ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΤακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης στις 25 Οκτωβρίου.

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης στις 25 Οκτωβρίου.

ΘΕΜΑ 1: Προσκύρωση καταργημένης δημοτικής οδού στο Ο.Τ. 259 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης στις όμορες ιδιοκτησίες – Κοινή Αίτηση των κ.κ. Χριστοδουλάκου Θεοδώρας και Μαθέ Παναγιώτας. .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης είπε τα εξής:
Στο Ο.Τ. 259 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης, μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών Χριστοδουλάκου Θεοδώρας και Μαθέ Παναγιώτας, υπάρχει δημοτική οδός για την οποία οι ανωτέρω έχουν καταθέσει στον Δήμο αίτηση προσκύρωσης, ώστε να προσαρτηθεί στις ιδιοκτησίες τους.
Εφόσον έχουν ελεγθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δεν εμπλέκεται άλλος ενδιαφερόμενος, ως εκ τούτου προτείνω την έγκριση της προσκύρωσης της ανωτέρω Δημοτικής Οδού.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη τα όσα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος και τις σχετικές διατάξεις, ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι – Ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως έχει, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

ΘΕΜΑ 2: Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Μεγαλόπολης.

Το ανωτέρω θέμα ετέθη για συζήτηση ως εκτός ημερησίας διάταξης και αφού μπήκε σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίθηκε η συζήτησή του κατά την παρούσα συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε τα εξής:
Είναι ανάγκη να γίνει καταγραφή των οριογραμμών των ρεμάτων στην πόλη της Μεγαλόπολης, διότι οποιαδήποτε επέκταση ή τροποποίηση του σχεδίου πόλεως δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την μελέτη καταγραφής των οριογραμμών των ρεμάτων της πόλης της Μεγαλόπολης.
Βασική μέριμνα των πολεοδόμων κατά τη σύνταξη των πολεοδομικών μελετών, ήταν πάντα η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των επιφανειακών υδάτων που εκδηλώνονταν με τη μορφή ποταμών, ρεμάτων και ρυακιών διαμέσου του σχεδίου πόλεως. Αν και μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος (25-04-2002) του νόμου 3010/2002 η απαίτηση αυτή πήγαζε από το πνεύμα του ισχύοντος μέχρι εκείνη τη στιγμή νομοθετικού πλαισίου για την προστασία το περιβάλλοντος (νόμοι 880/2979 και 1650/1986), εντούτοις ακόμα και πριν από το νόμο αυτό, υπήρχαν διάφορες διατάξεις που προέτρεπαν τους πολεοδόμους στο να μεριμνήσουν για το υδατικό δυναμικό της περιοχής του σχεδίου πόλεως.
Μετά την 25-04-2002, οι διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος έλαβαν συγκεκριμένη μορφή, αφού με το άρθρο 5 αυτού, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του νόμου 880/1979 και τέθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του σχεδίου της πόλης ο εκ των προτέρων καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων. Κατ’ επέκταση αυτού, οποτεδήποτε σε υφιστάμενο σχέδιο πόλης γίνονται αλλαγές με την μορφή επεκτάσεων, τροποποιήσεων (μη εντετοπισμένων) ή άλλων εκτεταμένων αλλαγών, απαιτείται ο καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων, ακόμα και αν κατά την έγκριση του σχεδίου πόλεως αυτές δεν είχαν καθοριστεί.
Μάλιστα, σύμφωνα με την κείμενη νομολογία, η πράξη καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων που σύμφωνα με το νόμο 3010/2002 μπορούσε να κυρωθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας (αποφάσεις 4494/2009, 1242/2008, 3849/2006), γεγονός που τονίζει τη σημαντικότητα που αποδίδεται στις πράξεις καθορισμού οριογραμμών από την Πολιτεία.
Κανονικά στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί σχέδιο πόλης η οριοθέτηση των ρεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο του μήκους του ρέματος και η δόμηση πραγματοποιείται σε απόσταση που κυμαίνεται από 0 έως 10 μέτρα από τις οριογραμμές ανάλογα με το αν έχουν κατασκευαστεί ή όχι έργα διευθέτησης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που υπάρχει σχέδιο της πόλης και έχει εφαρμοστεί από πλευράς δόμησης κατά μέρη ή στο σύνολό του, η διαδικασία είναι διαφορετική. Η οριοθέτηση γίνεται κατά τμήματα, μόνο στα σημεία όπου τα ρέματα έχουν ανοιχτή κοίτη, ενώ στα σημεία στα οποία η κοίτη είναι κλειστή, τοποθετούνται τεχνικά έργα (συνήθως με τη μορφή κλειστών αγωγών). Εάν ήδη υπάρχουν κλειστοί αγωγοί, τότε γίνεται έλεγχος επάρκειάς τους και εάν αυτός αποβεί αρνητικός, τότε προτείνεται η αντικατάστασή τους με μεγαλύτερα αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση αυτά ονομάζονται έργα διευθέτησης και αποτελούν μέρος των οριογραμμών των ρεμάτων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τον καθορισμό τω οριογραμμών, επιτυγχάνεται τα ακόλουθα:
α) Αντιπλημμυρικ
ή προστασία της περιοχής
του σχεδίου πόλεως.
β) Δυνατότητα να εγκρίνονται επεκτάσεις και εκτεταμένες τροποποιήσεις και διαρρυθμίσεις στα υφιστάμενα σχέδια πόλης, οι οποίες απορρίπτονται εάν δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές.
γ) Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μη χειροτέρευσής τους από την υφιστάμενη κατάσταση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων Μεγαλόπολης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, αναγκαία θα έλεγα για την λειτουργία της πόλης καθώς και για την μελλοντική της ανάπτυξη.
Γι αυτό εισηγούμαι για την εκπόνηση Μελέτης Οριοθέτησης Ρεμάτων της πόλης της Μεγαλόπολης.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη τα όσα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι – κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου ως έχει.
Μειοψήφησαν τα μέλη Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος και Ζέρβας Νεκτάριος.
Ο Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος είπε ότι: Θεωρώ υπερβολική την δαπάνη που θα προκύψει, για περιόδους οικονομικής δυσκολίας του Δήμου και δεν είμαι πεπεισμένος για την αναγκαιότητα της μελέτης αυτής την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ