Το Νομοσχέδιο για τη πώληση των μονάδων ΔΕΗ είναι γεμάτο αρνητικές εκπλήξεις για εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες

Το Καφενείο της Μεγαλόπολης παρουσιάζει όλα τα άρθρα του Νομοσχεδίου που την Παρασκευή μπαίνει στην Βουλή

0
145

Δημοσιεύσαμε πριν μερικές μέρες 4 βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ. Το νομοσχέδιο είναι πλέον έτοιμο και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να μπεί προς ψήφιση στην Βουλή.

Το Καφενείο της Μεγαλόπολης σας παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά ακόμα μερικές λεπτομέρειες που δείχνουν δυστυχώς ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι πολύ χειρότερο από αυτό που περιμέναμε και κρύβει πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα λοιπόν με αποκλεισιτκές πληροφορίες του Καφενείου της Μεγαλόπολης, το νομοσχέδιο έχει τελικά 9 άρθρα.

Ο τίτλος του είναι «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη καιτο περαι τέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»

Στο πρώτο άρθρο υπάρχει η ανάλυση για την απόσχιση από την ΔΕΗ και την δημιουργία των δύο λιγνιτικών κλάδων της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης  σε δύο νέες εταιρίες.

Πιο αναλυτικά το νομοσχέδιο αναφέρει:

 Συστήνονται  δύο νέες από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, ανώνυμες εταιρείες με μοναδικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε. και με κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη.

Η αποεπένδυση πραγματοποιείται με απόσχιση και εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. μετά των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. επί ορισμένων  κοιτασμάτων λιγνίτη καθώς και λοιπών συναφών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού ως ξεχωριστών κλάδων σε κάθε μια από  τις δύο νέες εταιρείες και ολοκληρώνεται με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών σε προτιμητέους επενδυτές που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας

Ειδικότερα, στην πρώτη εταιρεία η ΔΕΗ Α.Ε. εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή όπου έχουν χωροθετηθεί δημόσια λιγνιτικά κοιτάσματα και στη δεύτερη εταιρεία εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στις 2 νέες  εταιρείες περιλαμβάνονται :

Μελίτη

 Η μονάδα 1 του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 1), ονομαστικής ισχύος 330 MW,   η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 2ης μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 2), ονομαστικής ισχύος 450 MW,     τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μελίτη Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή , δηλαδή  των λιγνιτικών κοιτασμάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εκτάσεων κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του Κλειδιού που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,   το γήπεδο του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθεσης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης,   το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μελίτης,   το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Μελίτης,   το σύνολο των λιγνιτικών αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Μελίτης,    το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που αφορούν και σχετίζονται με τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του ΑΗΣ Μελίτης.

Μεγαλόπολη    

Ο ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης με τη λειτουργούσα μονάδα  3  (Μεγαλόπολη 3), ονομαστικής ισχύος 300 MW,    η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής  4 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 4) ονομαστικής ισχύος 300 MW,   το γήπεδο του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,        το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,       το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,     το σύνολο των  αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,      το τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που εξυπηρετούν από κοινού τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολη 4 και Μεγαλόπολη 5 και αφορούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, τα οποία δύναται να διαχωριστούν και κρίνονται απαραίτητα για την αυτόνομη λειτουργία της νέας εταιρείας κατά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης απόσχισης.  Για το τμήμα ή τα τμήματα των ως άνω κοινών κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που δεν δύναται να διαχωριστούν θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρείας . Σκοπός των συμβάσεων αυτών θα αποτελεί η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας Μεγαλόπολη 4, η οποία εισφέρεται στη νέα εταιρεία και της μονάδας Μεγαλόπολη 5, η οποία παραμένει στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε..

Δίνονται επίσης  το τμήμα ή τα τμήματα του γηπέδου του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που αντιστοιχούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4 καθώς και αυτά που αφορούν στο τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία ,      το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4,     το σύνολο των  αποθεμάτων που αφορούν τη μονάδα 4 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης,  τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε.  των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας  καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εδαφών κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. ή του Δημοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,     το δικαίωμα χρήσης του χώρου απόθεσης στερεών παραπροϊόντων που βρίσκεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης,       το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων εκτάσεων γης,       το σύνολο του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των έργων πολιτικού μηχανικού και ειδικών κατασκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και οχημάτων και εξοπλισμού γραφείου και πληροφορικής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης,      το σύνολο των  αποθεμάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, και  το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας, θα περιγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και τη λογιστική κατάσταση απόσχισης και λογίζεται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε.

Ειδικότερα, ο μεν πρώτος λογίζεται ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης και ο δεύτερος ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Στο Άρθρο 2 περιγράφεται η διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων . Θα γράφει το νομοσχέδιο ότι  μέχρι την 31η Μαΐου 2018 συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. για να εγκρίνει τους όρους των πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης καθώς και λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες δημοσιεύσεις των πράξεων αυτών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

 

Από την ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων και εισφοράς στις δύο νέες εταιρείες, αυτές υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στους εργαζομένους στους εισφερόμενους κλάδους με συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν μεν στη σχετική πράξη απόσχισης και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης του κάθε κλάδου και οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας τους με τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά το διάστημα μεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Όρων Απόσχισης και της ολοκλήρωσης της απόσχισης κάθε κλάδου. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται η κάθε νέα εταιρεία ως καθολική διάδοχος.

Στο Άρθρο 3 υπάρχει το Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών, των οποίων θα καταστεί δικαιούχος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιμητέοι επενδυτές στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρήση λιγνίτη.

Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από την ΔΕΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παρ. 2 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού, εφόσον κατά την τεκμηριωμένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγείρονται ζητήματα ευστάθειας, περιλαμβανομένων ζητημάτων συμφόρησης και ασφάλειας του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο.

Εδώ Βλέπουμε ότι μπαίνει στο νόμο η απαγόρευση στην ΔΕΗ να λειτουργεί την νέα μονάδα φυσικού αερίουσ την Μεγαλόπολη , πάνω από 500 MW, μέχρι να γίνει η νέα γραμμή 400KV. Έτσι διασφαλίζονται οι επίδοξοι αγοραστές οτι η η 3 και η 4 μονάδα θα μπορούν να δουλεύουν στο μέγιστο φορτίο τους.

Στο Άρθρο 4 υπάρχουν τα κρίσιμα σημεία για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδουςκαι επίσης γίνεται αναφορά τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που θα “περισσεύουν”

Πολύ γενικά στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι απολύσεις για 6 χρόνια αλλά δυστυχώς αναφέρεται πολύ συγκεριμένα ότι μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των μετοχών τότε οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν θα τελούν υπο καθεστώς νέου κανονισμού με ότι αυτό συνεπάγεται.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο αναφέρει: Όλα τα εργασιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας στους κλάδους που αποσχίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μεταβιβάζονται, όπως έχουν διαμορφωθεί και υφίστανται κατά την ημερομηνία απόσχισης, στην αντίστοιχη νέα ανώνυμη εταιρεία, στην οποία εισφέρεται ο κάθε κλάδος. Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται με τους ίδιους όρους και στους ίδιους κλάδους του Ε.Φ.Κ.Α., ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών.

Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης με σκοπό την εκ νέου πρόσληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενου προσωπικού στις δύο (2) νέες εταιρείες τα πρώτα δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 προκειμένου να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.

Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ημερομηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες,  μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή  να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός του μετακινούμενου προσωπικού ή τέλος  να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

 Το άρθρο 5 περιγράφει θέματα για την ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών

Το άρθρο 6 έχει σαν θέμα την εισφορά δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στις νέες εταιρείες

Στο άρθρο 7 υπάρχει η ρύθμιση για την κατάργηση του Λιγνιτόσημου και την αντικαταστάση του με το ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη. Συγκεκριμένα αναφέρεται: Επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,20 Ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης του τέλους της παρ. 1 στις ανωτέρω Περιφέρειες, η διαδικασία αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, όπως ιδίως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των οικείων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη για οποιονδήποτε λόγο και συνέχισης της εκμετάλλευσης ή της κατοχής των σχετικών λιγνιτοφόρων περιοχών.

Σε αυτό το άρθρο βλέπουμε ότι η διαχείριση του νέου αυτού πόρου θα γίνεται πλέον 100% από τις Περιφέρειες και όχι όπως μέχρι σήμερα  γινόταν , δηλαδή 50% από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 50% από την Δήμο Μεγαλόπολης. Συν το γεγονός ότι το νέο τέλος υπολογίζεται αν δίνει μικρότερα ποσά από ότι το λιγνιτόσημο.

Το Άρθρο 8 αναφέρεται σε καταργούμενες διατάξεις και τέλος το άρθρο 9 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του νόμου.

Σας περιγράφουμε όσο πιο αναλυτικά μπορούμε όαλ τα σημεία του νομοσχεδίου , μετά από πληροφορίες που έχουμε. Αυτό θα είναι το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί την Παρασκευή στην Βουλή. Παρόλο που δεν το βλέπουμε δυνατόν αν γίνεται , ελπίζουμε να υπα΄ρξουν διορθώσεις και να μην προχωρήσει έτσι. Το Νομοσχέδιο αυτό πέρα και από την γενική κατακραυγή των εργαζομένων , των αυτοδιοικήσεων και των τοπικών φορέων, είναι δυστυχώς γεμάτο αρνητικές εκπλήξεις για εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες.

 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here