Φιλολογικό Οικοδιδασκαλίο “Η Ευμάθεια”

Ανακοίνωση Θερινών Τμημάτων του σύγχρονου Φιλολογικού Οικοδιδασκαλίου «η Ευμάθεια»

Το φιλολογικό Οικοδιδασκαλείο «η Ευμάθεια» ανακοινώνει την έναρξη θερινών τμημάτων προετοιμασίας για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄ Λυκείου την επόμενη Ακαδημαϊκή περίοδο, όσο και για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.

Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για την Γ’ Λυκείου ορίζεται η 31/07/2018.
Η αντίστοιχη ημερομηνία για τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου η 9/08/2018, όπου σε 4 περίπου εβδομάδες της θερινής περιόδου καλύπτονται τυχούσες εκπαιδευτικές αδυναμίες της προηγούμενης τάξης και δίνεται βάση σε σημεία της ύλης, που είναι απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά.

Λυκαίου 29, Μεγαλόπολη (δίπλα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο).
Τηλ.: 6937765544