2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄

0
27

ΔΕΘ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’
ΑΡ./ΗΜ.: ΑΗΣΜ Β΄/Φ.812.4/3551/11.11.2011
Πληροφορίες :Μ. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο : 27910/25151
E-mail: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ)

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Υπηρεσία
Εδρα
Υπηρεσίας
ΕιδικότηταΔιάρκεια
Σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
ΑΗΣΜ Β΄ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕργάτης (ΥΕ)60 ημερομίσθια
2

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν μέχρι 18.11.2011 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1. Εντοπιότητα
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι, οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες του Δ/Ο Τομέα και θα απασχοληθούν αποκλειστικά για την καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων του Σταθμού .

 
 
Λ. Λαμπρόπουλος
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγ/λης Β’

Τ.Θ. 3230, 222 00 Μεγαλόπολη, Τηλ.: 27910 25157-9, Fax: 27910 25160, www.dei.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here