ΑρχικήΑΡΘΡΑ«Φύλλο και φτερό» οι μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές...

«Φύλλο και φτερό» οι μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές – Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποεπένδυσης

Για τη Μεγαλόπολη το μεγαλύτερο και ανυπέρβλητο από πολιτική άποψη πρόβλημα είναι το εργασιακό κόστος των περίπου 1.300 εργαζομένων.

Οι υποψήφιοι επενδυτές διαπιστώνουν ότι ο ανταγωνισμός με τη ΔΕΗ θα είναι επί της ουσίας άνισος, αφού είναι σχεδόν αδύνατον να προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα σε μεγάλους καταναλωτές

Χωρίς να έχει εγκριθεί ακόμη γραπτώς από την Κομισιόν το αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών, η ΔΕΗ συνεχίζει τις συζητήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει κατ’ αρχήν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και βεβαίως τίμημα που να είναι αποδεκτό.

Οι υποψήφιοι επενδυτές και κυρίως οι Κινέζοι της CHN Energy που συμμετέχει στο διαγωνισμό σε συνεργασία με τον όμιλο Κοπελούζου και οι Τσέχοι της Seven Energy που συνεργάζονται με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παραμένουν ενεργοί στη διαδικασία και ζητούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τις δυο υπό πώληση εταιρίες τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Η ΔΕΗ, όπως έγραψε χθες (27/9) το WorldEnergyNews, στην έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία για τις δυο εταιρίες, αλλά όπως φαίνεται οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένουν μεγαλύτερη ανάλυση.

Παράλληλα θέτουν θέμα βιωσιμότητας των υπό πώληση εταιριών με δεδομένο ότι αυτές παρουσιάζουν ζημίες μετά από φόρους ύψους 332,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, κάτι που όπως φαίνεται οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας των δυο εταιριών κατά 240 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αποτίμησης που έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Σε ότι αφορά το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών η οποία λήγει στις 18 Οκτωβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει ακόμη επισήμως αποδεκτό από την Κομισιόν, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα δοθεί ο ένας μήνας που ζητείται.

Τα αντικίνητρα

Πάντως παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ της ΔΕΗ και των υποψήφιων επενδυτών, εκτιμούν ότι ο ένας μήνας παράταση δεν θα είναι επαρκής και ότι οι συζητήσεις θα συνεχίζονται όσο οι επενδυτές θα θέτουν όρους και η ΔΕΗ θα επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα αποδεκτό τίμημα. 
Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο γνωστό πλέον θέμα των τιμών των ρύπων, το κόστος των οποίων δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται ακόμη και εάν εγκριθούν τα περίφημα πλέον λιγνιτικά ΑΔΙ.
Πόσο μάλλον αν από τα λιγνιτικά ΑΔΙ επωφελείται και η ίδια η ΔΕΗ, την οποία δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν οι ιδιωτικές λιγνιτικές μονάδες αφού πουλάει ρεύμα στην αγορά από μίγμα καύσιμου και χαμηλό αποτύπωμα CO2. 
Με βάση αυτά τα δεδομένα οι υποψήφιοι επενδυτές διαπιστώνουν ότι εφόσον αγοράσουν τη Μεγαλόπολη ή τη Μελίτη δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ μιας και δεν θα μπορούν να προσφέρουν φθηνότερο ρεύμα σε μεγάλους καταναλωτές, όπως η βιομηχανία μέσω διμερών συμβολαίων.
Πέραν του θέματος των ρύπων, οι υποψήφιοι επενδυτές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος αλλά και τη διαθεσιμότητα του καυσίμου ειδικά σε ότι αφορά τη Μελίτη, ενώ για τη Μεγαλόπολη το μεγαλύτερο και ανυπέρβλητο από πολιτική άποψη πρόβλημα είναι το εργασιακό κόστος των περίπου 1.300 εργαζομένων.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017

Σε περίπου 22 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων CO2 για τις υπό πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα.
Αυτό προκύπτει από την έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης στην οποία υπάρχει αναλυτική και ξεχωριστή καταγραφή των αποτελεσμάτων των δυο εταιριών «Μελίτη» και «Μεγαλόπολη». Σύμφωνα με αυτή, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων CO2 ανήλθε σε 21,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 16,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των ρύπων πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ εκπέμπουν πλέον περίπου 30 εκατ. τόνους CO2 σε ετήσια βάση. .
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ οι αμοιβές προσωπικού ήταν αυξημένες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,3 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές για τις υπό πώληση εταιρίες ανέρχονται σε 332,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς στο λογιστικό αποτέλεσμα μέτρησε και η απομείωση της αξίας λόγω πωλησης, ύψους 240 εκατ ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού της Μελίτης ανέρχεται σε 279,1 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης σε 192,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του παθητικού (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) για τη Μελίτη είναι 11,9 εκατ. ευρώ και για τη Μεγαλόπολη 132,4 εκατ. ευρώ.

Τέλος τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Μελίτης είναι 167,2 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης 60,4 εκατ. ευρώ.      

Υψηλότερη αξία με ΑΔΙ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ με βάση τα ΔΠΧΑ 5, προχώρησε με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2018 στην αποτίμηση της αξίας της συμμετοχής της στις δύο εταιρίες με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Σύμφωνα με την αποτίμηση αυτή που έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή προέκυψε συνολικό ποσό απομείωσης ύψους 240,6 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα όπως αναφέρεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων αλλά και στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης κ. Παναγιωτάκη οι ταμειακές ροές που χρησιμοποιήθηκαν στην αποτίμηση δεν περιλαμβάνουν έσοδα από ΑΔΙ, τα οποία εάν υφίσταντο από τα μέσα του 2019 και τιμή 39.000 ευρώ/MW, τότε η αξία των δυο εταιριών θα ήταν σημαντικά υψηλότερη κατά το ποσό των 142,6 εκατ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι η διοίκηση της ΔΕΗ μέσω των αναφορών αυτών και με δεδομένο ότι τα ΑΔΙ δεν πρόκειται να εγκριθούν πριν από την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων επενδυτών, επιδιώκει να λάβει προσφορές με ρήτρα ΑΔΙ δηλαδή να κατατεθούν δυο τιμήματα με ή χωρίς τα ΑΔΙ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποεπένδυσης

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει εξάλλου η αναφορά που περιλαμβάνεται στους μελλοντικούς ενδεχόμενους κινδύνους για τη ΔΕΗ στο να υποχρεωθεί σε περεταίρω αποεπένδυση λιγνιτικών ή άλλων μονάδων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έκθεση «δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα υποχρεωθεί η ΔΕΗ να προχωρήσει σε περαιτέρω αποεπενδύσεις λιγνιτικής (ή άλλης) ισχύος παραγωγής στο μέλλον, προκειμένου να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να μειώσει το μερίδιο αγοράς της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».

Τέλος σε ότι αφορά το ζήτημα των ρύπων πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ εκπέμπουν πλέον περίπου 30 εκατ. τόνους CO2 σε ετήσια βάση (εκ των οποίων περίπου 6 εκατ. τόνοι αφορούν τις υπό πώληση μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας).
Οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών επηρεάζουν τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΗ και όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο αύξησης της τιμής του CO2, συνδέεται με τη δυνατότητά της να ενσωματώνει τις αυξήσεις αυτές στα τιμολόγιά της.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών, ενδέχεται (άμεσα ή έμμεσα) να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της ΔΕΗ, δεδομένου ότι η μεταβολή της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών επηρεάζει μόνον τα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης.

από το worldenergynews.gr

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια