Υποβολή αιτήματος του Δήμου Μεγαλόπολης για την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

0
134

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης σε έκτακτη συνεδρίαση του αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να καταθέσει πρόταση για την εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση : με την απόφαση αυτή εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμου Μεγαλόπολης σε προσωπικό, για μετάταξη/μεταφορά στο Δήμο Μεγαλόπολης (φορέας υποδοχής) αναγκαίου προσωπικού συνολικά τεσσάρων (4) υπαλλήλων, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Ένα (1) άτομο, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Ένα (1) άτομο, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ́Εργου
Ένα (1) άτομο, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών
Ένα (1) άτομο, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών.

Η μετάταξη/μεταφορά στο Δήμο Μεγαλόπολης (φορέας υποδοχής) του ως άνω αναφερόμενου προσωπικού των τεσσάρων (4) υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, επειδή στο Δήμο Μεγαλόπολης τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και λόγω της παύσης των προσλήψεων

Δείτε την σχετική απόφαση…

 

Δήμος Μεγαλόπολης για την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here