ΑρχικήΑΡΘΡΑΣχετικά με την παραχώρηση αίθουσας του Α΄Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης για μαθήματα σκάκι

Σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας του Α΄Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης για μαθήματα σκάκι

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε στην σελίδα μας το δελτίο τύπου του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του Α΄Δημοτικού σχολείου Μεγαλόπολης, σχετικά με την αντιπαράθεση που υπάρχει του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων με την διευθύντρια του σχολείου για την παραχώρηση αίθουσας για μαθήματα σκάκι.

Δείτε την σχετική ανάρτηση

Σύλλογος Γονέων Α΄Δημοτικού Μεγαλόπολης: Η Διεύθυνση αρνείται να μας δώσει αίθουσα για μαθήματα σκάκι

Το Καφενείο Μεγαλόπολης από την στιγμή που δημοσίευσε την ανακοίνωση του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να παρουσιάσει όλες τις πλευρές και έψαξε το θέμα, επικοινώνησε με την Διευθύντρια του σχολείου αλλά και με άλλους εμπλεκόμενους προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.

Το θέμα δεν είναι καθόλου απλό, υπάρχουν αποφάσεις του Δημάρχου Μεγαλόπολης, υπάρχουν νόμοι και εγκύκλιοι, υπάρχουν νομικές γνωμοδοτήσεις, υπάρχει τοποθέτηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, υπάρχει παρέμβαση του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αρκαδίας, υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες τι οποίες δεν γνωρίζουν οι πολίτες και ενδεχομένως υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με την πλευρά του Συλλόγου , ο σύλλογος έκανε αίτημα προς το δήμο και υπάρχει απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης να παραχωρηθεί μια αίθουσα του σχολείου στον σύλλογο για να γίνονται μαθήματα σκάκι από κάποιον δάσκαλο, όμως η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε να τους δώσει την αίθουσα και τα κλειδιά. Για τον λόγο αυτό έγινε μάλιστα και μήνυση στην διευθύντρια και το θέμα θα προχωρήσει στα δικαστήρια

Το πρώτο περίεργο σημείο της υπόθεσης είναι ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, τις εγκυκλίους την άποψη του συλλόγου εκπαιδευτικών αλλά και του Δικηγόρου, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης δεν είχε καμία δικαιοδοσία να αποφασίσει την παραχώρηση της αίθουσας, κάτι που έχει κάνει και για τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης στα οποία ήδη γίνονται μαθήματα. Ο Δήμος Μεγαλόπολης έπρεπε να έχει συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία όμως δεν υπάρχει, δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί! Η αίτηση του Συλλόγου έπρεπε να έχει γίνει με διαφορετική διαδικασία.

δείτε την απόφαση του δημάρχου ΕΔΩ

Το δεύτερο περίεργο είναι ότι ο δάσκαλος αυτός δεν είναι δάσκαλος του σχολείου, δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο και τα μαθήματα θα γίνονται με χρηματικό αντίτιμο 10 ευρώ, δηλαδή όσοι μαθητές εγγραφούν και κάνουν μαθήματα θα πρέπει να πληρώνουν 10 ευρώ τον μήνα! Όταν όμως υπάρχει χρηματικό αντίτιμο δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο και λόγο η παραχώρηση σχολικής αίθουσας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πήρε θέση και έστειλε σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρει σαφέστατα ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι λάθος και ότι δεν πρέπει να υπάρχει οικονομική διάκριση μεταξύ των μαθητών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αρκαδίας επίσης είναι ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί να δοθεί αίθουσα όταν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο, ότι δεν είναι αρμόδιος ο δήμαρχος να λάβει απόφαση και ότι η διαδικασία ήταν λάθος και όσα η διευθύντρια του σχολείου έπραξε ήταν σωστά.

Από εκεί και μετά όλα όσα έγιναν ήταν με λάθος διαδικασίες και όπως όλα δείχνουν η διευθύντρια του Α΄Δημοτικού σχολείου Μεγαλόπολης , ήταν η μόνη που έπραξε σωστά και με τις έγγραφες απαντήσεις της αλλά και τις κινήσεις της , τήρησε την νομοθεσία, ενημέρωσε τον Δήμαρχο, την Πρωτοβάθμια στην Τρίπολη αλλά και τον σύλλογο στην Μεγαλόπολη. Παρόλο λοιπόν που η διευθύντρια έπραξε σωστά, ενημέρωσε και έδειξε πως πρέπει να γίνει σωστά το αίτημα του συλλόγου που ήταν λάθος, της έκαναν μήνυση και την κατηγόρησαν άδικα.

Πάμε αναλυτικά να δούμε και να εξηγήσουμε τι έχει γίνει:


Παραχώρηση αίθουσας 1ου Δημοτικού σχολείου Μεγαλόπολης στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση μαθημάτων σκάκι
έναντι οικονομικού αντιτίμου.


Ο Δήμαρχος για τη λήψη απόφασης παραχώρησης της αίθουσας του 1ου Δημοτικού σχολείου έλαβε υπόψη τον Ν4823/2021, άρθρο 98 (Χρήση –αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων).
Ωστόσο, ο Νόμος δεν ισχύει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν έχουν εκδοθεί έως τώρα οι Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται ακόμη περισσότερο οι διατάξεις του Νόμου και ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα στη λεπτομέρειά τους.
Για τη λήψη απόφασης θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία όπως περιγράφεται στην Υ.Α Δ4/210/20.2.1998, που εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Η παραχώρηση του σχολικού χώρου έγινε με απόφαση Δημάρχου, ωστόσο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δημάρχου η έκδοση ατομικών αποφάσεων για θέματα ακίνητης περιουσίας του Δήμου και ειδικότερα των διδακτηρίων. (Ν.3852/2010 ΦΕΚ87 Α’, αρ. 58 και Ν.3852/2010, ΦΕΚ87Α΄, αρ.94, παρ. 4, σημεία 17 και 21)

Το αίτημα που υποβάλλεται για την πραγματοποίηση προγραμμάτων που προσιδιάζουν στο εκπαιδευτικό έργο πρέπει να είναι αναλυτικό και συγκεκριμένα να αναφέρει τα εξής στοιχεία: ημέρα, ώρες απασχόλησης, χρονική διάρκεια, ακριβή αίθουσα χρήσης και άλλων χώρων όπως τουαλέτες, ονομαστικός προσδιορισμός του υπεύθυνου από μέρος του Συλλόγου για την ασφάλεια και τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων και των εγκαταστάσεων, ποιος θα λάβει μέριμνα για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, αν θα δοθεί ο χώρος έτοιμος προς χρήση για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την επόμενη μέρα.
Οπωσδήποτε, πρέπει να γίνεται αναφορά του ονόματος και της ιδιότητας του εκπαιδευτή και να επισυνάπτονται τα εξής στοιχεία: τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα , άδεια εργασίας.

Αρχικά, το αίτημα που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή στη σχολική μονάδα ήταν ελλιπές και δε συνοδευόταν με τα παραπάνω στοιχεία.

Ακολούθως υποβλήθηκε δεύτερο αίτημα στη Σχολική Μονάδα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το οποίο αν και δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτό, διότι η εκπροσώπηση του Συλλόγου δεν είναι νόμιμη, με απαντητικό έγγραφο από τη Διεύθυνση του σχολείου προς τον Σύλλογο, ζητήθηκε να υποβληθεί νέο αίτημα επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα παρακάτω συμπληρωματικά στοιχεία: διάρκεια υλοποίησης μαθημάτων και ακριβή ώρα έναρξης και λήξης αυτών, εάν τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους μαθητές του 1ου Δ.Σ. Μεγαλόπολης, ποιος θα διασφαλίζει την ασφάλεια των παρευρισκόμενων μαθητών και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη προστασίας του χώρου, εάν οι χώροι θα παραδίδονται έτοιμοι και καθαροί για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας την επόμενη μέρα και εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές του 1ου Δ.Σ .Μεγαλόπολης ή τους γονείς αυτών.

Στη συνέχεια, νέο αίτημα που υποβλήθηκε στον Δήμο Μεγαλόπολης για την πραγματοποίηση μαθημάτων σκάκι, ο Δήμος θα έπρεπε να το εισαγάγει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για λήψη Απόφασης και στη συνέχεια να εξεταστεί από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου που είναι και το αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης, έχοντας και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης του σχολείου και την εισήγηση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το τελευταίο αίτημα που υποβλήθηκε στη σχολική μονάδα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Π.Ε Αρκαδίας για γνωμοδότηση, η οποία εκκρεμεί, συνοδευόμενο με αρνητική εισήγηση, διότι δε γινόταν αναφορά σε αυτό του ονόματος του εκπαιδευτή που θα πραγματοποιούσε τα μαθήματα και ούτε εάν θα υπήρχε οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Αρνητική εισήγηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης υπήρξε διότι:
α.Η σύσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποβληθεί συναφές αίτημα ούτε προς τη σχολική μονάδα, ούτε προς τον Δήμο.
Αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τη νομοθεσία για να ελέγξει τη νόμιμη σύσταση του Συλλόγου είναι το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Μεγαλόπολης, και επιπροσθέτως θα πρέπει να ελέγξει και αν η εκπροσώπηση μέλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε του Δήμου Μεγαλόπολης είναι σύννομη.

β.Και στο τελευταίο αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που υποβλήθηκε στη σχολική μονάδα την 15η Φεβρουαρίου 2023 δε γινόταν αναφορά: α) του ονόματος του εκπαιδευτή που θα πραγματοποιούσε τα μαθήματα β) εάν τα μαθήματα θα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά για τους μαθητές του 1ου Δ.Σ Μεγαλόπολης και γ) εάν θα υπήρχε οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

γ.Διανεμήθηκαν έντυπες ανακοινώσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε γονείς και μαθητές του σχολείου και αναρτήθηκε ανακοίνωση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook) από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τους γονείς τους.
Η καταβολή του μηνιαίου χρηματικού αντιτίμου (10 ευρώ) αντιτίθεται με την ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργεί διάκριση μεταξύ των μαθητών και αναμφισβήτητα γίνεται και εμπορική εκμετάλλευση του Δημόσιου Διδακτηρίου.
«(…..) Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.»
Γ1/210/20-2-1998 εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ με θέμα «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων.»


Όπως βλέπετε το θέμα έχει πολλές παραμέτρους και όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε η Διευθύντρια του σχολείου έπραξε σωστά και φρόντισε μάλιστα να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους, οπότε δεν έχουν καμία βάση όσα ακούστηκαν ότι συμπεριφέρεται σαν είναι δικό της το σχολείο και ότι κακώς δεν δέχθηκε να παραχωρήσει την αίθουσα.

Για την ακρίβεια όλων όσων αναφέρουμε , σας παραθέτουμε στην συνέχεια όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙ… by Πάνος Αλεβίζος


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔ… by Πάνος Αλεβίζος


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ Π… by Πάνος Αλεβίζος


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟ… by Πάνος Αλεβίζος


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-2012… by Πάνος Αλεβίζος

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ