ΑρχικήΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣύντομη παρουσίαση του τοπικού σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου...

Σύντομη παρουσίαση του τοπικού σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας (Δ.Δ. Τρικολώνων)

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η διαβούλευση για το περιβόητο Μάστερπλαν του Σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών. Σε προηγούμενα άρθρα μας σας έχουμε αναλύσει όλες τις τοποθετήσεις -παρεμβάσεις που αφορούν την περιοχή της Μεγαλόπολης. Μπορείτε να δείτε και ένα σχετικό άρθρο όπου είναι όλες μαζί ΕΔΩ.

Εκτός από το γενικό σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, Η περιφέρεια Πελοποννήσου με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Μεγαλόπολης, αποφάσισαν και εκπόνησαν και ένα τοπικό σχέδιο, το οποίο πληρώθηκε από χρήματα του λιγνιτόσημου.

Αυτό το τοπικό σχέδιο ή αλλιώς τοπικό Μάστερπλαν Μεγαλόπολης, δόθηκε στην ειδική επιτροπή του σχεδίου δίκαιης μετάβασης προκειμένου να μπει μέσα στο γενικό σχέδιο. Δυστυχώς από όσο έχουμε καταλάβει , παρόλο που έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να φτιαχτεί όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο εξειδικευμένο για την περιοχή μας , το τοπικό σχέδιο δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψιν στο κεντρικό Μάστερπλαν.

Επίσης για λόγους που δεν γνωρίζουμε , αυτό το τοπικό σχέδιο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης, δεν έγινε ποτέ δημόσια συζήτηση-διαβούλευση αυτού του σχεδίου στην περιοχή μας. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παρουσιαστεί , τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αλλά και σε μια δημόσια παρουσίαση στους πολίτες.

Τώρα που όλοι γνωρίζουμε πόσο άσχετο και πόσο επικίνδυνο είναι το κεντρικό σχέδιο της Κυβέρνησης, θα πρέπει να προβληματιστούμε ακόμα πιο πολύ σαν κοινωνία , γιατί τελικά και από ποιους, θάφτηκε αυτό το τοπικό σχέδιο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Μεγαλόπολης, έπρεπε να έχουν δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα και να έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου αυτό το τοπικό σχέδιο να γίνει γνωστό σε κάθε πολίτη της περιοχής μας, επίσης οι προτάσεις και οι αναφορές του να παίξουν πιο καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία του κεντρικού σχεδίου.

Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν έγινε και τώρα βλέπουμε όλοι μας να προχωράει ένα κεντρικό σχέδιο της Κυβέρνησης που είναι ότι χειρότερο για την Μεγαλόπολη.

Το Καφενείο της Μεγαλόπολης θα σας παρουσιάσει σήμερα μια σύνοψη του τοπικού σχεδίου και ελπίζουμε (πριν να είναι πολύ αργά), να βρεθεί τρόπος να παρουσιαστεί όλο το σχέδιο στην Μεγαλόπολη.

Το τοπικό ΣΔΑΜ για την Μεγαλόπολη

Δείτε ΕΔΩ τη συνοπτική παρουσίαση της μελέτης

H εταιρεία Τεχνικών Συμβούλων «Re.De-Plan Α.Ε. Consultants», ανέλαβε την ολοκλήρωση έρευνας – μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης  (Master Plan) περιοχής ενεργειακού Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας (Δ.Δ. Τρικολώνων)», σύμφωνα με το από 19/03/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που σύναψε με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ν.Α.Α.» και τον διακριτό τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ», με αντικείμενο τη διατύπωση των βασικών κατευθύνσεων, αρχών και προτάσεων για την ευρύτερη περιοχή Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της διαδικασίας του ενεργειακού της μετασχηματισμού.

Το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης  (Master Plan, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, παραδόθηκε στην ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ και από αυτήν στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ κ. Κωστή Μουσουρούλη, τέλος Ιουλίου, δύο μήνες νωρίτερα της συμβατικής υποχρέωσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του ενιαίου, εθνικού ΣΔΑΜ.

Προτεραιότητα απετέλεσε η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών στην περιοχή, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τον ανοικτό διάλογο που διεξάγεται στην περιοχή, αλλά και σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεγαλόπολης, καθώς και  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου προς  αντιπροσωπευτικό δείγμα προτεινόντων φορέων και πολιτών κατέγραψε προτάσεις για δράσεις και έργα στην περιοχή.

Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι αναδυόμενες αναπτυξιακές ευκαιρίες, που ενισχύθηκαν από το όραμα και τις προσδοκίες των κατοίκων για την μεταλιγνιτική εποχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής και τις σύγχρονες προκλήσεις, προβάλλοντας μια συνεκτική στρατηγική εκπλήρωσης των κατευθύνσεων (ευρωπαϊκών και εθνικών) που έχουν τεθεί για τις περιοχές και τις κοινωνίες μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή.

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η επιλογή των προτεινόμενων δράσεων – έργων ήταν το αποτέλεσμα επίμονης, πυκνής και εντατικής έρευνας σε εκατοντάδες προτάσεων και μελετών που συγκεντρώθηκαν και συζητήσεων με τοπικούς φορείς ή/και μεμονωμένους ενδιαφερόμενους που ανέδειξαν πολύ σημαντικές κοινωνικές και επιχειρηματικές προτάσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται κυρίως σε επενδύσεις (α) πράσινης ενέργειας (μηδενικές εκπομπές CO2, ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση), (β) πράσινης επιχειρηματικότητας με κοινωνικό πρόσημο (ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, έρευνα, καινοτομία, κλπ.), (γ) προστασίας περιβάλλοντος (ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, βελτίωση συνθηκών ζωής, κλπ.).  

Το όραμα για την περιοχή, όπως αποτυπώθηκε από τη μελέτη, είναι ο μετασχηματισμός της Μεγαλόπολης σε πόλη μηδενικών εκπομπών και μηδενικών αποβλήτων (zero emissions και zero waste), με άξονες προτεραιότητας :

 1. Πράσινη Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία:  Η Μεγαλόπολη, δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας και στη νέα εποχή – Κέντρο «Πράσινης» ενέργειας και κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού και επενδύσεων ηλεκτροκίνησης
 2. Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία: Προς μια  υγιή και πράσινη επιχειρηματικότητα με κοινωνικό πρόσημο με έμφαση στην ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα  – Πρωτογενής Τομέας / Κτηνοτροφικό Πάρκο / Πιλοτικές εγκαταστάσεις για σύγχρονες πρακτικές στην υδροπονία, έξυπνη γεωργία, βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομεία, κλπ. / Αλυσίδες και κανάλια διάθεσης αγροτικών προϊόντων (supply chains)
 3. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής : Αειφορία και Κυκλική Οικονομία / Μεγαλόπολη: ΠΟΛΗ Zero Energy – Zero Waste: Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς στο λιγνιτικό πεδίο, αξιοποίηση και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, Βελτίωση Ποιότητα Ζωής: Αστικές αναπλάσεις, ενεργειακή ανακαίνιση, πρότυπες παρεμβάσεις μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, οικολογική μετακίνηση και βιώσιμη κινητικότητα, κλπ. 
 4. Βιώσιμος Θεματικός Τουρισμός – Πολιτισμός: Οικολογικός, εναλλακτικός τουρισμός (φυσιολατρικός, ορειβατικός, περιπατητικός, θρησκευτικός, αρχαιολογικός, κλπ. με άξονα τη φύση και τον πολιτισμό
 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Εκπαίδευση / Κοινωνική ένταξη – Δομές
 6. Έρευνα – Καινοτομία

Στο παραπάνω πλαίσιο και αξιοποιώντας όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, η μελέτη προτείνει  να γίνει η Μεγαλόπολη ΚΕΝΤΡΟ:

 1. Πράσινης Ενέργειας – Καθαρής παραγωγής με έργα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού και επενδύσεις ηλεκτροκίνησης και πράσινης επιχειρηματικότητας,
 2. Πράσινης Επιχειρηματικότητας, κυκλικής οικονομίας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
 3. Ποιοτικών προϊόντων με εξαγωγική δυναμική
 4. Πολιτισμού με άξονα τους φυσικούς πόρους
 5. Πρότυπο θεματικού οικολογικού τουρισμού
 6. Πρότυπο Ψηφιακής οικονομίας και εκπαίδευσης

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύτηκαν σε 140 έργα τα οποία υποστηρίζονται από σειρά δράσεων (υποδομής, οριζόντιων δομών, δράσεις υποστήριξης και λειτουργίας της νέας οικονομίας, κλπ.).

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Η παρουσίαση γεμάτο λάθη τουλάχιστον ορθογραφικά πχ. “κυνηγητικός” δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Δεν υπήρχε καμιά πιο σοβαρή εταιρεία να κάνει αυτήν την τόσο σημαντική μελέτη, ή έγινε κι αυτή με απευθείας ανάθεση, ως συνήθως, από τα (κυν)-ηγετικούς μηχανισμούς ?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,827ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,356ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια