ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης  2791022222 – 2791024122

ΕΚΑΒ Τρίπολης 166 – 2710243686

Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης   2791022974-5

Πυροσβεστική Υπηρεσία  2791025111 – 2791022199

Δημαρχείο Μεγαλόπολης

Τηλεφωνικό Κέντρο :  τηλ.  2791360200 fax: 2791024542

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου: 2791360323 – 2791360306

Γραφείο Αντιδημάρχων:  2791360323 – 2791360353

Διοικητικές Υπηρεσίες:  2791360315

Πρωτόκολλο: τηλ. 2791360313 – fax: 2791023452

Δημοτολόγιο: τηλ. 2791360328 – fax: 2791022265

Ληξειαρχεία

Μεγαλόπολης   2791360306

Φαλαισίας  2791360326

Γόρτυνος  2791360354

Κ.Ε.Π.

Μεγαλόπολης  2791021041

Λεονταρίου  2791061723

Καρύταινας  2791031214

Δημόσιες Υπηρεσίες Μεγαλόπολης

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 2791027099

Ελληνικά Ταχυδρομεία 2791022264

Ειρηνοδικείο 2791022186

Δασαρχείο – Δασονομείο  2791022268

ΔΕΗ

ΑΗΣ Α΄ ( μονάδες 1,2 & 3)  2791022151-2791022152

ΑΗΣ Β΄ (μονάδες 4 & 5)    2791025157

Λ.Κ.Μ.   (ορυχείο) 2791025045