Kafeneio.gr- Banner 728x180
ΑρχικήΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΤρεις ομάδες 15 κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε Δυτ. Μακεδονία και...

Τρεις ομάδες 15 κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε Δυτ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Δεκαπέντε εξειδικευμένα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων περιέχει το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τα κίνητρα κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες:

1. Κίνητρα προσέλκυσης νέας παραγωγικής διαδικασίας: επιχορήγηση για νέα επένδυση, φοροαπαλλαγή, φοροελαφρύνσεις, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, απαλλαγή τελών, δάνεια με ευνοϊκούς όρους και εγγυήσεις.

2. Κίνητρα διατήρησης της υφιστάμενης λειτουργίας: επιχορήγησης για αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής λειτουργίας, επιδότηση δανειακών υποχρεώσεων, επιδότηση μισθολογικού κόστους, συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια και δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

3. Κίνητρα για την υποστήριξη φυσικών προσώπων: απομείωση φόρου εισοδήματος, επιδότηση, στεγαστικού δανείου και ενίσχυση των προβλεπόμενων επιδομάτων και προγραμμάτων κατάρτισης.

Ως προς το ύψος των κινήτρων μέχρι την 1/1/22 ισχύουν τα υφιστάμενα όρια ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόταση για αύξηση των ορίων αυτών προκειμένου να την καταθέσει προς έγκριση στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.

Ενίσχυση έως 60-80% για Κοζάνη, Φλώρινα και Μεγαλόπολη

Η πρόταση αυτή προβλέπει για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης και ως προς τα κίνητρα αφορούν την υλοποίηση νέας επένδυσης το συνολικό ύψος ενίσχυσης να προσαυξηθεί σημαντικά και να υπάρχει ένα “premium”, που ανάλογα με το είδος επένδυσης και το μέγεθος του επενδυτικού κενού να φτάνει το 60% στις μεγάλες επιχειρήσεις, το 70% στις μεσαίες και το 80% στις μικρές.

Για τις λοιπές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η πρόταση είναι να προβλεφθεί μέγιστη ενίσχυση της τάξεως του 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για μεσαίες και 60% για μικρές. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι στα 5 εκατ. ευρώ για κάθε επιχείρηση στα 10 εκατ. ευρώ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων στα 20 εκατ. ευρώ.

Ως προς τη συμβατότητα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, τα κίνητρα διακρίνονται σε συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί κάποιος ειδικός χειρισμός, κατ αρχήν συμβατά, για τα οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί σχετική γνωστοποίηση και μη συμβατά που χρήζουν έγκρισης μετά από στην δημιουργία και κοινοποίηση στην ΕΕ ενός ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης. Το εγχείρημα της μετάβασης από το λιγνίτη σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο θα στηριχθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 5 δις. ευρώ μαζί με τη μόχλευση, ενώ το «ζεστό» χρήμα είναι 2 δις. ευρώ.

Φορέας υλοποίησης του ΣΔΑΜ η «Μετάβαση Α.Ε»

Ενας νέος εξειδικευμένος φορέας με την επωνυμία «Μετάβαση Α.Ε» που δημιουργείται μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εγνατίας Οδού ΑΕ και ο οποίος θα είναι διοικητικά αυτοτελής και οικονομικά αυτόνομος και θα τελεί κατά την έννοια του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου έργων ΕΣΠΑ, θα «τρέξει» το Σχέδιο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
Το επικαιροποιημένο σχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή περιλαμβάνει επίσης τέσσερα ακόμη επενδυτικά σχέδια πέραν των εμβληματικών 16 που είχαν αποτυπωθεί στο αρχικό. Ειδικότερα στο κομμάτι των ιδιωτικών επενδύσεων, πέραν των εμβληματικών, αναφέρονται:

-Επένδυση άνω των 5 εκατ. ευρώ από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής τμημάτων ή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

-Επενδύσεις για την κατασκευή μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (εκτιμώμενη επένδυση 44 εκατ. ευρώ με τη δημιουργία έως 100 άμεσων θέσεων κατά τη λειτουργία).

Μονάδα συσκευασίας και μεταποίησης φρούτων και λαχανικών (εκτιμώμενη επένδυση 13 εκατ. ευρώ με τη δημιουργία έως 75 άμεσες θέσεις κατά τη λειτουργία)

-Κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Βασικά προαπαιτούμενα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή των βασικών προαπαιτουμένων για την υλοποίηση του masterplan. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η ταχεία υλοποίηση του ΣΔΑΜ περιλαμβάνει βασικά προαπαιτούμενα, όπως:

1.Οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση δέσμης κινήτρων με έμφαση στις επηρεαζόμενες περιοχές,

2.Εκκίνηση εργασιών χωροθέτησης και εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων,

3. Αποκατάσταση των εδαφών και άμεση εκκίνηση των εργασιών,

4.Στρατηγικό σχέδιο επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού,

5.Εξασφάλιση χρηματοδότησης και οριστική κατανομής κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης,

6. Ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων στις επηρεαζόμενες περιοχές,

7. Απλούστευση και επίσπευση αδειοδοτικής διαδικασίας

Στα 743 εκατ. η συνδρομή της Ε.Ε.

Ως προς τις εκτιμήσεις για τα κονδύλια που μας αναλογούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους, αποσαφηνίζονται ως εξής από την ανάλυση που έκανε στη Βουλή χθες ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Απολιγνιτοποίησης κ. Κωστής Μουσουρούλης.

Η αναμενόμενη συνδρομή από την Ε.Ε. όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο ΕΣΠΑ 2021-2027, ανέρχεται σε 743.108.456 ευρώ, ως εξής: 281.000.000 από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και 462.108.456 από μόχλευση πόρων ΕΚΤ+ και ΕΤΠΑ με πολλαπλασιαστή 1,64.

Περαιτέρω στήριξη θα παρέχεται από το νέο Χρηματοδοτικό Προσωρινό Μέσο Ανάκαμψης, Next Generation EU (NGEU) και ειδικότερα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility/ RRF) και την πρωτοβουλία REACT-EU. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ποσό για την Ελλάδα που θα προέλθει από τους επιπλέον πόρους NGEU για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 430 και 480 εκ ευρώ.

από το worldenergynews.gr

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,835ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,361ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια