ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2 συνεχόμενα Δημοτικά Συμβούλια την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε στον Δήμο Μεγαλόπολη.
Τα θέματα προς συζήτηση είναι πολλά και έτσι αποφασίστηκε να γίνουν 2 συμβούλια!Δείτε τα θέματα παρακάτω από την σχετική ανακοίνωση.ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23 ΜΑΙΟΥ
 
Σας ενημερώνουμε ότι :     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., , προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:    
1.    Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».2.     Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού (ναυαγοσώστη) με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση της εποχικής και πρόσκαιρης ανάγκης λειτουργίας της πισίνας εκμάθησης κολύμβησης Δήμου Μεγαλόπολης.   3.    Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας  στην Τ.Κ. Ακόβου.4.     Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης στο Κάστρο της ΄Ανω Καμάρας.5.    Αποδοχή της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας ¨08- Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου¨ του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», συνολικού π/σμού 2.020.000,00 €.6.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ποταμιάς» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.7.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών Αντλιοστασίων & Δεξαμενών Δήμου Μεγαλόπολης».8.    Αναμόρφωση του  Π/σμού οικ. έτους 2012 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην πλατεία Μητροπολίτη Ευσταθίου».9.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση έργων συντήρησης αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Δήμου Μεγαλόπολης.10.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την κατάργηση του έργου «Επέκταση Δικτύου ύδρευσης» σε «Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου» στον Οικισμό Πετροβουνίου Τ.Κ. ΄Ισαρη.11.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την ενίσχυση του π/σμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρου Οικ. Πετροβουνίου Τ.Κ. ΄Ισαρη»  και την εκτέλεση του νέου έργου «Ανάπλαση πλατείας  Οικ. Πετροβουνίου Τ.Κ. ΄Ισαρη».12.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός υποδομών δεξαμενής ύδρευσης ¨Πετρινοβούνι¨ Τ.Κ. Πετρίνας».13.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.14.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012  για την  εκτέλεση της εργασίας «Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος οικισμού Παλαιοκάστρου Τ.Κ. Σαρακινίου».15.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012  για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικού δικτύου στις Τ.Κ. ΄Ανω Καρυών, Κάτω Καρυών, Θωκνίας και Τριποτάμου».16.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την  εκπόνηση της Μελέτης «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης και σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου: ¨Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου και Μουσείου στο Τ.Δ. Ισώματος Καρυών¨».17.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου του Δήμου Μεγαλόπολης».18.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Λύκαιο – Νέδα».19.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΜΕΛΑ».20.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (μανδρότοιχοι) Τ.Κ. ΄Ισαρη Δήμου Μεγαλόπολης».21.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (μαντρότοιχοι) Τ.Κ. ΄Ισαρη Δήμου Μεγαλόπολης».22.    Παράτασ] ]>

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΚΥΡΙΟΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26-27-28-29)
  ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΜΑΛΗ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ .ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΑ ΦΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.(ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΑΖΕΛΙΝΗ )

 2. ΚΥΡΙΟΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26-27-28-29)
  ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΜΑΛΗ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ .ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΑ ΦΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.(ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΑΖΕΛΙΝΗ )

 3. ΚΥΡΙΟΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26-27-28-29)
  ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΜΑΛΗ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ .ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΑ ΦΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.(ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΑΖΕΛΙΝΗ )

 4. ΚΥΡΙΟΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26-27-28-29)
  ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΜΑΛΗ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ .ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΑ ΦΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.(ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΑΖΕΛΙΝΗ )

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,763ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,329ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ