here